BÀ CON HẢI PHÒNG ĐANG MONG ĐỢI ĐẠI TÁ ĐINH VĂN NƠI

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vi phạm luật bồi thường đất đai nghiêm

trọng, dự án A51 phường Vĩnh Niệm, đất ở của các hộ dân từ năm 1959 (gia đình bà Bùi Nga) chưa bồi thường, đã tổ

chức cưỡng chế, trả cho dân 130.000 đồng/1 mét vuông, bán giá 70.000.000 đồng/1 mét vuông, với diện tích hơn 10 ha

đất chênh lệnh gần 7.000 ngàn tỷ đồng vào túi ai, kính tấu bác giúp đỡ người dân Hải Phòng khỏi cảnh màn trời chiếu

đất.

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT LÝ DO HẢI PHÒNG MONG ĐỢI ĐẠI TÁ ĐINH VĂN NƠI.

ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PCT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI, ĐẤT Ở CÙA CÁC HỘ DÂN PHƯỜNG VĨNH NIỆM CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÃ SAN TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ, SAN PHẲNG, PHÂN LÔ BÁN NỀN VỚI GIÁ 70 TRIỆU ĐỒNG/ MÉT VUÔNG, TRONG KHI ĐÓ TRẢ CHO NGƯỜI DÂN 130K/ 1 MÉT VUÔNG, THẬT LÀ BẤT CÔNG, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIẶC NỘI XÂM KHÔNG BÀ CON ƠI. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

https://100hovietnam.com/8043-2/

https://100hovietnam.com/ngo-quyen-ha…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *