(10 VIDEO) GHI LẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA DÂN VỀ ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI, ĐẤT Ở CÙA CÁC HỘ DÂN PHƯỜNG VĨNH NIỆM. CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÃ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ, SAN PHẲNG, PHÂN LÔ BÁN NỀN VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG 70 TRIỆU ĐỒNG/ MÉT VUÔNG, TRONG KHI ĐÓ TRẢ CHO NGƯỜI DÂN 130K/ 1 MÉT VUÔNG, THẬT LÀ BẤT CÔNG, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIẶC NỘI XÂM KHÔNG BÀ CON ƠI.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc (PCT) Quận Lê Chân,Hải Phòng vi phạm luật đất đai nghiêm trọng,chi tiết ở dưới, đất chưa bồi thườn nghiêm cấm thi công, Hồ Chí Minh muôn năm

Ông Nguyễn Xuân Ngọc (PCT) Quận Lê Chân,Hải Phòng vi phạm luật đất đai nghiêm trọng,chi tiết ở mô tả

Ông Nguyễn Xuân Ngọc (PCT) Quận Lê Chân,Hải Phòng vi phạm luật đất đai nghiêm trọng, đất chưa bồi thường mà đã tổ chức cưỡng chế, trong đó có hộ có công với cách mạng ở từ năm 1959, chưa được nhà nước báo đáp khoản nào, cũng bị phá bàn thờ hương khói.

ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI, ĐẤT Ở CÙA CÁC HỘ DÂN PHƯỜNG VĨNH NIỆM CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÃ SAN TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ, SAN PHẲNG, PHÂN LÔ BÁN NỀN VỚI GIÁ 70 TRIỆU ĐỒNG/ MÉT VUÔNG, TRONG KHI ĐÓ TRẢ CHO NGƯỜI DÂN 130K/ 1 MÉT VUÔNG, THẬT LÀ BẤT CÔNG, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIẶC NỘI XÂM KHÔNG BÀ CON ƠI.

https://youtu.be/aW_tWQ7NTm0

PHÁT BIẺU CỦA GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT DO CƯỠNG CHẾ DO QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC.

 

Ông Nguyễn Xuân Ngọc (PCT) Quận Lê Chân,Hải Phòng vi phạm luật đất đai nghiêm trọng,chi tiết ở dưới, ca khúc “hào khí Việt Nam”

ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG BỊ DÂN OAN MANG RA BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN TẤU LÊN NGÀI VÀO MÙNG MỘT ĐẦU THÁNG.

Ô NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG CƯỠNG CHẾ BẤT HỢP PHÁP GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CHƯA MỘT LẦN NÀO BÁO ĐÁP VỀ CẢI THIỆN NHÀ Ở)

THƯƠNG BINH 83% PHÁT BIỂU VỀ ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN VI PHẠM BỒI THƯỜNG LUẬT ĐẤT ĐAI.

LỜI PHÁT BIỂU CỦA NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TÁI ĐỊNH CƯ VỀ NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG.

NGUYÊN SĨ QUAN CẤP TÁ PHÁT BIẺU VỀ NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN VI PHẠM BỒI THƯỜNG LUẬT ĐẤT ĐAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?