#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM 22 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG) DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG (DO DỊCH COVID) 10 ĐỊA ĐIỂM DI TÍCH QUỐC GIA, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

 

THIẾU TƯỚNG TĂNG VĂN MIÊU CÙNG HỘI HỮU NGHI VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, CẦU CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG), DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. (Vua Lý Thái Tổ – vị vua đặt mốc son cho lịch sử Thăng Long – 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt, mang tính chiến lược của vị vua khai mở triều Lý, Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam).
LỄ DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ:
1 – TRƯỞNG ĐOÀN ÔNG TĂNG VĂN MIÊU (TRUNG TƯỚNG)
2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH HỘI (TRUNG TÁ)
3 – BÀ NGÔ HẢI LÝ
4 – ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG
5 – ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN
6 – ÔNG NGUYỄN TRỌNG KHA
7 – ÔNG KHOA KIM LONG
8 – CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI.

CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG) DÂNG HƯƠNG VÁI VONG DI TÍCH LỊCH SỬ BẠCH ĐẰNG GIANG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. TRƯỞNG ĐOÀN LÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM (TRUNG TÁ HẢI QUÂN ,CHỦ TỊCH HỘI ). XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

NHÂN DỊP ĐẦU NĂM TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG. CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. HÌNH ẢNH MINH HOẠ: HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, TRONG ĐÓ GỒM CÓ PHỤ NỮ 3 HỌ (NGÔ, LÊ, TRẦN) DÂNG HƯƠNG CÁC NGÀI: 1 – BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN (TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100 HỌ VIỆT NAM) 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM ( PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VN, HỌ LÊ VIỆT NAM) 3 – BÀ NGÔ HẢI LÝ (HỌ NGÔ VIỆT NAM) 4- BÀ TRẦN HẢI (HỌ TRẦN VIỆT NAM)

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG PHỤ NỮ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN. XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. HAI BÀ TRƯNG LÀ HAI NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM. ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN: TRUYỀN THÔNG 100 HỌ VIỆT NAM 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM : CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. 3 – CÙNG 12 CHỊ EM ĐỨNG DƯỚI 12 LÁ CỜ CỦA CÁC DÒNG HỌ, TRONG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO.

ẨN BỚT

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, DẪN ĐẦU ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM HAI BÀ PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ( BÀ TRẦN THỊ THU VÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM), HÌNH ẢNH MINH HOẠ : HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976, PHỤ NỮ HẢI PHÒNG, CỰU HỌC SINH THÁI PHIÊN. VIDEO GHI LẠI TOÀN BỘ HÌNH ẢNH ĐỂN VUA HAI BÀ TRƯNG.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM (CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG) CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Cuộc khởi nghĩa HAI BÀ TRƯNG là cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc ta, cũng là hai nữ anh hùng đầu tiên của THẾ GIỚI. Cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng thắng lợi đã tô thắm những trang sử vàng của đất nước. Hai Bà Trưng cũng là hai nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ta.

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH), CÙNG BÀ CON HỌ DƯƠNG VIỆT NAM, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN ĐẠI TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, CÓ SỰ THAM GIA CỦA ÔNG DƯƠNG THANH NINH (THỦ ĐỀN), ÔNG DƯƠNG THANH BIỂU (NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG VIỆT NAM) VÀ ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG (CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DU LỊCH DỊCH VỤ 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM).
VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH LỄ HỘI MÙA XUÂN NĂM 2019 TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ, CỦA CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ, VÀ TRUNG TRUNG BỘ.
Dương Đình Nghệ cầm quyền giữ nước từ năm 932 đến năm 938 với danh hiệu “tiết độ sứ”. Trong 6 năm cầm quyền, ông đã làm được những gì, lịch sử không ghi chép, hoàn toàn không có tư liệu. Đó là tình trạng khan hiếm tư liệu nói chung của lịch sử thế kỷ X. Tuy nhiên, có thể suy đoán mà không sợ sai lầm rằng, ông tiếp tục cải cách, sửa đổi sắp đặt đơn vị hành chính, hương giáp xã, quản lý xã hội theo hướng “khoan giản an lạc” của họ Khúc, cũng như ông tiếp tục duy trì chức danh Tiết độ sứ vậy. Sự suy đoán trên hoàn toàn có cơ sở. Đó là trong 6 năm cầm quyền giữ nước của ông, đất nước yên bình, đời sống nhân dân được cải thiện, không xảy ra loạn lạc, tạo nên một cơ sở xã hội vững mạnh đủ để quân dân đánh tan giặc Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy vào năm 938, sau khi ông bị Kiều Công Tiễn giết hại. Cuộc đời ông gắn với sự nghiệp giải phóng đất nước qua việc ông gây dựng lực lượng giải phóng Đại La đồng thời gắn liền với xây dựng đất nước thời dưới trướng họ Khúc và trong 6 năm nắm quyền tiết độ sứ. Không chỉ có thế, ông còn có công lớn trong việc gây dựng, vun đắp nên một Ngô Quyền – vị tướng tài ba đánh thắng giặc Nam Hán và kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước sau khi ông qua đời vào năm 938. Dương Đình Nghệ đã không nhầm khi đặt niềm tin vào người con trai đất Đường Lâm khi giao Châu Ái – châu bản bộ của mình cho Ngô Quyền. Sau 6 năm dưới quyền quản giữ của Ngô Quyền, Châu Ái đã trở thành trung tâm sức mạnh khi biến cố lớn xảy ra ở Đại La. Ngô Quyền trở thành vị cứu tinh của dân tộc: diệt kẻ phản bội, phản quốc Kiều Công Tiễn, đánh tan giặc Nam Hán

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM BÀ NGÔ HẢI LÝ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ VUA NGÔ QUYỀN, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM. CÚI XIN TỔ TIÊN GIA ÂN ĐẠI XÁ, PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Ngô Quyền – người anh hùng của chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng năm 938 (Chấm dứt 1000 năm đô hộ của giặc phương bắc) – trở thành vị vua có “công tái tạo, vua của các vua” theo như nhận định của Đại Việt Sử ký Toàn thư.[1] Ông xứng đáng với danh hiệu là “vị Tổ Trung hưng” của dân tộc như nhà yêu nước Phan Bội Châu lần đầu tiên đã nêu lên trong Việt Nam quốc sử khảo. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các triều đại Lý, Trần, Lê.

NHÂN DỊP ĐẦU NĂM ÔNG ĐINH TUẤN ĐỒNG TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG HỌ ĐINH VIỆT NAM, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ VUA ĐINH TIÊN HOÀNG (ĐINH BỘ LĨNH), CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN.

BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM (CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO CS6 LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG)CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN VUA LÊ HOÀN, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.
Vua Lê Hoàn Trong lịch sử, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đê’ có những đóng góp kiệt xuân trong sự nghiệp chống ngoại xâm, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiên tạo đất nước Đại Cồ Việt hùng mạnh thì Tiền Lê. Chính bối cảnh đó là điều kiện giúp Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển rực rỡ của văn hóa Thăng Long – Đại Việt

 

 

GÁI HỌ PHẠM VIỆT NAM, BÀ PHẠM THỊ BÍCH THÀNH VIÊN HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THÁNH MẪU LÝ TRIỀU (BÀ PHẠM NGÀ, THÂN MẪU CỦA VUA LÝ THÁI TỔ, LÀ NƠI PHÁT TÍCH LINH THIÊNG CỦA TRIỀU LÝ ) NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO BÁCH GIA 100 HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Khu Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xưa kia thuộc hương Diễn Uẩn, châu Cổ Pháp, quận Giao Chỉ, được xác định là quê ngoại của vị vua đầu tiên của nhà Lý – vua Lý Công Uẩn. Tại Dương Lôi ngày nay có một cụm di tích mang nhiều giá trị lịch sử như đình Sấm (đình Dương Lôi), đền Miễu, chùa Minh Châu, chùa Cha Lư. Điều đặc biệt là tất cả những khu di tích này đều có liên quan đến Lý triều thánh mẫu Phạm Thị Ngà, là mẹ đẻ của vua Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của triều đại kéo dài 216 năm huy hoàng trong lịch sử Đại Việt (1010 – 1225), sáng lập nên kinh đô Thăng Long. Không chỉ mang những giá trị kiến trúc độc đáo, cụm di tích ở Dương Lôi còn ẩn chứa ở bên trong những giá trị lịch sử cùng những câu chuyện về thân mẫu của vua Lý Thái Tổ

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG), DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. (Vua Lý Thái Tổ – vị vua đặt mốc son cho lịch sử Thăng Long – 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt, mang tính chiến lược của vị vua khai mở triều Lý, Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam). LỄ DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – TRƯỞNG ĐOÀN ÔNG TĂNG VĂN MIÊU (TRUNG TƯỚNG) 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH HỘI (TRUNG TÁ) 3 – BÀ NGÔ HẢI LÝ 4 – ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG 5 – ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN 6 – ÔNG NGUYỄN TRỌNG KHA 7 – ÔNG KHOA KIM LONG 8 – CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI

MẬU THÂN TOÀN CẦU 1968 DÂNG HƯƠNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. (Vua Lý Thái Tổ – vị vua đặt mốc son cho lịch sử Thăng Long – 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt, mang tính chiến lược của vị vua khai mở triều Lý, Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam). TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG VŨ CHƯƠNG (CHỦ TỊCH HỘI MẬU THÂN TOÀN CẦU, PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM), CÚI XIN NGÀI PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ HƯNG ĐẠO VƯƠNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN GIA ÂN ĐẠI XÁ, PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Anh hùng dân tộc – Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Làm tướng, ông biết dẹp bỏ “thù nhà” dốc lòng báo đền “nợ nước” góp công lớn ba lần đánh bại quân Nguyên. Ông còn là tác giả của hai bộ binh thư và đặc biệt bài “Hịch tướng sĩ” nổi tiếng còn lưu truyền đến ngày nay. Sau khi ông mất, vua phong ông tước Hưng Đạo đại vương. Nhân dân lập đền thờ ông ở khắp nơi trên mọi miền đất nước

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM ÔNG LÊ HỮU KHOA THÀNH VIÊN 100HOVIETNAM.COM CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100HOVIETNAM.COM HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN VUA LÊ LỢI, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH Mùa xuân năm Mậu Tuất – 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt đồng chí hướng như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lưu Nhân Chú v.v… phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, kêu gọi nhân dân đồng lòng đứng lên đánh giặc cứu nước. Suốt 10 năm nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử, Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi

ÔNG NGUYỄN TRỌNG KHA CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG), CÙNG CÁC HỘI VIÊN DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM. https://100hovietnam.com/10-video-ghi-lai-hinh-anh-cuu…/ Vua Lê Lợi khen chiến lược của Nguyễn Trãi là đúng. Và ông đã vận dụng chiến lược này để đánh quân Minh. Từ đây, ông thường giữ Nguyễn Trãi gần bên mình để cùng bàn mưu tính kế đánh quân Minh. Trong kháng chiến, Nguyễn Trãi chủ trương phải dựa vào dân thì mới đánh được giặc, cứu được nước. Khi kháng chiến đã thắng lợi, ông cũng thấy rằng phải lo đến dân, thì mới xây dựng được đất nước. Trong tờ biểu tạ ơn được cử giữ chức Gián nghị đại phu tri tam quân sư, ông đã viết: “Chí những muốn, việc cố nhân đã muốn: để tâm dân chúng, mình lo trước điều thiên hạ phải lo”. Ông luôn “lo trước điều thiên hạ phải lo, vui sau cái vui của thiên hạ”, Nguyễn Trãi lúc nào cũng sống một cuộc đời giản dị, cần kiệm liêm chính. Nhà của ông ở Đông Kinh (Thăng Long) chỉ là một túp nhà tranh (góc thành Nam lều một gian). Khi ông cai quản công việc quân dân ở hải đảo Đông Bắc, nhà của ông ở Côn Sơn “bốn mặt trống trải, xác xơ chỉ có sách là giàu thôi” (thơ Nguyễn Mộng Tuân, bạn Nguyễn Trãi) . Năm 1442, án oan “Lệ chi viên” đột ngột đổ xuống hãm hại ông. Ông và gia đình phải chịu tội chu di tam tộc bi thảm nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Mãi đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng quan tước, tìm con cháu còn sót lại và bổ nhiệm làm quan.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM ÔNG NGUYỄN TUẤN NINH PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM (CHỦ TỊCH LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976) CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN VUA QUANG TRUNG (VUA NGUYỄN HUỆ) NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, bằng một cuộc công phá chiến lược, chỉ trong 5 ngày đầu xuân, đạo quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ đã quét sạch 29 vạn quân Thanh đang say sưa “ngủ trọ” tại Bắc Hà ra khỏi bờ cõi, làm nên một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

VIDEO GHỊ LẠI HÌNH ẢNH TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC (95 TUỔI), MẶC DÙ TUỔI CAO SỨC YẾU, KHÔNG QUẢN ĐƯỜNG XÁ XA XÔI, ÔNG VẪN CỐ GẮNG ĐẾN DÂNG HƯƠNG NẤM MỘ CỐ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, MỘT NGÔI MỘ ĐƠN SƠ GIẢN DỊ, GIỐNG NHƯ CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG VẬY, XEM NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG VIDEO, TÔI LẠI LIÊN TƯỞNG ĐẾN NHỮNG NGÔI MỘ CỦA 8 VỊ VUA TRIỀU LÝ, CŨNG GIẢN DỊ ĐẾN MỨC KHIÊM NHƯỜNG, THẬT LÀ CẢM ĐỘNG, ĐÓ LÀ NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC ĐÃ VÌ DÂN VÌ NƯỚC CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NGƯỜI. Lời dẫn của TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC. Theo lời mời của BCHTW Đảng, BQP vàTinhr uỷ Quảng bình về dự lễ KN 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng nay từ Hà Nội chúng tôi vào Quảng bình, trước khi vào dự lễ chúng tôi đã tranh thủ trên đường vào dâng hương cho Đại tướng tại khu lăng mộ, vì đến quá giờ anh em đóng cổng, chúng tôi phải gọi điện về đề nghị gia đình cho phép đặc cách và được gia đình đồng ý, chúng tôi tranh thủ trước tối vào dâng hương, vì đường dốc tôi không thể đi bộ được nên đã chuẩn bị xe lăn từ nhà và nhờ con cháu hỗ trợ đưa lên, đến nơi thì gia đình Đại tướng đã chờ sẵn và đón tiếp gồm hai chị con gái Đại tướng cùng các cháu chắt, chúng tôi vô cùng xúc động, khung cảnh đầy tình cảm gia đình. Làm lễ dâng hương xong tôi đề nghị cho tôi được vào tận mộ để vái lễ Đại tướng, vấn đề mà từ trước đến nay không ai được vào. Nhớ lại cách đây mấy năm sau khi Đại tướng qua đời tôi vào thắp hương và đề nghị đại diện gia đình cho tôi đươc làm mâm xôi con gà vào cúng nhưng được trả lời chưa bao giờ được cúng đồ mặn, tôi gọi vào tỉnh uỷ và quân khu đề nghị can thiệp thì được trả lời gia đình chứa bao giờ cho ai cúng đồ mặn, tôi liền gọi ra gặp cháu Hồng Nam tại Hà Nội, thì cháu bảo mẹ cháu không chủ trương cho cúng đồ mặn, nhưng cháu bảo trường hợp chú là đặc biệt , đẻ cháu xin ý kiện mẹ, ba phut sau cháu gọi vào và nói mẹ cháu bảo trường hợp chu Thước thì đồng ý, thế là tôi nhớ anh em BCHQS Quảng Bình chuẩn bị cỗ xôi gà ra dâng lễ thì moi người ngơ ngác gần mấy tháng nay mới có cỗ lễ đặc biệt thế này, thế là tôi hoàn toàn được thoả mãn , và lần này cũng lại được đặc cách vào trong mộ để viếng, Thực xúc đông thấy gia đình rất ưu ái đối với mình. Lễ xong chúng tôi tiếp tục vào Đồng Hới để chuẩn bị dự lễ KN trong lòng thật thanh thản./ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM HỌ VŨ – VÕ VIỆT NAM CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – ÔNG VŨ CHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM 2 – ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN CỰU QUÂN 3 – ÔNG VŨ HẢI NAM QUẢN TRỊ VIÊN TRANG 100HOVIETNAM.COM 4 – CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI. Chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ – một mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới. Nó đã góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Với cương vị là Tổng tư lệnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh – Bí thư Đảng ủy Chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò to lớn, rất quan trọng đối với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ

ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG (PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM) CÙNG BÀ CON HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ DÂNG HƯƠNG, VÁI VỌNG ĐỀN THỜ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI.
VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH ÔNG:
1 – DƯƠNG THANH BIỂU: NGUYÊN VIỆN PHÓ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO DÂNG HƯƠNG VÀ NHỮNG KỶ NIỆM VỚI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (PHÍA CUỐI CỦA VIDEO)
2 – ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG: CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DU LỊCH DỊCH VỤ HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẢNG NINH, CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG HẠ LONG.
3 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH: THỦ ĐỀN THỜ DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VIỆT NAM – LÀO QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ PHAN CHÂU TRINH, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM. Phan Châu Trinh tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, sinh ngày 9/9/1872 tại làng Tây Lộc, xã Tam Phước nay là xã Tam Lộc, Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Cha là Phan Văn Bình – một nhân sĩ của phong trào Cần Vương. Năm 28 tuổi Phan Châu Trinh đỗ Cử nhân (1900), 29 tuổi đỗ Phó bảng (1901), cùng khoa với Phó bảng Nguyễn Sinh Huy (thân sinh của Nguyễn Ái Quốc). Năm 1902, Phan Châu Trinh được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm Thừa Biện (một chức quan nhỏ) Bộ Lễ và đến năm 1904 cụ xin từ quan. Phan Châu Trinh dành nhiều thời gian cho việc sáng tác văn thơ và kết giao với các sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Ngô Đức Kế… đọc “tân thư”, tiếp thu tư tưởng cách mạng tư sản phương Tây, tìm hiểu cuộc duy tân ở Nhật Bản. Năm 1905, Phan Châu Trinh cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp bắt đầu cuộc vận động duy tân ở Quảng Nam với 3 mục tiêu: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Năm 1908, phong trào đòi giảm sưu thuế nổ ra khắp Trung Kỳ, Phan Châu Trinh bị thực dân Pháp bẳt giam và đày ra Côn Đảo. Được sự can thiệp của Hội Nhân Quyền Pháp, năm 1911, ông được trả tự do và sang Pháp hoạt động. Tại Pháp, Phan Châu Trinh viết “Trung Kỳ dân biến thỉ mạt kí”, nói về cuộc dân biến ở Trung Kỳ năm 1908; “Đông Dương chính trị luận”, phê phán chính sách cai trị của Pháp ở Đông Dương. Năm 1912, cùng với Phan Văn Trường thành lập “Hội đồng bào thân ái”. Năm 1920, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền hình thành nhóm “Ngũ Long” (nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp). Năm 1925, Phan Châu Trinh về nước, nhân dân Sài Gòn nhất là học sinh nồng nhiệt chào đón cụ. Khi Phan Bội Châu bị Hội đồng đề hình Pháp xử mức án “khổ sai chung thân”, Phan Châu Trinh gửi điện cho Toàn quyền Đông Dương đề nghị ân xá cho Phan Bội Châu. Tháng 11-1925, Phan Châu Trinh diễn thuyết tại nhà Hội thanh niên Sài Gòn về “Đạo đức luân lý Đông – Tây”; “Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa”. Sau hai lần tù tội, 14 năm lao động vất vả nơi xứ người, Phan Châu Trinh gầy yếu và bệnh nặng. Ngày 24/3/1926, lúc 21 giờ 30, cụ từ trần, hưởng thọ 54 tuổi. Đám tang và Lễ truy điệu Phan Châu Trinh trở thành cuộc vận động ái quốc rộng lớn. Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng điều đáng quý ở Phan Châu Trinh là tinh thần yêu nước nồng nhiệt, ý chí đấu tranh bất khuất trước cường quyền và gian khổ, quyết tâm đổi mới đất nước…

PHỤ NỮ HỌ HOÀNG VIỆT NAM (BÀ HOÀNG HẰNG) CÙNG CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG) DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG DÂN TỘC HOÀNG HOA THÁM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *