24 VIDEO GHI LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022. BUỔI LỄ CÓ SỰ THAM GIA THIẾU TƯỚNG TĂNG VĂN MIÊU, BÀ LÊ HỒNG THƠM (TRUNG TÁ HẢI QUÂN) LÀ CHỦ TỊCH HỘI CÙNG CÁC THÀNH VIÊN, ĐÃ NHIỆT TÌNH NĂNG ĐỘNG KHÔNG QUẢN VẤT VẢ, ĐÃ ĐƯA BUỔI LỄ THÀNH CÔNG RỰC RỠ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG NHÂN DỊP NGÀY LỄ 22.12, TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC BINH SĨ, TƯỚNG QUÂN ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TỪ THƯỞ KHAI SINH LẬP NƯỚC, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.

NHÂN DỊP NĂM MỚI 2022 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHÚC MỪNG XUÂN 2022, BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH

ÔNG VŨ ĐỨC THUẬN PHÓ THƯỜNG TRỰC CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM -LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN – LỄ CHÀO CỜ NHÂN DỊP LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12.

HÌNH ẢNH CÁC ĐẠI BIỂU CHỦ TRÌ BUỔI LỄ CỦA CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN HẢI PHÒNG , GỒM LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12. BUỔI LỄ CÓ SỰ THAM GIA CỦA THIẾU TƯỚNG TĂNG VĂN MIÊU VÀ CHỦ TRÌ LÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM (TRUNG TÁ HẢI QUÂN), ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

VIDEO TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CỦA CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG BIỂU DIỄN NHÂN DỊP, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12. BUỔI LỄ CÓ SỰ THAM GIA CỦA THIẾU TƯỚNG TĂNG VĂN MIÊU VÀ CHỦ TRÌ LÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM (TRUNG TÁ HẢI QUÂN), ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12

CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN HP HƯỚNG TỚI NGÀY 22.12, QUYẾT TÂM BẢO VỆ BIỂN ĐẢO

 

ÔNG TĂNG VĂN MIÊU THIẾU TƯỚNG CÙNG BÀ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG CHÚC RƯỢU CÁC THÀNH VIÊN TRONG CHI HỘI, NHÂN DỊP LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12.

CÁ KHÚC THƠ TÌNH CỦA NÚI, HÌNH ẢNH PHỤ NỮ CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG,

CA SỸ QUANG TUẤN CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN TẶNG HOA & HÁT CA KHÚC MÀU HOA ĐỎ, NHÂN DỊP LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12

CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CÁC ĐẠI BIỂU TẶNG HOA NHÂN DỊP LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12.

CA SỸ QUANG TUẤN CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG HƯỚNG TỚI NGÀY 22.12, VỚI CA KHÚC CÔ GÁI SÂM NƯA.

TÔI YÊU TÀ ÁO ẤY, MỀM MẠI, DUYÊN DÁNG, LỊCH SỰ, THÍCH HỢP MỌI NƠI MỌI LÚC. HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG HƯỚNG TỚI NGÀY 22.12.

 

TẬP THỂ CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN CA KHÚC NỐI VÒNG TAY LỚN T14

BÁC CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 15

CÔ GÁI SẦM NƯA, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 16

MỘNG ĐẸP NGÀY XƯA, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 17

BÀI CA CHỐNG DỊCH COVID, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 18

TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 19

BÀI HÁT VIỆT LÀO, CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ HP BIỂU DIỄN TẬP 20

BÀ TRẦN LÝ PCT CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG ĐỌC LỜI GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU TỚI THAM DỰ LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12.

ÔNG PHAN HÙNG CHÁNH VĂN PHÒNG CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM -LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

https://youtu.be/6bfb-fDrNPs

CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021, LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12. BÀ LÊ THỊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐẠI HỘI.

ÔNG PHAN ĐÌNH HÙNG Phan Đình Hùng : Chánh văn phòng thành phố và phó chi hội hữu nghị Việt nam -Lào Quận Lê Chân) CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, DỌC DANH SÁCH KỶ NIỆM CHƯƠNG TẠI BUỔI LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12. BÀ LÊ THỊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐẠI HỘI.

ÔNG BÙI NGỌC LỢI (TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG), UỶ VIÊN BAN CHÁP HÀNH CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ CUỐI CÙNG HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 22.12. BÀ LÊ THỊ HỒNG THƠM CHỦ TỊCH CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CƠ SỞ 6 Q.LÊ CHÂN, PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐẠI HỘI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *