Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vi phạm luật bồi thường đất

đai nghiêm trọng, dự án A51 phường Vĩnh Niệm, đất ở của các hộ dân từ năm 1959 (gia đình bà Bùi Nga)

chưa bồi thường, đã tổ chức cưỡng chế, trả cho dân 130.000 đồng/1 mét vuông, bán giá 70.000.000

đồng/1 mét vuông, với diện tích hơn 10 ha đát chênh lệnh gần 7.000 ngàn tỷ đồng vào túi ai, kính tấu

bác giúp đỡ người dân Hải Phòng khỏi cảnh màn trời chiếu đất.

DÂN OAN HẢI PHÒNG KÍNH TẤU LÊN QUỐC TỔ, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC

PCT QUẬN LÊ CHÂN VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI.

KÍNH TẤU LÊN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC VI

PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI TẠI HẢI PHÒNG.

ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC. PCT QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI NGHIÊM

TRỌNG, DÂN OÁN HẬN.

Video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch Quận Lê Chân, Hải

Phòng vi phạm luật đất đai nghiêm trọng, chi tiết bà con bấm vào đường link

xanh phía dưới

TỔ QUỐC GỌI TÊN TÔI -HẢI PHÒNG ĐANG MONG CHỜ HAI BÁC NGUYỄN

PHÚ TRỌNG VÀ ĐINH VĂN NƠI

BÀ CON HẢI PHÒNG ĐANG MONG MỎI BÁC LƯU BÌNH NHƯỠNG VỀ GIÚP BÀ CON LẤY LẠI TÀI SẢN Ở

TAY GIẶC NỘI XÂM

HẢI PHÒNG QUÊ HƯƠNG CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH.TRỞ THÀNH THỦ THIÊM THỨ HAI, DÂN BẾN BÍNH KHỔ QUÁ

ÔNG PHẠM TIẾN DU NGUYÊN CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CƯỚP ĐÊM TẠI

PHƯỜNG VĨNH NIỆM.

PHỤ NỮ LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG NGÀY LỄ 20.10 MẤT NHÀ, ĐI ĐÒI CÔNG LÝ, ÔNG NGUYỄN TIẾN DU VI

PHẠM LUẬT

CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH , LÀ MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI NGÃ 6 CẦU VƯỢT LẠCH TRAY

ĐỔNG QUỐC BÌNH, DỰ ÁN LÀM HẠI NƯỚC HẠI DÂN.

BÀ CON HẢI PHÒNG ĐANG MONG ĐỢI ĐẠI TÁ ĐINH VĂN NƠI

(10 VIDEO) GHI LẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA DÂN VỀ ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI, ĐẤT Ở CÙA CÁC HỘ DÂN PHƯỜNG VĨNH NIỆM. CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÃ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ, SAN PHẲNG, PHÂN LÔ BÁN NỀN VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG 70 TRIỆU ĐỒNG/ MÉT VUÔNG, TRONG KHI ĐÓ TRẢ CHO NGƯỜI DÂN 130K/ 1 MÉT VUÔNG, THẬT LÀ BẤT CÔNG, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIẶC NỘI XÂM KHÔNG BÀ CON ƠI.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHẠY BẰNG NƯỚC LÃ, CẠCH TRANH VỚI TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG CHẠY BẰNG CƠM CỦA NHÂN DÂN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG!!!

ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỌNG: ĐÂY LÀ KẾT QUẢ THAM GIA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ CỦA BỐ TÔI ĐÂY CÁC BÁC Ạ. VÀO HỒI 7 GIỜ NGÀY 18.8.2022, ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ (ĐẠI DIỆN LÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, NHÀ CÓ TỪ 1975)TẠI SỐ NHÀ 122 VÀ 92 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, MẶC DÙ ĐÃ 4 LẦN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, XEM XÉT LẠI GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 41 TRIỆU ĐỒNG/ 1 MÉT VUÔNG, LÀ VÔ LÝ, THIỆT THÒI CHO MỖI HỘ DÂN KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG, TỪ NHÀ HAI MẶT ĐƯỜNG ( ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ ĐƯỜNG 6 MÉT), BỒI THƯỜNG CHO DÂN ĐỂ CHUI VÀO NGÕ Ở, GIA ĐÌNH YÊU CẦU CHÚNG TÔI VÌ THÀNH PHỐ TO ĐẸP HƠN, HY SINH MẶT ĐƯỜNG TO, ĐỂ LÀM DẢI CÂY XANH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CỦA ÔNG LÊ THÀNH (PHÓ THỦ TƯỚNG) ĐẸP VÀ CÓ GIÁ TRỊ HƠN, ĐỂ  VÀO MẶT ĐƯỜNG NHỎ 6 MÉT (CHẤP NHẬN MẤT MỘT MẶT ĐƯỜNG TO, LÙI VÀO ĐƯỜNG NHỎ) NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý, SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÓ CHỈ MUA ĐƯỢC 1/3 Ô MẶT ĐƯỜNG NHỎ THÔI, NAY CỐ TÌNH TẬP KẾT QUÂN, ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ TÔI, HỎI LUẬT PHÁP BẰNG HOẶC HƠN Ở ĐÂU, HỌ ĐÃ NGỒI TRÊN LUẬT PHÁP, ĐẾN ỨC HIẾP CHÈN ÉP DÂN, VẬY HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁT LUẬT NGHIÊM TRỌNG, ĐỀ NGHỊ CAC CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUAN TÂM, ĐỂ XÃ HỘI TƯƠI ĐẸP HƠN, LÒNG DÂN TIN TƯỞNG VÀO NHÀ NƯỚC HƠN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *