TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH.

  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON … Đọc tiếp TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH.