100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 11 VIDEO, GHI LẠI HÌNH ẢNH DÂNG HƯƠNG TẠI PHỦ THỜ LƯƠNG XÁ (LÀ MỘT TRONG HAI PHỦ THỜ CỦA CẢ NƯỚC) Ở XÃ LAM ĐIỀN VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐỀN THỜ QUÁN LƯƠNG SƠN (THỜ 3 ANH EM TƯỚNG QUÂN HỌ ĐẶNG) RẤT CỔ KÍNH VÀ LINH THIÊNG TẠI THÔN LƯƠNG SƠN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH VỢ CHỒNG ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VIÊN TRỒNG CÂY LỘC VỪNG 20 NĂM TUỔI TẠI LĂNG MỘ CỦA CỤ ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG ĐỂ LÀM LƯU NIỆM. CUỐI CÙNG VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH KẾT NỐI GIAO LƯU TƯNG BỪNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM VỚI BÀ CON DÒNG LƯƠNG XÁ, CHÚC SƠN, HÀ NỘI. SỰ KIỆN TRÊN CÓ SỰ TỔ CHỨC CỦA 2 ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM), VÀ ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VĂN (PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG DÒNG LƯƠNG XÁ, CHÚC SƠN, HÀ NỘI. SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP NGOÀI SỰ TÍNH TOÁN.

 

100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG BÀ CON HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, VIDEO BÀ CON NHỚ VỀ CỘI NGUỒN.

PHỦ THỜ LƯƠNG XÁ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀN THỜ QUÁN LƯƠNG SƠN THÔN LƯƠNG SƠN, ĐÔNG SƠN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

ĐỀN THỜ QUÁN LƯƠNG SƠN THÔN LƯƠNG SƠN, ĐÔNG SƠN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI. HỌ ĐẶNG VIỆT NAM CÙNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỘI HỌP BÀN BẠC ĐỂ TRÙNG TU, NÂNG CẤP NGÔI ĐỀN.

PHỦ THỜ LƯƠNG XÁ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VĂN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ PHỦ THỜ, LÀ MỘT TRONG HAI PHỦ THỜ CỦA CẢ NƯỚC, DI TÍCH LỊCH SỬ QUÝ HIẾM.

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM KẾT NỐI VÀ GIAO LƯU VỚI HỌ ĐẶNG DÒNG LƯƠNG XÁ, CHÚC SƠN, HÀ NỘI DO ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM LÀM ĐẠI DIỆN.

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM GIAO LƯU VÀ KẾT NỐI VỚI HỌ ĐẶNG DÒNG LƯƠNG XÁ, CHÚC SƠN, HÀ NỘI.

100HOVIETNAM.COM – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM -BÀ CON CÙNG ÔNG ĐẶNG ĐÌNH TIÊN TÌM CHỌN CÂY LỘC VỪNG TRONG VƯỜN

100HOVIETNAM.COM – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM – CẢM ƠN GIA ĐÌNH ÔNG ĐẶNG ĐÌNH TIÊN ĐÃ TIẾP ĐÓN BÀ CON CHU ĐÁO.

100HOVIETNAM.COM – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM – ÔNG ĐẶNG ĐÌNH TIÊN DÂNG CÂY LỘC VỪNG TRỒNG TẠI MỘ CỤ.

100HOVIETNAM.COM – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM – ÔNG ĐẶNG ĐÌNH TIÊN TỔ CHỨC THI CÔNG TRỒNG CÂY LỘC VỪNG TẠI MỘ

100HOVIETNAM.COM – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, ĐẶNG PHÚC DÂNG HƯƠNG TỔ TIÊN.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *