TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU (DI TÍCH LỊCH SỬ), NHÂN DỊP NGÀY 9.10.2022 TOẠ ĐÀM VỀ NGÀI.

(10VIDEO)TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM,

BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU (DI TÍCH

LỊCH SỬ),NHÂN DỊP NGÀY 9.10.2022 TOẠ ĐÀM VỀ NGÀI.

 

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU TẠI ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH,BÀ ĐỒNG HỒNG

HOÀN (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM) LÀ TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU,BÀ ĐỒNG

HỒNG HOÀN (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM) TRƯỞNG ĐOÀN

GIÁO SƯ LAN PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU Ở HÀ TĨNH, ÔNG LUÔN LUÔN

TOẢ SÁNG.

NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO

TIÊU Ở HÀ TĨNH.

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU TẠI HÀ TĨNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH XÃ PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU Ở HÀ TĨNH

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU Ở HÀ TĨNH

NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC DU PHÁT BIỂU TẠI TOẠ ĐÀM VỀ TRẠNG NGUYÊN ĐÀO TIÊU Ở HÀ TĨNH

HỌ ĐÀO HÀ TĨNH KẾT NỐI GIAO LƯU, CÓ SỰ THAM GIA CỦA GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN (90T)

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH.

CHÚC MỪNG NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC DU, ÔNG LUÔN HƯỚNG VỀ DÒNG TỘC, ĐÃ XUẤT BẢN NHIỀU CUỐN SÁCH VỀ HỌ ĐÀO VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?