100 HỌ VIỆT NAM CÙNG THANH HOÁ 100 HỌ DÂNG HƯƠNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG VÀ ĐỀN BÀ TRIỆU, NHÂN DỊP ĐẦU THÁNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHÀ THIẾT KẾ CẢI TẠO CƠI NƠI ĐỀN ĐÃ TÔN TRỌNG LỊCH SỬ, VẪN GIỮ NGUYÊN NÉT CỔ KÍNH LINH THIÊNG.

ĐỀN THỜ BÀ TRIỆU, NGÔI ĐỀN CỔ, ĐƯỢC CẢI TẠO CƠI NỚI THEO THIẾT KẾ CỔ KÍNH, LINH THIÊNG RẤT ẤN TƯỢNG, CẢM ƠN NHÀ THIẾT KẾ ĐÃ TÔN TRỌNG DI TÍCH LỊCH SỬ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *