CẢM ƠN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ BẺ GÃY MỘT CÂY GẬY TO NHẤT CỦA GIẶC NỘI XÂM HẢI PHÒNG, CHÚNG DÃ MAN NHẤT TRONG LỊCH SỬ, TRUYỀN THÔNG CẢ NƯỚC TƯNG BỪNG ĐƯA TIN, RIÊNG BỌN CHÚNG LẶNG THINH.

TẤU LẠY NGỌC HOÀNG, QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG CƯỚP TÀI SẢN CỦA DÂN, DÂN UẤT ỨC PHÓNG HOẢ NHẢY LẦU TỰ TỬ.

CỔNG TIN TỨC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT, CHÍNH QUYỀN QUẬN NGÔ QUYỀN TỔ CHỨC CƯỚP NHÀ DÂN, DÂN UẤT ỨC PHÓNG HOẢ, NHẢY LẦU TỰ TỬ, NHƯNG VẪN TƯNG BỪNG TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT VÌ ĐÃ THÀNH CÔNG, ĐẨY DÂN PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀO CHỖ CHẾT, THẬT LÀ BỈ ỔI,KHỐN NẠN, CHƯA CÓ CHÍNH QUYỀN NÀO NHƯ NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG CẢ.

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *