Bàn về nguồn cội Họ Dương – Tác giả Dương Anh Dũng

– Những nhà nghiên cứu sử họ Dương
– Những người quan tâm đến nguồn gốc dòng họ Dương.
– Toàn thể những người mang họ Dương từ các dòng khác nhau sinh sống trên dải đất việt nam thân yêu
– .Đọc “Lược sử Họ Dương Việt nam” do HDVN đăng trên trang thông tin của dòng họ trên mạng xã hội có nội dung vô cùng quan trọng là coi Bắc Ninh là nơi phát tích của Họ Dương Việt nam .,Lý do “năm 2879 TCN cụ Kinh Dương Vương lập nước Xích Quỷ đóng đô ở Luy Lâu Bắc Ninh,Lạc Long Quân kế nghiệp ,sinh Hùng Vương thứ nhất ,kinh đô về Phong Châu Phú Thọ  ,Thái Sư quốc công Dương Minh Tiết giúp vua cải tên nước là Văn Lang,chia đất nước thành 15 bộ.Do vậy thủy tổ của Họ Dương là cụ Dương Minh Tiết”. Thế là từ nay HDVN đã tự kết luận về nguồn gốc họ ta.Đây cũng sẽ là định hướng cho bộ sử đồ sộ của họ Dương sẽ hoàn thành những năm tới.
Muốn coi Bắc Ninh là nơi phát tích của Họ Dương Việt nam và tất cả những người họ Dương hiện nay đều có chung thủy tổ là cụ Dương Minh Tiết .Kính mong HĐHD VN cung cấp cho cả họ những thông tin đáng tin cậy và tài liệu lịch sử ghi chép về nơi Cụ Kinh Dương Vương đóng đô đầu tiên là Luy lâu .Và cụ từ đâu tới hay người nguyên thủy bản địa?
Cũng mong HĐHDVN Công bố bản sao Dương tộc Kỷ sử và bản gốc gia phả họ Lý, họ Dương do cụ Dương văn San sao lục năm 1970,cho cả họ được chiêm bái (Bằng chữ nho trên video,hoặc bằng ảnh chụp) .Để biết công lao trời bể của cụ Dương Minh Tiết với dòng tộc và đất nước từ thuở sơ khai.
Có những đề nghị này, là do tôi đọc và sưu tầm trong kho tàng thư tịch, sử sách cổ và các bài nghiên cứu của các học giả có tâm huyết với lịch sử dân tộc thời nay dã dày công nghiên cứu, tôi lại thấy có các luồng thông tin khác, cho ta những cái hiểu khác.
I-VỀ PHÁT TICH DÒNG HỌ
1-Về việc Kinh Dương Vương Đóng đô tại Luy lâu từ ngày dựng nước Xích Quỷ

Kinh Dương Vương, là nhân vật truyền thuyết Việt Nam, tương truyền ông là thủy tổ dân tộc Việt. Dã sử chép Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục, là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất (~2879 Tr.CN), đặt quốc hiệu là Xích Quỷ, đóng đô ở Hồng Lĩnh (nay là Ngàn Hống, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân.
Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ lạc Văn Lang trước Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi Lạc Long Quân và Hùng Vương đời thứ nhất. Niên đại của Kinh Dương Vương là trước thế kỷ VII TCN bởi theo các bằng chứng khảo cổ học thì nhà nước đầu tiên Văn Lang được thành lập vào thế kỷ VII TCN.[3][4]

Đọc truyền thuyết trên tôi thấy các nhà sử học đã viết rằng những năm 700 trước công nguyên Kinh Dương Vương mới dời đô từ Hà Tĩnh về Việt Trì lập nên vương triều các vua Hùng ở Phú thọ.
2- Về địa danh Luy lâu,Hiện nơi đây có mộ phần củả cụ Kinh Dương Vương, (mộ gió) nhưng từng đó chưa đủ kết luận khi lập nước cụ đã đóng đô ở đây.
Tôi lại tìm được tư liệu về Luy Lâu ;Đây là vùng đất cố ven sông Dâu thuộc Thuận Thành.Từ xa xưa đây là nơi buôn bán sầm uất như Phố Hiến ,như Hội An.Thương nhân và các nhà tu hành theo đạo Phật ,các tăng sĩ Ân Độ theo thuyền buôn vào truyền giáo và buôn bán làm cho vùng đất này trở thành phồn hoa đô hội.Khi nhà Hán thôn tính Bách Việt của Triệu Đà chiếm vùng giao chỉ của ta thì nhà Tây Hán đã lấy Luy lâu làm Lỵ sở.Như vậy ta có thể nói rằng thời điểm cụ Kinh Dương Vương dời đô trên 600 năm trước đó thì đây chỉ là vùng quê có bãi sông. Không thể nào là điểm đến của cụ tổ Kinh Dương Vương.
Về khảo cổ thì vùng này có nhiều đồ đồng thuộc văn minh Đông sơn.Phải chăng đây là một điểm lan tỏa của nền văn minh Đông sơn rực rỡ khi nó là Lỵ sở của giặc Tàu.
Về vấn đề này tôi xin cung cấo tư liệu sau: (Báo Bắc ninh ngày 2-8-2013 cũng đăng bài nghiên cứu về thành Luy lâu có nội dung tương tự)
 
Trong thời kỳ Bắc thuộc nhà Đông Ngô, Sĩ Nhiếp, một quan chức người Hán được vua Ngô cử làm thứ sử Giao Châu, ông đã cho xây dựng lại thành Luy Lâu, đặt làm trung tâm của bộ máy cai trị. NHư vậy thời Kinh Dương Vương địa dánh Luy lâu là một trung tâm hành chính  chưa hình Thành.
Phần II: Về tổ họ Dương

Xin hoan nghênh HĐHDVN đã không lấy cụ Dương Minh Thắng đời Hùng Vương Thứ sáu về ngụ cư tại Cổ pháp Bắc Ninh làm cụ tổ của người họ Dương Việt Nam (như lần trước công bố năm 2014 tại Bắc Ninh theo nôi dung cuốn Dương Tộc kỷ sử). Đã suy tôn cụ Tổ Dương Minh Tiết là thủy tổ, việc làm này có sức thuyết phục cao.Tôi tuyệt đối tán thành.
Song để tâm phục khẩu phục tôi muốn nói về bộ Dương Tộc kế sử mà HDVN lấy đó là kim chỉ nam cho việc viết sử họ:
-Thứ nhất Cụ tổ Dương Đình Tiến viết gia phả họ năm 1058 từ thời lý Thánh Tông, thời kỳ hưng thịnh cùa nước ta thời nở hoa về đạo học và các khoa thi, chuyện cách đó 1700 năm chỉ được truyền lưu bằng “trúc chỉ xa thư” hoặc bằng chữ Việt cổ lưu truyền cho hậu thế. Khi ấy người Việt ta chỉ có tên hay đã có họ? Theo các công trình nghiên cứu thì chỉ từ khi có nhu cầu thống kê nhân khẩu để cai trị thì các quan Tàu đô hộ mới bày cách cho ta đặt họ tên theo mẫu của Tàu. Tên tuối của cụ liệu có đúng có cả họ và tên như vậy không? Cụ Dương Minh tiết thuở sơ khai làm gì có chức danh “Thái sư quốc công” (?).
Thứ hai: Về cuốn Dương tộc Kế sử nay còn bản gốc không hay là đã tam sao thất bản như các bản dịch khác nhau được đăng trên những bản tin của dòng họ. Trải bao thăng trầm của lịch sử qua nhiều lần sao chép bổ sung ,hậu duệ của các cụ thời nay chỉ còn thấy cuốn gia phả bị mối xông rơi từng mảng,ai có trình độ và nhiệt huyết để có thể dịch cuốn phả đó ở năm 1972 thời bao cấp đang còn đói khổ và xem nhẹ di sản của tiền nhân?Và bản dịch chính xác thời ấy nếu có, có còn tồn tại nguyên bản không ? hiện nay ở đâu?Cuốn gia phả gốc bị mối xông ấy nay còn dấu tích không? nếu có bản dịch tôi tin là chỉ phóng tác theo bản chữ nho bị mối xông và viết theo văn phong với các địa danh ngày nay.
Theo dõi hội thảo về Dương tộc kỷ sử ngày 29-5-2016 tại Ý Yên Nam định như tài liệu đăng tại bản tin số 17 của dòng tộc, ta chỉ thây kết quả là hội thảo cho rằng cuốn sử do cụ tổ Dương Đình Tiến viết năm 1058 sau nhiều lần sao lục và viết bổ sung.Cuốn cuối cùng nặm 1951 cất dấu đến năm 1972 mở ra thì “sach bị mục nát mối xông rụng ra từng mảnh” .Kết quả hội thảo thu được chỉ còn là việc ghi nhận bộ Dương tộc kế sử là có thật và các thông tin ” bà Dương Thị Hải khẳng định năm 1996 đã nhìn thấy cuốn Dương tộc Kỷ sử”,” một cụ cao tuổi trong làng khẳng định mình đã nhìn thấy cuốn Dương tộc kế sử bìa mầu đen”.
Hội thảo cũng cung cấp thông tin là”Tài liệu Dương tộc kỷ sử hiện đang được lưu trử tai Văn phòng Họ Dương Việt Nam”
Đây có lẽ là một trong những bản sao Dương tộc kỷ phóng tác.
Về tâm linh và lòng yêu ho ,tôi tin là có cuốn phả đó nhưng nay đã thất lạc chỉ còn lưu giữ được những bản phỏng dịch mà thôi, nên có thể có nhiều sai khác so với bản gốc việc này.cần được nghiên cứu suy xét. (Hiện trong tay tôi có bản sao nguyên nét bút của cụ Dương Văn San đúng là bản phóng tác.)

Năm 2015 HĐHD VN phát hành bản dịch Gia phả họ Lý Họ Dương do cụ Dương Hữu Tự Do biên soạn năm 1590, cụ Dương văn san sao lục năm1970 (trước khi tìm thấy cuốn Dương Tộc kế sử bị mối xông năm 1972). Cuốn này có đoạn trùng với nội dung cuốn Dương tộc kế sử về cụ Dương Mính Tiết và Dương Minh Thắng .Phải chăng cụ Dương Hữu Tự Do  lấy tư liệu từ DTKS để soạn gia phả họ lý họ Dương ,là tài liệu hai năm sau cụ mới sao lục.

Tôi hoàn toàn tán thành việc suy tôn cụ tổ Dương Minh Tiết làm  thủy tổ. Và cụ sinh trú quán tại Phú thọ thì ta xem cụ có quê cùng quốc tổ các vua Hùng như vậy phát tích của cụ phái là Phú Thọ và ta COI Phú Thọ là nơi phát tích của họ Dương thay vì COI Bắc Ninh Kinh Bắc, là khả dĩ phù hợp vơí sử sách cũng như thực tế lịch sử…( Còn coi cụ từ Nghệ Tĩnh theo Kinh Dương Vương ra Phú Thọ thì phát tích họ chính là Thanh Nghệ Tĩnh.)

.    Thâm tâm tôi vẫn vững tin vùng Thanh Nghệ Tình trung tâm là núi Đọ Đông Sơn Thanh Hóa là nơi có nền văn minh Đông Sơn, cơ sở cho sự ra đời của vương triều Văn Lang Lạc Việt của các vua Hùng mới là là nơi phát tích của họ Dương cùng với trăm họ nước Việt. Phú Thọ và Bắc ninh chỉ là địa điểm thiên di của người họ Dương sau này. Ngay Gia phả họ Dương Đào ở Nam Định cũng chép:

“Dòng họ ta,tổ tiên trước đây ở Thanh Hóa nội trấn về sau di cư phát triển rông thêm ra
Hiện rất nhiều các công trình nghiên cứu gien di truyền học ngôn ngữ học, văn hóa học phong tục tập quán…đều chỉ ra miền trung Thanh Nghệ Tĩnh là nơi phát tích của người Việt cổ có xuất sứ từ người nguyên thủy đứng thẳng cổ đại( Homoerectus) họ từ Nam á men theo biển cạn đến miền trung Thanh Nghệ Tĩnh sinh sống mở màn cho việc tạo nên nền văn hóa Đông sơn làm cơ sở cho sự ra đời của nhà nứơc Văn Lang Lạc Việt.(Hiên ở Đông sơn ,Lạng sơn trong các hang động vẫn còn dấu tích hóa thạch của người vượn cổ đứng thẳng Homoerectus ) đã chứng minh hùng hồn cho điều này.
Tôi xin cuing cấp tư liệu tham khảo:
-Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bài chi tiết: Văn hóa Sơn Vi, Văn hóa Hòa Bình, và Văn hóa Bắc Sơn
Khu vực nay là Việt Nam đã có người ở từ thời kỳ Đồ đá cũ. Các nhà khảo cổ đã tìm ra các dấu vết người thượng cổ cư ngụ tại hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn), núi Đọ, Ninh Bình và Nga Sơn, Thanh Hóa cách đây hàng trăm nghìn năm. Thời kỳ này mực nước biển thấp hơn, và Việt Nam khi đó nối liền với bán đảo Malaysia, đảo Java, Sumatra và Kalimantan của Indonesia, với khí hậu ẩm và mát hơn bây giờ[3]. Người Việt cổ khai thác đá gốc (ba-dan) ở sườn núi, ghè đẽo thô sơ một mặt, tạo nên những công cụ mũi nhọn, rìa lưỡi dọc, rìa lưỡi ngang, nạo… bỏ lại nơi chế tác những mảnh đá vỡ (mảnh tước.
Khép lại bài viết này tôi tha thiết đề nghi HĐHD VN mời các nhà khoa học lịch sử lỗi lạc của nước ta nhận đề tài nghiên cứu này nhằm làm cho kết luận của HĐHD VN được sáng tỏ không trái với sử sách đã công bố.Trường hợp chứng minh được sử hiện nay viết chưa đúng mà họ ta có tư liệu thuyết phục thì cần báo cáo nhà nước sửa lại sử sách .Khi đó kết luận của họ  chúng ta mới được công nhận và công bố chính thức. Khoa học nghiên cứu bộ gien người có nhiều phương án nghiên cứu có giá trị thuyết phục lắm.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *