CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH, QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG, LÀ CÁI MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI NGÃ 6 CẦU VƯỢT LẠCH TRAY, GÂY ÁCH TẮC GIAO THÔNG HÀNG NGÀY.

CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH , LÀ MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI NGÃ 6 CẦU VƯỢT LẠCH TRAY

ĐỔNG QUỐC BÌNH, LÀ DỰ ÁN NHỨC NHỐI LÒNG DÂN, KÉO BAO NHIÊU HỆ LUỴ THEO CHUNG CƯ ĐÓ,

ÁCH TẮC GIAO THÔNG, TỐN KÉM TIỀN BẠC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐÊ MỞ ĐƯỜNG VÀ

KHÔNG GIAN PHỤC VỤ CHUNG CƯ NÀY.

CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH – LẠCH TRAY – HẢI PHÒNG ÔNG THÀNH tiếp xúc với cử tri

 

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT TÌNH HÌNH GIẶC NỘI XÂM Ở

HẢI PHÒNG

MỞ ĐƯỜNG ĐỂ PHỤC VỤ 4 KHU NHÀ 29 TẦNG (2.800 HỘ) KHU NHÀ MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI NGÃ 6

CẦU VƯỢT LẠCH TRAY, GIẶC NỘI XÂM ĐÃ TỔ CHỨC ĐẾN CƯỚP NHÀ DÂN, ĐỂ PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN,

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINH XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH GIẶC NỘI

XÂM Ở HẢI PHÒNG.

ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỌNG: ĐÂY LÀ KẾT QUẢ THAM GIA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ CỦA BỐ TÔI ĐÂY CÁC BÁC Ạ. VÀO HỒI 7 GIỜ NGÀY 18.8.2022, ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ (ĐẠI DIỆN LÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, NHÀ CÓ TỪ 1975)TẠI SỐ NHÀ 122 VÀ 92 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, MẶC DÙ ĐÃ 4 LẦN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, XEM XÉT LẠI GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 41 TRIỆU ĐỒNG/ 1 MÉT VUÔNG, LÀ VÔ LÝ, THIỆT THÒI CHO MỖI HỘ DÂN KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG, TỪ NHÀ HAI MẶT ĐƯỜNG ( ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ ĐƯỜNG 6 MÉT), BỒI THƯỜNG CHO DÂN ĐỂ CHUI VÀO NGÕ Ở, GIA ĐÌNH YÊU CẦU CHÚNG TÔI VÌ THÀNH PHỐ TO ĐẸP HƠN, HY SINH MẶT ĐƯỜNG TO, ĐỂ LÀM DẢI CÂY XANH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CỦA ÔNG LÊ THÀNH (PHÓ THỦ TƯỚNG) ĐẸP VÀ CÓ GIÁ TRỊ HƠN, ĐỂ  VÀO MẶT ĐƯỜNG NHỎ 6 MÉT (CHẤP NHẬN MẤT MỘT MẶT ĐƯỜNG TO, LÙI VÀO ĐƯỜNG NHỎ) NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý, SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÓ CHỈ MUA ĐƯỢC 1/3 Ô MẶT ĐƯỜNG NHỎ THÔI, NAY CỐ TÌNH TẬP KẾT QUÂN, ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ TÔI, HỎI LUẬT PHÁP BẰNG HOẶC HƠN Ở ĐÂU, HỌ ĐÃ NGỒI TRÊN LUẬT PHÁP, ĐẾN ỨC HIẾP CHÈN ÉP DÂN, VẬY HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁT LUẬT NGHIÊM TRỌNG, ĐỀ NGHỊ CAC CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUAN TÂM, ĐỂ XÃ HỘI TƯƠI ĐẸP HƠN, LÒNG DÂN TIN TƯỞNG VÀO NHÀ NƯỚC HƠN.

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?