100HOVIETNAM.COM GHI LẠI MỘT SỐ NHỮNG HÌNH ẢNH TOẢ SÁNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 CỦA HỌ DƯƠNG VIỆT NAM.

ÔNG DƯƠNG QUANG PHÚ HỌ DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP VÀO CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID 19.

ÔNG DƯƠNG BẢO THÀNH HỌ DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP VÀO CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID 19.

100HOVIETNAM.COM GỬI TỚI BÀ CON HÌNH ẢNH ÔNG DƯƠNG VĂN MAI HỖ TRỢ BÀ CON TIỀN VÀ GẠO CHỐNG DỊCH.

100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚI BÀ CON HÌNH ẢNH HỌ DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG, TẠI ĐỀN THỜ TƯỚNG QUÂN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, XIN NGÀI ĐẠI XÁ GIA ÂN, PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO HỌ DƯƠNG VÀ BÁCH GIA TRĂM HỌ QUA KHỎI ĐẠI DỊCH COVID 19, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG DƯƠNG MINH THẢO “PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, CÙNG ÔNG DƯƠNG BẢO THÀNH “CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN TP HỒ CHÍ MINH”.

100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚI BÀ CON HÌNH ẢNH DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ TƯỚNG CÔNG DƯƠNG THANH, CỦA ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG “CHỦ TỊCH DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ” VÀ ÔNG DƯƠNG MINH THẢO “PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, XIN NGÀI ĐẠI XÁ GIA ÂN, PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO HỌ DƯƠNG VIỆT NAM NÓI RIÊNG, BÁCH GIA TRĂM HỌ NÓI CHUNG, NHANH CHÓNG QUA KHỎI ĐẠI DỊCH NÀY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?