CHÚC MỪNG NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC DU, ÔNG LUÔN HƯỚNG VỀ DÒNG TỘC, ĐÃ XUẤT BẢN NHIỀU CUỐN SÁCH VỀ HỌ ĐÀO VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU.

NHÀ VĂN ĐÀO NGỌC DU, SINH NĂM 1937 TẠI THÁI THUỴ, THÁI BÌNH.

1 – NGUYÊN BIÊN TẬP VIÊN, TRƯỞNG PHÒNG NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

2 – HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC VIỆT NAM

3 – HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

4 – HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

5 – HỘI VIÊN HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM

6 – HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

7 – TRƯỞNG BAN LỊCH SỦ HỘI ĐỒNG HỌ ĐÀO VIỆT NAM

8 – CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN CỦA MỘT SỐ BÁO TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG VÀ HÀ NỘI

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM, BÀ CON HỌ ĐÀO VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ THƯỢNG THƯ ĐÀO HỮU ÍCH (DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA), NHÂN DỊP NGÀY TOẠ ĐÀM VỀ DANH NHÂN ĐÀO HỮU ÍCH.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *