CHÍNH QUYỀN QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG, ĐÊM HÔM LỌ MỌ VÀO NHÀ DÂN PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, BỊ CAMERA CHIẾU CHẠY TOÁN LOẠN, ĐỦ ĐỂ BIẾT HÀNH VI KHÔNG TRONG SÁNG. BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG VỚI

CHÍNH QUYỀN QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG, ĐÊM HÔM LỌ MỌ VÀO NHÀ DÂN PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, BỊ CAMERA CHIẾU

CHẠY TOÁN LOẠN, ĐỦ ĐỂ BIẾT HÀNH VI KHÔNG TRONG SÁNG.

BÁC TRỌNG ƠI HỌ LÀM KHỐNG HỒ SƠ CHO DÂN, HỌ QUYẾT TÂM CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN, MỖI NHÀ MẤT 8 TỶ ĐỒNG SO VỚI MẶT

BẰNG, 70 NHÀ LÀ 560 TỶ ĐỒNG, VÀO TÚI AI, DÂN CHÚNG TÔI 90% KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI GIÁ ĐỀN BÙ, THÌ RA QUYẾT ĐỊNH

CƯỠNG CHẾ, TRONG KHI CHƯA BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU, TREO BĂNG ZON, KHẨU HIỂU HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CHỐNG THAM

NHŨNG CỦA BÁC, THÌ HỌ ĐẾN LẬP BIÊN BẢN BẮT THÁO DỠ BÁC ƠI, VẬY LỜI KÊU GỌI CỦA BÁC HỌ COI THƯỜNG RỒI BÁC ƠI,

CỨU LẤY HẢI PHÒNG CHỈ MỘT LẦN THÔI BÁC ƠI.

BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN, NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT ĐẤT ĐẠI Ở PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

 

(8 VIDEO) VÀO HỒI 18 GIỜ NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2022 PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT, ĐỒNG THỜI TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA 60/70 HỘ DÂN (90% HỘ DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT) ,MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỨC XÚC CỦA DÂN OAN HẢI PHÒNG

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?