Chúc mừng Họ Đặng Hải Phòng có ông Đặng Bá Cường (trưởng ban nội chính Thành phố Hải Phòng) là người con Họ Đặng ưu tú, đã hết lòng vì dòng tộc.

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TP ĐÌNH LÀNG BÍCH ĐỘNG, HỌ ĐẶNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG ĐÌNH LÀNG. ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG : PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – ÔNG ĐẶNG VĂN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM. 3 – ÔNG ĐẶNG BÁ CƯỜNG (NGƯỜI CON HỌ ĐẶNG ƯU TÚ ) 4 – BÀ ĐẶNG HOA (NGƯỜI CON HỌ ĐẶNG ƯU TÚ) 5 – ĐẶNG THU HÀ MC

(12VIDEO SỰ KIỆN VÀ 20 VIDEO TIẾT MỤC VĂN NGHỆ) LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TP ĐÌNH LÀNG BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG, ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÌNH LÀNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *