8 Video ghi lại hình ảnh truyền thông 100hovietnam.com dâng hương và kết nối gia tộc Họ Đồng Thanh Hoá, bà Đồng Hồng Hoàn phó chủ tịch 100hovietnam.com là trưởng đoàn.

DÂNG HƯƠNG MỘ CỔ HỌ ĐỒNG THANH HOÁ, BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PCT 100HVN LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ THỜ GIA TỘC HỌ ĐỒNG THANH HOÁ, BÀ ĐỒNG HOÀN PCT 100HOVIETNAM.COM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

100HOVIETNAM.COM (BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH là trưởng đoàn) DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ GIA TỘC THANH HOÁ 100 HỌ, LÀ CÁI NÔI XUẤT THÂN CỦA ÔNG TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC ” PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐÔNG VIỆT NAM”, ÔNG ĐÃ DÀNH THỜI GIAN PHẦN CUỐI CUỘC ĐỜI, ĐỂ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐỒNG VIỆT NAM. https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-le-tuong-niem…/ https://100hovietnam.com/6455-2/ https://100hovietnam.com/ho-dong-viet-nam-hoi-nghi-ban…/ https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-cung…/

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIA ĐÌNH TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC “PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM”, ĐÃ TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHU ĐÁO VÀ THÂN THIỆN, CHÚC GIA ĐÌNH ÔNG LUÔN VUI VẺ KHOẺ MẠNH, ĐỂ CÓ NHIỀU THỜI GIAN CỐNG HIẾN VÀ PHÁT TRIỂN DÒNG TỘC

DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ MỘ CỔ HỌ ĐỒNG THANH HOÁ

DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ HỌ ĐỒNG SINH, NGƯ LỘC, THANH HOÁ, BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PCT 100HVN LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

CHÚC CỤ LUÔN MẠNH KHOẺ XUM VẦY CÙNG CON CHÁU “THÂN MẪU CỦA TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM” KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 5 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐỒNG VIỆT NAM. https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-dang-huong-gia…/ https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-le-tuong-niem…/ https://100hovietnam.com/6455-2/ https://100hovietnam.com/ho-dong-viet-nam-hoi-nghi-ban…/ https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-cung…/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *