100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN HÙNG (VỊ CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM)

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM HƯỚNG ĐẾN NGÀY GIỖ TỔ VUA HÙNG (VỊ CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC). TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH (CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ) VÀ ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN (CHỦ TỊCH QUẢNG NAM 100 HỌ), CHÚNG CON CÚI XIN TIÊN TỔ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *