100 Họ Việt Nam hướng tới nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày lễ 27.7

THÁNG 7 LÀ THÁNG TRI ÂN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM DỪNG TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN, CHỈ ĐĂNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN TRI ÂN, DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ CÁ NHÂN ĐÃ GỬI TỚI NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN HÀ GIANG NHỮNG LẴNG HOA, TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH TẠI MẶT TRẬN BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC (CỐI XAY NGƯỜI) 1- 100 HỌ VIỆT NAM : BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN TRƯỞNG ĐOÀN 2 – ĐƠN VỊ F (313 -314 -754) TỈNH HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG, PHÚ THỌ, ÔNG ĐẶNG NGỌC ÁNH LÀ TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH : ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ (PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM) ĐỒNG XUÂN THỌ LÀ TRƯỞNG ĐOÀN. 4 – ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ KÍNH DÂNG.

NAM ĐỊNH 100 HỌ (GIA TỘC LIỆT SĨ VŨ VƯƠNG, VỤ BẢN, NAM ĐỊNH) DÂNG HOA TỚI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VỊ XUYÊN HÀ GIANG.

HẢI PHÒNG 100 HỌ CÙNG THÁI PHIÊN SÓNG TÌNH DÂNG HOA HƯỚNG TỚI VỊ XUYÊN HÀ GIANG NHÂN NGÀY 27.7.2022

QUẢNG NAM 100 HỌ (HỌ DƯƠNG NỨI THÀNH) DÂNG HOA NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN,ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN TRƯỞNG ĐOÀN

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN KIỀU BÀO 100 HỌ ĐÃ GỬI TỚI NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN, HÀ GIANG LẴNG HOA NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY LỄ 27.7 1 – ÔNG LÊ ĐỨC : KIỀU BÀO CANADA 2 – ÔNG PHẠM QUỐC THẮNG : KIỀU BÀO MỸ 3 – ÔNG DƯƠNG HOÀNG LÂN : KIỀU BÀO ĐỨC.

ĐẶNG TỘC HẢI PHÒNG DÂNG HOA HƯỚNG TỚI NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?