DÂNG HƯƠNG QUỐC TỔ – ĐỀN HÙNG – 100HOVIETNAM.COM – 10 VIDEO

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG NHÂN DỊP NGÀY LỄ 22.12, TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC BINH SĨ, TƯỚNG QUÂN ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TỪ THƯỞ KHAI SINH LẬP NƯỚC, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON CẢ NƯỚC DÂNG HƯƠNG ĐỀN HÙNG NHÂN NGÀY 27.7 (HÌNH ẢNH MINH HOẠ), TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC TƯỚNG SĨ VÀ BINH SĨ ĐÃ HY SINH, TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC, ĐÃ CHIẾN ĐẤU ANH DŨNG, KIÊN CƯỜNG VÀ XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY. DO DỊCH BÙNG PHÁT NÊN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM GỬI TỚI TỔ TIÊN NÉN HƯƠNG VỌNG, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO ĐẠI DỊCH CHÓNG QUA KHỎI, ĐỂ BÀ CON TRỞ VỀ SINH HOẠT BÌNH THƯỜNG. ( VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH MINH HOẠ GỒM 4 ÔNG BAN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG. 2 – ÔNG VŨ CHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG. 3 – ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG. 4 – ÔNG LƯU VĂN HỮU PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ÔNG VÀ BÀ CON 100HOVIETNAM.COM.

THIẾU TƯỚNG TĂNG VĂN MIÊU CÙNG HỘI HỮU NGHI VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, CẦU CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BẮC NINH 100 HỌ VÀ HỌ ĐỖ HƯNG YÊN, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG 1.2. 1022 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG : PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ,TRƯỞNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM 2 – ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH: CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ 3 – ÔNG DƯƠNG VĂN TUYẾN TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ BẮC NINH 4 – ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ VĂN GIANG HUYỆN HƯNG YÊN 5 – ÔNG HOÀNG HỮU ĐĂNG: TRƯỞNG TỘC HỌ HOÀNG BẮC GIANG CÙNG CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0) VÀ BÀ CON HỌ ĐỖ VĂN GIANG TỈNH HƯNG YÊN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

NHÂN DỊP NĂM MỚI 2022 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, CÚI XIN TỔ TIÊN GIA ÂN ĐẠI XÁ, PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH (HÌNH ẢNH MINH HOẠ GỒM QUÂN VÀ DÂN TRĂM HỌ: HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO CƠ SỞ 6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ, HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, PHỤ NỮ HẢI PHÒNG, HỘI QUÝ MÃO HẢI PHÒNG, LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976).

HỌ DƯƠNG ĐÔNG BẮC BỘ DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG CHỦ TỊCH DNDNĐBB TRƯỞNG ĐOÀN

HÔM NAY 1.10.2021 (ÂM LỊCH), PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG QUÝ BÀ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, CÚI XIN TỔ TIÊN GIA ÂN ĐẠI XÁ, PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HO BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *