100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG TỚI BÀ CON HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, 17 VIDEO VÀ 536 HÌNH ẢNH GHI LẠI 4 NGÀY HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG ỦNG HỘ BÀ CON MIỀN TRUNG VÀ KẾT NỐI BÀ CON TẠI 17 NHÀ THỜ, DO ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ (CHỦ TỊCH HỌ ĐĂNG VIỆT NAM) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA 4 NGÀY ỦNG HỘ MIỀN TRUNG LŨ LỤT CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 2020

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 1

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 3

miền trung tập 4HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 4

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 2

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 5

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 6

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 7

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 8

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 9

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÀ CON LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẬP 10

 

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÃO LỤT MIỀN TRUNG TẬP 11

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÃO LỤT MIỀN TRUNG TẬP 12

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÃO LỤT MIỀN TRUNG TẬP 13

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM ỦNG HỘ BÃO LỤT MIỀN TRUNG TẬP 14

ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM (100 HỌ VIỆT NAM)

ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM CÙNG HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI 17 NHÀ THỜ.

BÀ CON BỊN RỊN CHIA TAY NHAU VỚI ĐOÀN HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, ĐI ỦNG HỘ VÀ KẾT NỐI VỚI LŨ LỤT MIỀN TRUNG