CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KỶ LỤC CỦA KỶ LỤC, ĐƯỢC GHI LẠI TRONG VIDEO DÀI 5 GIỜ (300 PHÚT) VỚI NHIỀU TIẾT MỤC CÂY NHÀ LÁ VƯỜN, CỦA LỄ GIỖ TIỀN HIỀN THÔN LONG BÌNH (THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG) TẠI HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG, ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM LÀ CHỦ TRÌ.

(50 VIDEO) NHẰM NGÀY 17.10 (ÂM LỊCH) BÀ CON 100 HỌ THÔN LONG BÌNH – XÃ TAM NGHĨA – HUYỆN NÚI THÀNH – TỈNH QUẢNG NAM CÙNG HỌ DƯƠNG, GIỖ ÔNG TỔ HỌ DƯƠNG CỦA LÀNG, ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM LÀM CHỦ TRÌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *