100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG GỬI TỚI BÀ CON HỌ BÙI VIỆT NAM 12 VIDEO VÀ HƠN 440 HÌNH ẢNH, GHI LẠI BUỔI LỄ BÀN GIAO HỌ BÙI VIỆT NAM GIỮA CHỦ TỊCH BÙI PHAN KỲ VÀ CHỦ TỊCH BÙI NGỌC PHI, VÀ LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH CỦA HỌ BÙI VIỆT NAM Ở PHÚ THỌ,TẠI NƠI PHÁT TÍCH LINH THIÊNG, DO ÔNG BÙI NGỌC PHI CHỦ TỊCH HỌ BÙI VIỆT NAM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN

VIDEO GHI LẠII HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH ( TRIỀU ĐẠI HAI BÀ TRƯNG), NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/3523-2/ https://100hovietnam.com/3164-2/

ÔNG BÙI PHAN KỲ CHỦ TỊCH HỌ BÙI VIỆT NAM BÀN GIAO CHỦ TỊCH HỌ BÙI VIỆT NAM TỚI ÔNG BÙI NGỌC PHI

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH CỦA HỌ BÙI VIỆT NAM Ở PHÚ THỌ,TẠI NƠI PHÁT TÍCH LINH THIÊNG PHÚ THỌ.

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH CỦA HỌ BÙI VIỆT NAM Ở PHÚ THỌ, TẠI NƠI PHÁT TÍCH LINH THIÊNG PHÚ THỌ.

KHAI MẠC LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA TƯỚNG QUÂN NHỊ VỊ BÙI THẠCH, DO HỌ BÙI TỔ CHỨC

 

LỄ TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT CỦA TƯỚNG QUÂN NHỊ VỊ BÙI THẠCH , DO HỌ BÙI VIỆT NAM TỔ CHỨC, VIDEO GHI LỜI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÍ THƯ XÃ HIỀN QUAN TRƯỚC BUỔI LỄ.

LỜI PHÁT BIỂU CỦA CÁC ĐẠI BIỂU VỀ LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH

BÀ BÙI PHƯƠNG PCT PHỤ NỮ “100 HỌ VIỆT NAM”, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ BÙI VIỆT NAM KHAI MẠI LỄ TƯỞNG NIỆM

ÔNG BÙI NGỌC PHI PCT “100 HỌ VIỆT NAM”, CHỦ TỊCH HỌ BÙI VIỆT NAM, PHÁT BIỂU TRƯỚC LỄ DÂNG HƯƠNG

CHỊ BÙI MINH XUÂN NGẸN NGÀO CẢM ĐỘNG TRƯỚC BUỔI LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH (HỌ BÙI)

100HOVIETNAM.COM- HỌ BÙI VIỆT NAM – LỜI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI LÊN PHƯƠNG TẠI LỄ TƯỞNG NIỆM BÙI THẠCH

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN HỌ BÙI VIỆT NAM ĐÃ PHÁT QUÀ, CHO GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH KÉM MAY MẮN TẠI PHÚ THỌ

 

 

VĂN NGHỆ TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT CỦA TƯỚNG CÔNG BÙI THẠCH, DO HỌ BÙI VIỆT NAM TỔ CHỨC-ÔNG BÙI NGỌC PHI LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *