(20 VIDEO) CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NGÀY 5.11.2022 THÀNH CÔNG RỰC RỠ, CHỦ TỊCH BÙI NGỌC PHI LÀM CHỦ TRÌ, HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HẢI PHÒNG.

  CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NGÀY 5.11.2022 THÀNH CÔNG … Đọc tiếp (20 VIDEO) CHÚC MỪNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NGÀY 5.11.2022 THÀNH CÔNG RỰC RỠ, CHỦ TỊCH BÙI NGỌC PHI LÀM CHỦ TRÌ, HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HẢI PHÒNG.