BÀ CON DAN OAN HẢI PHÒNG, KÍNH TẤU LÊN VUA HÙNG QUỐC TỔ, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, VI PHẠM LUẬT BÒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

BÀ CON DAN OAN HẢI PHÒNG, KÍNH TẤU LÊN VUA HÙNG QUỐC TỔ, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN

LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, VI PHẠM LUẬT BÒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG,CHÊNH LỆCH SỐ TIỀN GẦN 7.000 NGÀN

TỶ ĐỒNG VÀO TÚI AI, DÂN CHƯA ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐÃ CƯỠNG CHẾ.

KÍNH TẤU LÊN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG

ĐẤT ĐAI

Kính mời bà con bấm vào đường link phia dưới gồm 20 video đề biết thêm chi tiết về giặc nội xâm ở Hải Phòng.

KÍNH TẤU LÊN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?