CHÚC MỪNG ÔNG HỒ XUÂN ANH “CHỦ TỊCH HỌ HỒ HẢI PHÒNG” ĐÃ CÓ BÀI ĐẦU TIÊN ĐĂNG TRÊN TRANG 100HOVIETNAM.COM, DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH NHÀ THỜ HỌ HỒ LÀNG DO NHA, TP HẢI PHÒNG VÀ BÀ CON DÒNG TỘC GIAO LƯU CÙNG CĐCDH HẢI PHÒNG.

CĐCDH HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ HỌ HỒ, DO NHA HẢI PHÒNG, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CĐCDH HẢI PHÒNG.

DU LỊCH LÀNG CỔ DO NHA HẢI PHÒNG ( CHÙA, ĐÌNH, NHÀ THỜ HỌ HỒ, NHÀ THỜ HỌ MAI, LĂNG MỘ CỔ HỌ MAI)

CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG CÙNG HỌ HỒ , DÂNG HƯƠNG VÀ KẾT NỐI NHÀ THỜ CỔ HỌ MAI LÀNG DO NHA, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CĐCDH HẢI PHÒNG.

CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG CÙNG HỌ HỒ, DÂNG HƯƠNG MỘ CỔ MAI TRUNG CÁT, Ở LÀNG DO NHA, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CĐCDH HẢI PHÒNG.

CĐCDH HẢI PHÒNG KẾT NỐI VỚI HỌ HỒ LÀNG DO NHA HẢI PHÒNG, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG T1

CĐCDH HẢI PHÒNG KẾT NỐI VỚI HỌ HỒ LÀNG DO NHA HẢI PHÒNG, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẲI PHÒNG.

CĐCDH HẢI PHÒNG KẾT NỐI VỚI HỌ HỒ LÀNG DO NHA HẢI PHÒNG, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG PHAN ĐIỀU PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG T2

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?