10 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH BAN QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VUA LÝ THÁI TỔ (3.3)TẠI BẮC NINH, DO ÔNG VŨ CHƯƠNG (PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM,CHỦ TỊCH ĐỒNG NIÊN MẬU THÂN 1968 TOÀN CẦU) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA VUA LÝ THÁI TỔ Ở LĂNG MỘ VUA TỪ SƠN, BẮC NINH.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM MẬU THÂN TOÀN CẦU 1968 DÂNG HƯƠNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. (Vua Lý Thái Tổ – vị vua đặt mốc son cho lịch sử Thăng Long – 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt, mang tính chiến lược của vị vua khai mở triều Lý, Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam). TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG VŨ CHƯƠNG (CHỦ TỊCH HỘI MẬU THÂN TOÀN CẦU, PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM), CÚI XIN NGÀI PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

CỰU QUÂN NHÂN 100 HỌ VIỆT NAM (HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG), DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI. (Vua Lý Thái Tổ – vị vua đặt mốc son cho lịch sử Thăng Long – 1000 năm Thăng Long – Hà Nội khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt, mang tính chiến lược của vị vua khai mở triều Lý, Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam). LỄ DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – TRƯỞNG ĐOÀN ÔNG TĂNG VĂN MIÊU (TRUNG TƯỚNG) 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH HỘI (TRUNG TÁ) 3 – BÀ NGÔ HẢI LÝ 4 – ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG 5 – ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN 6 – ÔNG NGUYỄN TRỌNG KHA 7 – ÔNG KHOA KIM LONG 8 – CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI

100HOVIETNAM.COM CÙNG VỚI MẬU THÂN 1968 TOÀN CẦU VÀ LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ BÍNH THÌN 1976 DÂNG HƯƠNG TẠI LĂNG MỘ VUA LÝ THÁI TỔ Ở BÃC NINH.

 MẬU THÂN 1968 TOÀN CẦU DÂNG HƯƠNG LĂNG VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN NGÀY GIỖ TẠI BẮC NINH.

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ VUA LÝ NHÂN TÔNG NHÂN DỊP NGÀY GIỖ NGÀI.

LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976 DÂNG HƯƠNG LĂNG LÝ THÁI TỔ NHÂN NGÀY GIỖ, TẠI BẮC NINH.

LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976 DÂNG HƯƠNG VÁI VỌN VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN DỊP ĐẦU NĂM NHÂM DẦN.

100HOVIETNAM.COM – HỌ LÝ VIỆT NAM, ĐÌNH DƯƠNG LÔI TRIỂN KHAI BUỔI TẾ LỄ VUA LÝ THÁI TỔ NHÂN NGÀY GIỖ TẠI TỪ SƠN, BẮC NINH. Đình Dương Lôi là nơi thờ Tám vị vua triều Lý, được các triều vua ban sắc cho Dương Lôi phụng thờ ( Dương Lôi xã tòng tiền phụng sự Lý triều Bát đế) với nhiều cổ vật, tài liệu quý là 8 bộ ngai thờ các vua nhà Lý, long đình, hương án, sắc phong, bát cửu. Đáng chú ý, việc thờ tám vị vua Lý còn được làng phân cho Tám giáp của làng.

100HOVIETNAM.COM – HỌ LÝ VIỆT NAM, ĐÌNH DƯƠNG LÔI TỔ CHỨC LỄ TẾ NHÂN DỊP NGÀY MẤT CỦA VUA LÝ THÁI TỔ. Đình Dương Lôi là nơi thờ Tám vị vua triều Lý, được các triều vua ban sắc cho Dương Lôi phụng thờ ( Dương Lôi xã tòng tiền phụng sự Lý triều Bát đế) với nhiều cổ vật, tài liệu quý là 8 bộ ngai thờ các vua nhà Lý, long đình, hương án, sắc phong, bát cửu. Đáng chú ý, việc thờ tám vị vua Lý còn được làng phân cho Tám giáp của làng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *