Ai là vua ai là giặc -TÁC GIẢ Dương Anh Dũng

 

Xin mời Quý vị nghiên cứu một câu hỏi lý thú về lịch sử của nước ta mà đến nay vẫn còn nhiều luận điểm trái chiều và chưa có kết luận hoàn toàn thoả đáng.

Câu hỏi đó là trong ba vị : vua Hùng vương,vua An Dương Vương và Vua Triệu Đà ai là vua?ai là giặc?

Đời nay đang xem Hùng Vương và An Dương Vương  là vua, còn Triệu Đà là giặc.

Thể hiện trong câu :

« Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu..

Trái tim lầm chỗ để trên đầu. »

Quan điểm đời xưa ra sao ?

-Tất cả mọi thế hệ người Việt nam đều tôn vinh Các Vua Hùng là Vua của nước ta và đất Phong châu là đất tổ.

-Sinh thời cụ Phan bội Châu gọi Thục Phán là giặc Thục.

-Trong Bài  trường ca ‘’Lịch sử nước ta’’ Bác Hồ công nhận An Dương Vương là vua và cũng  gọi Triệu Đà là đấng vua hiền.

….’’.An Dương Vương thế Hùng Vương

Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân

TRIỆU ĐÀ LÀ ĐÂNG HIỀN NHÂN

Quốc danh Nam Việt trăm năm 5 đời

Nước Tàu ỷ thế đông người…’’

Theo Bác Hồ thì cả ba vị như nhau đều là vua nước Việt nam ta.

-Bình Ngô đại cáo Cụ Nguyễn Trãi xếp Triệu là một đời vua,song song tồn tại với các đời vua Tàu.

Vậy hiểu thế nào là đúng ?

Ta xem xét về  các vấn đề sau :

-Lai lịch của ba vị,Quan hệ ba vị và lãnh thổ cai quản của từng vị.

1-Theo Hùng triều Ngọc phả thì :Triều đại Hùng Vương gồm 18 đời trải dài từ sau năm 2879 trước công nguyên khi Kinh Dương Vương(Huý Lộc Tục ) lập nước xích quỷ,đóng đô ở Can Lộc Hà Tĩnh sau dời đô ra Ao Việt Phú thọ lập nước Văn Lang.(Ở đây có dị bản : theo Hùng Vương ngọc phả ,nước Văn Lang Bắc giáp Động đình hồ,nam giáp Chiêm ,tây giáp Thục ,đông giáp biển ;theo Bách khoa toàn thư thì nước Văn Lang gồm Miền bắc Việt nam hiện nay đến Hà tĩnh.Đời nay cho Bách khoa toàn thư là đúng.) nối tiếp qua Lạc Long Quân tiếp theo,đến đời Hùng Vương thứ 18 năm 208 trước công nguyên(qua 2671 năm,có lẽ phải qua hàng trăm vị vua kế tục nhau được ước lệ trong con số 18.Để lý giải chỉ 18 đời,trong Hùng Vương Ngọc phả cho Kinh Dương Vương sống 260 năm, Lạc Long Quân sống 420 năm,các vua Hùng khác đều sống trên dưới 100 năm( !).Thực ra nếu chỉ 18 đời vua nối tiếp nhau như tư liệu nghiên cứu hiện nay và theo sử ký Tư Mã Thiên của tàu thì các đời Vua Hùng xuất hiện năm 688 đến năm 208 trước công nguyên mỗi đời vua chỉ được 26 năm.

Lãnh địa của Vua Hùng là nước Văn Lang của bộ tộc Lạc Việt, thuộc miền bắc nước ta hiện nay gồm đồng bằng bắc bộ và ba tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh.(theo bách khoa toàn thư)

2-An Dương Vương có thể là hâụ duệ xa xôi của nhà Thục từ vùng Tứ Xuyên Trung Quốc xuống  (có thể là một người tài giỏi tên là Thục Phán người Tày bản địa ) vùng Tây Âu làm thủ lĩnh vùng đất này (sát phía tây bắc nước Văn Lang thuộc Quảng Tây ngày nay ).Hai vùng đất này cạnh nhau luôn có quan hệ gần gũi, cạnh tranh thôn tính nhau. Có những xung đột kéo dài, lập kế làm suy yếu nhau.Theo’’Hùng Triều’’(trang 37)ghi là Vua Hùng thứ 18 Hùng Duệ Lăng có 20 hoàng tủ 4 công chúa chỉ một ngày chết hết (phải chăng bị phía Thục Phán, cụ thể là hoàng hậu vua Hùng là cô của Thục Phán lập mưu đầu độc.)Vua Hùng yếu thế không chống cự được Thục Phán trong các cuộc giao tranh nên đã ‘’uất hận thổ huyết gieo mình xuống giếng tự sát’’nhường lại ngôi cho Thục Phán.Thục phán thống nhất hai bộ tộc Lạc Việt và Tây Âu lại và thành lập nước Âu Lạc hùng mạnh xưng vương lấy tên là An Dương Vương .Lãnh địa là quận Giao chỉ gồm Quảng tây,miền bắc Việt nam đến Hà Tĩnh.(theo BKTT). Nước Âu lạc đủ mạnh chống lại quân Tần. Sau 30 năm tồn tại, mắc vào mưu thông gia gián điệp nên bị Triệu Đà thôn tính, thống nhất vào với các vùng lãnh thổ Triệu Đà chiếm trước đó của vùng Bách Việt  thành một nước thống nhất là nước Nam Việt .

3-Triêu Đà là người Hán phó tướng của vua Tần, mang quân thu phục các nước Việt ở Nam sông Dương tử và quốc gia cuối cùng bị thôn tính là Âu Lạc.Triệu Đà lập nước Nam Việt và xưng là Nam Việt Vương .Lãnh địa là từ vùng Lưỡng Qủang kéo dài đến Hà tĩnh.sau đó phản Tần không thần phục phương Bắc lập quốc gia riêng trải qua 100 năm truyền qua 5 đời vua.

Qua phân tích trên ta thấy mục đích ban đầu Triệu Đà là tướng Tàu mang quân xâm lược vùng bách Việt.Khi thắng lợi Triệu Đà phản Tần lập quốc gia riêng và xưng vương, kéo dài được 5 đời. Khi này việc làm của Triệu không còn là người Hán xâm lược nữa mà trở thành người phương bắc xuống thu phục vùng bách Việt lấy vợ Việt và trở thành vua của nước Nam Việt thống  nhất. Như vậy ở đây bản chất lại là hiện tượng trong khu vực nam sông Dương Tử là vùng bách Việt có nhiều quốc gia có tên mang chữ Việt riêng lẻ như :Âu Việt, Mân Việt, Ngô Việt, Tây Âu, Lạc Việt… .Trong quá trình vận động của xã hội kẻ mạnh thôn tính kẻ yếu. Cuối cùng là hình thành một nước Nam Việt thống nhất.

-Cho quá trình trên là sự vận động tất yếu, là việc chắp các mảnh ghép thành một thể thống nhất, Ta coi nước Việt là quốc gia hoàn chỉnh và là nước Việt của dân tộc ta ngày trước (khi chưa bị người Hán thôn tính vùng lưỡng Quảng) thì cả ba vị Hùng Vương , An Dương Vương, Triệu Đà dù có xuất xứ thế nào thì cũng đều là vua nước Việt qua các giai đoạn hình thành khác nhau. Kết luận đúng như quan điểm của Nguyễn Trãi và Hồ chủ Tịch :

CẢ BA VỊ ĐỀU LÀ VUA NƯỚC VIỆT.

-Cho nước ta chỉ là nước Văn Lang (với lãnh địa là miền bắc nước ta như hiện nay) thì chúng ta chỉ tôn vinh Hùng Vương là vua.

HÙNG VƯƠNG LÀ VUA CÒN HAI VỊ KIA LÀ GIẶC.

Không thế bằng cảm tính cho việc Vua Hùng tự vẫn là sự nhường ngôi và lòng sót thương An Dương Vương bị Triệu Đà dùng kế trong giai thoại ‘’nỏ thần’’mà coi An Dương Vương là vua Triệu Đà là giặc được,vì hành sử của hai vị là giống nhau, đều đi thôn tính nước khác để mở mang lãnh thổ, thống nhất cả vùng bách Việt thành một quốc gia .

Chúng ta có thể hiểu được đối với Hùng Vương thì An Dương Vương là giặc, Đối với dân tộc thì An Dương Vương là vua có công thống nhất đất nước thành nước Âu Lạc. Đối với An Dương Vương thì Triệu Đà là giặc, đối với dân Viêt nam ở vùng Bách Việt thì đây là vị vua đã có công thống nhất đất nước thành quốc gia hùng mạnh đối đầu cả với nhà Tần ở Phương bắc. Sau 100 năm trải 5 đời vua  mới bị nhà Hán tiêu diệt. Chả thế mà Nguyền trãi đã xếp nhà Triệu là vương triều đầu tiên của nước ta ;’’Trải Triệu Đinh Lý Trần…Cùng Hán Đường Tống Nguyên…’’.Bác Hồ trong lịch sử Việt nam diễn ca cũng có câu :’’Triệu Đà là đấng hiền nhân, Làm vua nước Việt trăm năm năm đời…’’Hai đấng sao khuê nghĩ thế sao chúng ta lại nghĩ khác được chăng ?Liệu hai thiên tài danh nhân văn hoá ấy có nhầm lẫn chăng ?Tôi nghĩ là không.

Chúng ta soi lại lịch sử xa xưa :

-Khi khởi nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà Hán, hai bà Trưng đã chiến đấu ở cả bên Châu Ung ,Châu Khâm thu phục lại  65 thành trì xưa thuộc nước nam Việt của chúng ta. Dân Nam Hải, Hợp Phố là dân Việt bản địa đã theo hai bà rất đông để đánh lại tướngTô Định và Mã Viện là người nhà Hán từ phương bắc xuống cai trị. (đấy mới thực là giặc Tàu đang đô hộ nước ta đúng nghĩa) Ngày nay bên Trung Quốc cũng còn 34 địa danh tưởng nhớ Trưng Vương là vua của nước mình mà có đền thờ Hai Bà.

-Khi chống nhà Hán đô hộ nước ta, Ngô Quyền chỉ đủ sức đánh đuổi chúng ra khỏi cương vực nước Văn lang xưa mà chưa đủ sức đánh đuổi được chúng trở về nơi xuất phát là vùng trung nguyên thu phục toàn cõi Giao chỉ như ngày trước.

-Lý thường Kiệt đánh Tống đã thừa thắng đem quân đánh chiếm lại hai châu Ung Khiêm,giành lại cương vực ngàn xưa,song không đủ sức quản lý nên phải rút về.

-Vua Quang Trung năm 1792 cử Vũ Văn Dũng đi sứ sang gặp vua Càn Long đòi lại đất Lưỡng quảng.Nhà Thanh đã thuận theo song vì Quang Trung mất  sớm nên chưa thực hiện được.(Khi này Quang Trung đã liên kết được với người Việt ở vùng Lưỡng Quảng, thu nạp quân tàu Ô , thu phục Thiên địa hội, làm nội ứng để cùng đánh lại nhà Thanh, nhằm chiếm lại cả vùng đất của nước Việt từ thời Triệu Đà, nếu nhà Thanh không thuận theo Nguyễn Huệ).

-Có giai thoại là sau hoà bình Mao trạch Đông ướm hỏi trả Lưỡng quảng cho Việt nam mà Bác Hồ không nhận.

-Về văn hoá và truyện dân gian thì theo ‘’Lĩnh nam trích quái’’nói về các chuyện lạ của nước Nam Việt (bắc giáp Hồ nam,đông giáp biển,tây giáp Ba Thục Nam giáp Chiêm thành) đã có chép chuyện Sơn tinh ,Thuỷ tinh,Thánh gióng. Đấy là chuyện  của nước ta nước Nam Việt từ xưa..

-Về ca dao : Dân ta ai cùng nhớ và thuộc câu

‘’Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…’’

Núi thái sơn là một ngọn trong dãy Ngũ Lĩnh phía nam hồ Động Đình. Ca dao của dân ta, núi Thái Sơn của nước ta, thì nứớc ta chính là cả nước Nam Việt.

Các dẫn chứng trên nói rằng người Việt nam ta cho quốc gia của ta rộng lớn gồm cả vùng nước Nam Việt của Triệu Đà xưa. Qua nghìn năm bắc thuộc bị giặc Tàu xâm chiếm nên đến nay cả vùng Lưỡng Quảng của ta rơi vào tay người tàu. Còn chính người tàu chỉ bao gồm  người Hán ở Bắc sông Dương Tử là Nguỵ, Thục, Ngô.Theo các chuyên gia nhân chủng học Nhật Bản thì bộ gien người Trung Quốc ở Bắc sông Dương tử hoàn toàn khác phỉa nam, trong khi các dân dộc vùng nam sông Dương Tử ở vùng Bách Việt lại có sự tương đồng. Hơn nữaVùng bách Việt gồm các dân tộc có nền văn hoá, ngôn ngữ đa dạng gần gũi với nhau và khác hắn  người phương bắc.

Tại sao bây giờ lại có quan điểm chính thống : Hùng Vương và An Dương Vương là vua còn Triệu Đà là giặc ?

Có lẽ cho Thục phán là người bách Việt thôn tính Nước Lạc Việt của Hùng Vương(có quan niệm là nhường ngôi) cũng là người bách Việt nên’’tội’’nhẹ nên vẫn coi là Vua còn Triệu Đà là người Hán thôn tính nước Âu Lạc bằng mưu hèn nên coi là giặc và cho 100 năm Triệu Đà làm vua là Bắc thuộc lần thứ nhât( !), suy nghĩ như thế là không biện chứng. Hành động của hai ông giống nhau như cách hành xử thông thường của ngưới xưa, lịch sử đều chấp nhận. Ta phân tích vấn đề này :

Quan hệ giữa Triệu Đà và dân Việt,  nếu Triệu Đà là quan cai trị của Trung hoa đặt tại nước ta thì mới gọi là bị đô hộ.Ở đây dân nước Âu Lạc ta coi Triệu Đà là vua với quan hệ vua tôi, đồng thời Triệu Đà xưng Vương tách hẳn với phong kiến phương bắc ,cha truyền con nối được 5 đời. Lúc này Triệu Đà không còn đại diện cho phong kiến phương bắc nữa  mà tự mình thành lập và cai quản cả một quốc gia , thì sao lại cho là là bị bắc thuộc lần thứ nhất( !) .

Sau 5 đời vua, năm 111 trước công nguyên nhà Triệu bị nhà Hán tiêu diệt. Lúc này nước Nam Việt mới bị chia cắt sát nhập với các đơn vị hành chính khác (như đảo Hải Nam) và trong sự cai quản của TW các triều đại Trung Hoa. Các quan tàu cai trị nước ta làm thái thú các quận. Miền Bắc nước ta và vùng Lưỡng Quảng là Quận Giao chỉ Thái thú là Tô Định. Lúc này nước ta mới chính thức bước vào thời ký Bắc Thuộc lần thứ nhất..

Từ những phân tích như trên tôi cho là đối với dân tộc ta, nước ta cả ba vị đều là Vua không ai là giặc cả.Có chăng họ chỉ là giặc của nhau trong quà trình thôn tính thống nhất đất nước vào một mối mà thôi.

Còn nếu bỏ quá khứ xem nước ta chỉ là nước việt nam như ngày còn là nước Văn Lang và như hiện trạng bây giờ thì ta chỉ công nhân các vua Hùng là vua.còn các ông An Dương Vương ,Triệu Đà là ngoại bang,đều là giặc. Không thế tôn xưng nửa vời một ông là vua một ông là giặc được.Và nước ta chỉ mới bị Bắc thuộc một lần từ năm 111 trước công  nguyên về sau.

Trên đây là một tiếng nói lạ tai với những người đang theo luận điểm của các nhà sử học hiện nay.Kính mong các vị am tường lịch sử bằng nhãn quan khoa học và cái nhìn biên chứng ,tôn trọng sự thật,luận đàm lý giải phản biện để chúng ta có sự đánh giá đồng thuận .Biết đâu chúng ta đã góp phần lát một viên đá để đi đến sự thật cho lịch sử nước ta vốn dĩ rất rối ren vì thiếu tư liệu cổ hoặc các tư liệu đã có lại hoang đường phi lý và mâu thuẫn.

Kính mong được tiếp chuyện và chỉ giáo. (Có một thuyết khác Triệu Đà là người Việt Nam lưu lạc sang Tầu làm con nuôi họ Triệu… song thuyết này ít cawhn cú vững chắc…)

 

Cá nhân nêu ý kiến Dương Anh Dũng

Địa chỉ số 3 Dư hàng Hải Phòng

Điện thoại 0947831589

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *