TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH.

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU (DI TÍCH LỊCH SỬ), NHÂN DỊP NGÀY 9.10.2022 TOẠ ĐÀM VỀ NGÀI.

(16 VIDEO)TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM,

BÀ CONHỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH

LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH VÀO NGÀY 9/10/2022,

TẠI XÃSƠN BẰNG, HÀ TĨNH.

GIÁO SƯ LAN DÂNG HƯƠNG LIỆT SĨ NHÂN DỊP SỰ KIỆN TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở

HÀ TĨNH

TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH TẠI SƠN BẰNG – HÀ TĨNH, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU VÀ BÍ THƯ

XÃ PHÁT BIỂU.

GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN TRƯỞNG BAN KHOA HỌC LÍCH SỬ

HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU.

GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN (90 TUỔI) LUÔN TOẢ SÁNG TRONG LÒNG DÂN, Ở TOẠ ĐÀM VỀ DANH

NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU VỀ DI TÍCH TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC HÀ TĨNH PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

BẾ MẠC TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

BÊN THÊM SỰ KIỆN TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH Ở HÀ TĨNH

HÌNH ẢNH BÀ CON 100HỌ RÍU RÍT CHỤP HÌNH VỚI GIÁO SƯ LÊ VĂN LAN TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG

NGUYÊN ĐÀO TIÊU

CHÚC MỪNG NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC DU, ÔNG LUÔN HƯỚNG VỀ DÒNG TỘC, ĐÃ XUẤT BẢN NHIỀU CUỐN SÁCH VỀ HỌ ĐÀO VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?