100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚI BÀ CON 10 HÌNH ẢNH CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH “100 HỌ VIỆT NAM” – TẬP 1/3

ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG

ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG

ÔNG LƯU QUANG BÌNH

ÔNG LƯU QUANG TƯỜNG

ÔNG NGUYỄN TUẤN NINH

ÔNG BÙI NGỌC PHI

-BÀ TRÂN THỊ THU CHỦ TỊCH PHỤ NỮ

-BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ NỮ

-BÀ BÙI PHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ NỮ

-BÀ LƯU KIM LOAN PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ NỮ

BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO TỔ CHỨC TỪ THIỆN

BÀ BÙI PHƯƠNG TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG TỪ THIỆN

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *