100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚ BÀ CON 25 VIDEO GHI LẠI MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ HỌ DƯƠNG, DO ÔNG DƯƠNG QUỐC SĨ LÀM CHỦ TỊCH.

HÌNH ẢNH CÁC CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ VIỆT NAM.

ÔNG DƯƠNG QUỐC SỸ PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ VIỆT NAM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DOANH DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI CỦA HỌ DƯƠNG CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ

ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG CT DNDNĐBB PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ĐẠI BIỂU HỌ DƯƠNG HƯNG YÊN CA NHẠC CHÚC MỪNG HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG THÁI NGUYÊN PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ĐẠI BIỂU HỌ DƯƠNG BẮC NINH PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ĐẠI BIỂU DƯƠNG LÂM HỌ DƯƠNG HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ TẠI HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019.

PHÓ CT DNDN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ĐẠI BIỂU HẢI DƯƠNG PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG DƯƠNG HIỀN PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG DƯƠNG THẠO HỌ DƯƠNG HƯNG YÊN PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ĐẠI BIỂU DƯƠNG KÍNH PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019.

ÔNG DƯƠNG QUỐC SĨ (PHÓ CT HỌ DƯƠNG) PHÁT BIỂU HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG DƯƠNG QUỐC SĨ (PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG) CHỦ TRÌ HỘI NGHI TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH BẮC GIANG PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2019 CỦA 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ.

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG NGUYỄN PHÚ BÌNH PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ 2019

ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG KẾT THÚC TỔNG KẾT HỘI NGHỊ 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ NĂM 2019

NHÂN DỊP TỔNG KẾT NĂM CỦA 9 TỈNH HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ, VỢ CHỒNG DƯƠNG HẢI YẾN HÁT TẶNG BÀ CON.

LỄ CHÀO CỜ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 CỦA HỌ DƯƠNG CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ TẠI TUẦN CHÂU

HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP HỌ DƯƠNG CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ.

HỌ DƯƠNG QUẢNG NINH KẾT NỐI VÀ DU LỊCH TÂM LINH CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ.

HỌ DƯƠNG QUẢNG NINH DU LỊCH TÂM LINH CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA 10 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ VIỆT NAM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *