100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚI BÀ CON 3 VIDEO, GHI LẠI HÌNH ẢNH CỦA ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, CỐNG HIẾN ĐỀN THỜ CÓ GIÁ TRỊ GẦN 200 TỶ (TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GIÁ 2020, DIỆN TÍCH HƠN 4.000 MÉT VUÔNG) CHO HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, LÀM NGÔI NHÀ CHUNG CHO HỌ ĐẶNG CẢ NƯỚC (KHÔNG NHẬN TIỀN ĐÓNG GÓP CỦA BÀ CON, BÀ CON CÓ TẤM LÒNG THÌ TIỀN ĐÓ ĐỂ TU BỔ, SỬA CHỮA NHÀ THỜ CỦA CHI HỌ ĐÓ). VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHÂN ĐAU MÀ VẪN CỐ GẮNG CÙNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG ,KẾT NỐI, ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẠI 17 NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM (CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG 4 NGÀY)

ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM CÙNG HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI 17 NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG MIỀN TRUNG.

BÀ CON BỊN RỊN CHIA TAY NHAU VỚI ĐOÀN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, ĐI ỦNG HỘ VÀ KẾT NỐI VỚI LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Chủ tịch họ Đặng Việt Nam Ông Đặng văn Thử phát biểu, tuyên bố cống hiến đền thờ hơn 4.000 mét vuông, cho Họ Đặng quản lý, để làm ngôi nhà chung cho Họ Đặng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *