(4 VIDEO) HÌNH ẢNH PHỤ NỮ HỌ MẠC HẢI PHÒNG TÍCH CỰC THAM GIA KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN DÒNG TỘC

VĂN NGHỆ KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MẠC HẢI PHÒNG LẦN THỨ III

TRƯỞNG BAN KHEN THƯỞNG PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MẠC HẢI PHÒNG LẦN THỨ III

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ PHỤ NỮ HỌ MẠC HẢI PHÒNG, PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MẠC HẢI PHÒNG.

THƯ KÝ HỌ MẠC HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MẠC HẢI PHÒNG LẦN THỨ III

     

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK PHÍA DƯỚI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỂ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MẠC HẢI PHÒNG LẦN

THỨ III

(10 VIDEO) CHÚC MỪNG HỘI ĐỒNG HỌ MẠC HẢI PHÒNG, ĐÃ TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III (2022 – 2027), THÀNH CÔNG RỰC RỠ, TIẾN SĨ HOÀNG VĂN KỂ (CHỦ TỊCH HỌ MẠC HẢI PHÒNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ MẠC VIỆT NAM, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) LÀM CHỦ TRÌ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *