20 VIDEO BẮC NINH 100 HỌ (HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ) – NHẰM NGÀY 18.01.2022 BẮC NINH 100 HỌ, ĐÃ TỔ CHỨC KẾT NỐI GIAO LƯU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH,—

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BẮC NINH 100 HỌ VÀ HỌ ĐỖ HƯNG YÊN, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG 1.2. 1022 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG : PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ,TRƯỞNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM 2 – ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH: CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ 3 – ÔNG DƯƠNG VĂN TUYẾN TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ BẮC NINH 4 – ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ VĂN GIANG HUYỆN HƯNG YÊN 5 – ÔNG HOÀNG HỮU ĐĂNG: TRƯỞNG TỘC HỌ HOÀNG BẮC GIANG CÙNG CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0) VÀ BÀ CON HỌ ĐỖ VĂN GIANG TỈNH HƯNG YÊN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

THẦY ĐỖ HUY TÙNG PHÂN TÍCH ÍCH LỢI CỦA VIỆC CẦU SIÊU CHO HỌ ĐỖ HƯNG YÊN.

NHẰM NGÀY 18.01.2022 BẮC NINH 100 HỌ, ĐÃ TỔ CHỨC KẾT NỐI GIAO LƯU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH, CÙNG CÁC THÀNH VIÊN CÓ TÊN SAU ĐÂY: 1 – CỤ LÊ VÂN 2 – THẦY ĐỖ HUY TÙNG 3 – HOÀNG HỒNG NHUNG 4 – ĐẶNG QUỲNH ANH 5 – NGUYỄN THỊ DINH 6 – ĐỖ QUANG ĐÁP 7 – HOÀNG VĂN ĐĂNG 8 – CAO THỊ THUỶ 9 – DƯƠNG VĂN TUYẾN 10 – DƯƠNG VĂN QUÝ 11 – DƯƠNG VĂN MƯỜI 12 – DƯƠNG VĂN BÌNH MINH 13 – NGUYỄN KIM THI 14 – NGUYỄN HỮU SỦNG BUỔI GIAO LƯU KẾT NỐI ĐẦU TIÊN ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, VÀ LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI MỘ TỔ HỌ NGUYỄN HỮU TỪ SƠN BẮC NINH, VÀ THĂM HỎI CHÚC TẾT GIA ĐÌNH TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG VÀ HỌ NGUYỄN. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

ÔNG LÊ VÂN 87 TUỔI THÀNH VIÊN BẮC NINH 100 HỌ (HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0),PHÁT BIỂU “NGƯỜI ĐÁNG KÍNH LÀ NGƯỜI BIẾT SỐNG GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI”, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG. VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH ÔNG LÊ VÂN CÙNG BẮC NINH 100 HỌ, DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ VUA LÊ HOÀN, NHÀ THỜ TỔ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, MỘ TỔ HỌ NGUYỄN HỮU BẮC NINH, NHÀ THỜ GIA TIÊN HỌ ĐỖ XÃ MỄ SỞ, VĂN GIANG, HƯNG YÊN, VÀ THĂM HỎI CHÚC TẾT CÁC GIA ĐÌNH TRONG NHÓM BẮC NINH 100 HỌ. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/bac-ninh-100-ho/ https://100hovietnam.com/hung-yen-100-ho-nham-ngay-20-1…/ https://100hovietnam.com/ngay-le-8-3-huong-den-ngay-le-8…/

BẮC NINH 100 HỌ DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ TỔ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN NĂM NHÂM DẦN, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH (CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ), ÔNG DƯƠNG VĂN TUYẾN TRƯỞNG TỘC NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN.

BẮC NINH 100 HỌ DỰ LỄ CẦU SIÊU HỌ ĐỖ HƯNG YÊN (PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, VĂN GIANG, HƯNG YÊN), ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

BẮC NINH 100 HỌ DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ NGUYỄN HỮU Ở TỪ SƠN BẮC NINH, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

ÔNG DƯƠNG VĂN TUYẾN TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ ĐỌC MỤC TIÊU XÂY DỰNG DÒNG HỌ ĐỂ PHÁT TRIỂN TỐT.

NHẰM NGÀY 18.01.2022 BẮC NINH 100 HỌ (GỒM CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ) , ĐÃ TỔ CHỨC KẾT NỐI GIAO LƯU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH, BẮC NINH 100 HỌ ĐÃ DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ THỜ TỔ CỦA CÁC DÒNG HỌ VÀ CHÚC TẾT GIA ĐÌNH THUỘC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ VĂN GIANG, HƯNG YÊN TẶNG HOA CHỊ EM PHỤ NỮ DÒNG TỘC, HƯỚNG ĐẾN NGÀY LỄ 8.3

CHÚC MỪNG ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ, ĐÃ KẾT NỐI LẦN ĐẦU THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

NHẰM NGÀY 20.02.2022 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM XÚC TIẾN KẾT NỐI LẦN ĐÂU VỚI BẮC NINH 100 HỌ (GỒM CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, CHUYÊN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG DÒNG HỌ 4.0), BẮC NINH 100 HỌ LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH CHUẨN NHẤT. BUỔI GẶP MẶT GIAO LƯU KẾT NỐI ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ. XIN TRÂN TRỌNG ĐỘI ĐỌC KINH BẮC NINH 100 HỌ ĐÃ CÓ MẶT.

ÔNG HOÀNG VĂN ĐĂNG (TRƯỞNG TỘC HỌ HOÀNG) BẮC NINH 100 HỌ, PHÁT BIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ)

ÔNG NGUYỄN HỮU SỦNG TRƯỞNG CHI HỌ NGUYỄN HỮU BẮC NINH, DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ HỌ NGUYỄN HỮU – VIẾT GIA PHẢ CHO DÒNG HỌ MẶC DÙ BỊ TAI BIẾN, NHƯNG RẤT NHIỆT TÌNH VỚI VIỆC HỌ, CHÚC ÔNG LUÔN KHOẺ MẠNH.

https://youtu.be/mtK3cFd1MVQ

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0), BUỔI ĐẦU ĐI THỰC TẾ TẠI DÒNG TỘC HỌ ĐỖ THÔN PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, TỈNH VĂN GIANG, HUYỆN HƯNG YÊN, TRƯỞNG ĐOÀN LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH (CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ), ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, BÀ CON HOAN HỈ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC DÒNG TỘC ĐÃ CỬ CON CHÁU MÌNH TRONG HỌ, ĐỂ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ 35 VIDEO GHI LẠI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ -BẮC NINH 100 HỌ ĐÃ THÀNH CÔNG LỄ CẦU SIÊU DÒNG TỘC HỌ ĐỖ HƯNG YÊN

BẮC NINH 100 HỌ CHÚC THỌ CỤ BÀ, DÂU TRƯỞNG HỌ NGUYỄN HỮU BẮC NINH (85 TUỔI) NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN.

CHÚC MỪNG ÔNG ĐỖ QUANG ĐÁP HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, ĐÃ ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN GIA TỘC HỌ ĐỖ PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN.

BẮC NINH 100 HỌ CHÚC MỪNG NGÀY CƯỚI CỦA VỢ CHÔNG ÔNG HOÀNG HỮU ĐĂNG, LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI.

HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 8.3, BẮC NINH 100 (HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0), CHÚC MỪNG CỤ BÀ DÂU TRƯỞNG HỌ NGUYỄN HỮU BẮC NINH LUÔN VUI VẺ KHOẺ MẠNH.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *