ĐÂY LÀ 26 VIDEO VÀ 280 HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA SỰ KIỆN QUÝ BÀ HẢI PHÒNG – CHỦ TỊCH LÀ BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUÝ BÀ HẢI PHÒNG). TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO LÀ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ ĐẦU TIÊN ĐÃ CÙNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIẾN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH PHỤ NỮ TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG QUÝ BÀ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN TẠI HẢI PHÒNG, CÓ SỰ THAM GIA CỦA: 1 – PHỤ NỮ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM. 2 – PHỤ NỮ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM. 3 – PHỤ NỮ LƯU TỘC VIỆT NAM. 4 – PHỤ NỮ HỌ BÙI VIỆT NAM. 5 – PHỤ NỮ HỌ LÝ VIỆT NAM. 6 – PHỤ NỮ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM. 7 – PHỤ NỮ HỌ CHU VIỆT NAM. 8 – PHỤ NỮ QUÝ MÃO 1963 9 – PHỤ NỮ MẬU THÂN 1968 10-PHỤ NỮ BÍNH THÌN 1976 TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG: 1 – BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM 2 – BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO, PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUÝ BÀ HẢI PHÒNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỚI DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG THÀNH CÔNG RỰC RỠ. MỜI CẢ NHÀ BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

VÀO NGÀY 24.10 BÀ DƯƠNG DƯƠNG HỒNG ĐÀO PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM VÀ BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, CÙNG TOÀN THỂ CHỊ EM 100HOVIETNAM.COM VÀ QUÝ BÀ HẢI PHÒNG (QUÝ BÀ 1963, QUÝ BÀ 1968, QUÝ BÀ 1976, QUÝ BÀ THÁI PHIÊN, QUÝ BÀ HỌ DƯƠNG, QUÝ BÀ HỌ CHU, QUÝ BÀ HỌ ĐOÀN), DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO, LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỦ TỊCH QUÝ BÀ ĐẦU TIÊN CÙNG 100HOVIETNAM.COM, TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, MONG SAO NGỌN LỬA NÀY NGÀY MỘT LAN TOẢ MỜI CẢ NHÀ BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG QUÝ BÀ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA QUÝ BÀ HẢI PHÒNG, CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUÝ BÀ HẢI PHÒNG). XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN

PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG QUÝ BÀ HẢI PHÒNG (CÓ MẶT CỦA QUÝ BÀ 1976 HỌ ĐOÀN VÀ QUÝ BÀ 1976 HỌ CHU) CÙNG NHAU DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA QUÝ BÀ HẢI PHÒNG, CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUÝ BÀ HẢI PHÒNG). XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN.

PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG QUÝ BÀ HẢI PHÒNG (CÓ MẶT CỦA QUÝ BÀ 1976 -1968 – 1963 HỌ ĐOÀN VÀ QUÝ BÀ 1976 – 1968 – 1963 HỌ CHU) CÙNG NHAU DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA QUÝ BÀ HẢI PHÒNG, CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ BÀ DƯƠNG HỒNG ĐÀO (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH QUÝ BÀ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH QUÝ BÀ HẢI PHÒNG). XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *