Bàn về nhà nước Xích Qủy-Tác giả Dương Anh Dũng

Căn cứ các tư liệu về địa danh Xích Quỷ :

1-Từ Hán Việt Xích (赤) nghĩa là màu đỏ; từ Quỷ (鬼) có nghĩa là ma quỷ. Xích Quỷ là tên một ngôi sao có sắc đỏ rực rỡ nhất trong Nhị thập bát tú trên bầu trời
2-Có luận thuyết cho ngàn năm trước (!) Lộc Tục xưng là Kinh Dương Vương lập nước Xích quỷ lãnh thổ là “phía bắc vươn tận hồ Động Đình (nay thuộc Hồ Nam, Trung Quốc), phía nam tới tận Hồ Tôn (nay là phía bắc Trung Bộ, Việt Nam), phía tây giáp Ba Thục (thay thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc), phía đông trông ra biển lớn” gồm Châu Kinh của chủng Âu Việt và Châu Dương của chủng Lạc Việt. (Theo các tài liệu hiện có thí châu Kinh là khu vực nước Sở,Châu Dương là khu vực Bách Việt)
3-Theo nhà văn nhà nghiên cứu sử Hà Văn Thủy thì Kinh Dương Vương lập nước Xích quỷ có địa giớí như đã mô tả ở trên, đóng đô ở kinh đô Lương chử của người Lạc Việt tại Hàng Châu.
4-Theo Hùng Vương Ngọc Phả, Kinh Dương Vương lập nước Xích quỷ (là vùng Giao chỉ ) đóng đô ở Ngàn Hống Can Lộc Hà Tĩnh, sau rời đô ra Việt trì.
5- Căn cứ các tài liệu tin cậy về lịch sử hiện nay thì thời Hồng bàng vào thế kỷ thứ VII TCN, nước ta của các vua Hùng là nước Văn Lang ở lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Lam, Giáp với nước Tây âu của Thục Phán là nước Nam Cương gồm khu vực miền núi phía bắc và khu vực phía nam sông Tây giang thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.
6- Trong lịch sử Trung Quốc, Xích Quỷ chính là khởi nguồn của người Choang và nước Việt, nước Sở thời Xuân Thu, chứ không hề liên quan gì đến nước Văn Lang – Đại Việt.
.7 – Theo nhiều học giả ;Kinh Dương Vương cũng được coi là người khai sinh ra nước Việt Nam. Vua đặt tên nước là Xích Quỷ, bao gồm một vùng rộng lớn phía nam của Trung Quốc hiện nay đến vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã ở miền bắc Việt Nam. Hùng triều thứ nhất là Kinh Dương Vương đóng đô ở Ngàn Hống nhưng sau đó dời về Nghĩa Lĩnh.

Qua nhiều tư liệu có nội dung chưa đồng nhất như trên, ta thấy Vua Tự Đức không tin các dữ liệu về Kỷ Hồng Bàng (Từ Kinh Dương Vương đến An Dương

.
Vương) do sử gia Ngô sĩ Liên chép năm 1479 từ các truyền thuyết và các Ngọc Phả nên không đưa vào chính sử mà đưa vào phần ngoại kỷ.

Để lý giải cho bản chất rút ra từ các tư liệu trên, ta có thể căn cứ các nội dung đã được chép trong sử của Việt Nam và của Tầu để tim hiểu. Tóm tắt như sau:
.     Khởi nguồn từ nhà nước Xich Quỷ do Kinh Dương Vương lập tại Hà Tĩnh mà đô thành là Ngàn Hống, sau dời đô ra Ao Việt – Việt Trì. Theo nhà sử học Lê Văn Lan căn cứ vào khoa học hiện đại, đã thuyết trình được Quốc hội nước ta công nhận và ghi vào Hiến Pháp thì nước ta hình thành quốc gia từ thế kỷ thứ VII TCN.
Như vậy việc cụ Kinh Dương Vương lập nước Xích Quỷ năm 2879 ở vùng hồ Động Đình và là em vua Tàu là sự ngộ nhận nhầm lẫn của người xưa . Ta lý giải nguyên cớ của sự nhầm lẫn đó như sau:
– Khi Triệu Đà thống nhất các nước Bách Việt lập quốc gia Nam Việt thì Văn Lang (khi ấy là Lạc Việt   sát nhập với Tây Âu thành Âu Lạc) và nằm trong nước Nam Việt. Từ đó tổ tiên ta coi nước ta xưa là nước Xích Quỷ   nay chính là cả  nước Nam Việt có địa bàn rộng Từ sát Hồ Tôn phía nam đến hồ Động đình phía bắc, và mặc nhiên coi cả vùng đất rộng lớn ấy của nước ta cũng là nước Xích Quỷ, Chính đây là cốt lõi cho quan niệm nhầm lẫn là cụ Kinh Dương Vương lập nước Xich quỷ ở vùng hồ Động đình điạ giới bao trùm cả khu vực rộng lớn . Với quan niệm nước ta là nước Nan Việt hùng mạnh rộng lớn của Triệu Đà đóng đô ở Phiên ngung sau bị nhà Hán thôn tính mà trong dân của ta có câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn , Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” và lịch sử ta có các câu chuyện chép trong Việt điện u linh, Lĩnh nam trích quái…có những nội dung ở ngoài vùng giao chỉ Văn Lang. Chính vì quan niệm nước Nam Việt là của ta nên năm 43 đầu Công Nguyên khi khởi nghĩa, hai bà Trưng đã thu lại 65 thành trì cùa nước Nam Việt (Bách Việt) về một cõi và xưng vương. Dấu ấn của Hai bà in khắp đất Bách Việt, vài chục địa phương bên Tầu hiện nay vẫn còn đền thờ Bà, ngay cả vùng hồ Động Đình cũng có đền thờ Kinh Dương Vương, Hai bà Trưng và các nữ tướng của Bà. Trong khi thực tế vua Hùng chúng ta chỉ có nước Văn Lang Lạc Việt của lưu vực sông Hồng sông Mã sông Lam mà thôi.
Chính vì vậy khi nhà Hán chiếm Nam Việt thì nước Văn Lang Âu Lạc của ta vẫn là một thực thể độc lập không bị hòa đồng vào nhà nước Trung Hoa rộng lớn. Trong ngàn năm đô hộ giặc Tàu không đồng hóa được dân ta như các nước khác của vùng Bách Việt. Để gìn giữ đất đai của tổ tiên dân ta luôn luôn nổi dậy chống giặc phương bắc thu lại giang sơn. Ngay chữ viết mặc dù bị bắt ép phải học, tổ tiên ta chỉ mượn chữ viết tượng hình còn phát âm theo tiếng việt ta gọi là chữ nho sau này cải biến thành chữ nôm và đọc theo âm Việt.
Xin nói thêm nước Nam Việt  gồm các nước bách Việt là hậu duệ của người Việt nam Lạc Viểt từ miền Thanh Nghệ Tình di dân lên khai phá đất phương bắc từ 40 000 năm trứớc, mang văn hóa văn minh Việt lên cư ngụ phát triển và thăng hoa tại trung tâm Lương Chử Hàng Châu Trung Quốc rồi thiên di ra khắp vùng nam sông Dương Tử thành các dân tộc khác nhau của vùng Bách Việt. Chính vì không lý giải được phạm vi của nhà nước Xích Quỷ mà hình thành nhiều quan điểm và sự hiểu biết khác nhau :

– Xích Quỷ là nhà nước Văn Lang, Lương Chử Hàng Châu là kinh đô của nước Xích Qủy, Luy Lâu là kinh đô của nước Xích Quỷ… Rồi lại có quan điểm dung hòa là nhà nước Xích Quỷ do Kinh Dương Vương lập năm 2879 TCN ở vùng hồ Động Đình rồi sau biến cố chiến tranh thua trận, Kinh Dương Vương đưa con cháu chạy về Hà Tĩnh tái lập nước Xích Quỷ đóng đô thành ở Ngàn Hống sau rời đô ra Việt Trì Phú Thọ (!)…
Ngày nay bằng chứng cứ khoa học ta có thể nghiêng hẳn về luận thuyết có cơ sở là:
Cụ Kinh Dương Vương là thủ lĩnh của cộng đồng người khôn ngoan tiến hóa từ người cổ đại ở Thanh nghệ lập nước Xích quỷ đóng đô ở Ngàn Hống Can Lộc Hà Tĩnh từ thế kỷ thứ VII TCN. Sau dời đô ra Việt Trì Phú thọ. Kế vị là những vua Hùng Vương. (không dính dáng gì đến vùng hồ Động Đình)
Ta lý giải cho luận thuyết này như sau: Do không có các cứ liệu khoa học ,các nhà nho ngày xưa choáng ngợp trước nước lớn Trung hoa họ gọi là Thiên triều và vì qua ngàn năm Bắc thuộc nên các cụ vô tình đã gắn lịch sử nước ta vào Trung Quốc. Đó là câu chuyện về Kinh Dương Vương là Lộc Tục em vua Tầu và nước Xích Quỷ ở tận vùng hồ Động đình và rất rộng lớn cho oai.
Thực ra thì vùng tả ngạn sông Hồng đến ngã ba Bạch Hạc xưa có nhiều đầm hồ còn có tên gọi là Động Đình. Chính người con gái vùng này tên là Âu Cơ lấy Lạc Long Quân làm lên huyền thoại trăm trứng tạo lên cộng đồng người Việt. Các nhà nho ngày xưa đã nhầm lẫn cho Động Đình là ở bên Tầu và Kinh Dương Vương là em vua tàu (!) là từ phương bắc xuống,việc này không thể có, vì xưa kia rừng núi hoang vu con người không có khả năng và động cơ gì mà từ vài ngàn cây số, vượt qua dãy Thập vạn Đại sơn, hoặc vượt biển đông xuống phương nam vào tận Hà Tĩnh.Thực ra Việt nam cũng có hồ Động Đình và núi Ngũ Lĩnh ở vùng Bạch Hạc nên các cụ mới có sự nhầm lẫn ấy. Theo Mục lục kỷ niên của Đại Việt Sử Ký thì năm Nhâm Tuất là năm 2879 TCN. Đó chỉ là một niên đại suy đoán trên cơ sở – như trong Phàm lệ đã nói rõ – muốn đặt Kinh Dương Vương ngang với Đế Nghi.
Trên đây là chủ kiến của tôi cũng đồng nhất với quan điểm của các nhà sử học TS Lã Duy Lan KS Phan Duy Kha và – TS Đinh Công Vĩ.

Xin cả nhà đọc và cho ý kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?