Đền thờ Vua Lê Hoàn và Thái Hậu Dương Vân Nga ở Thanh Hoá

100HOVIETNAM DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA LÊ HOÀN & THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA Ở THANH HOÁ GỒM CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NHƯ SAU: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – ÔNG LÊ HIẾU CHỦ TỊCH HỌ LÊ THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG. 4 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ THANH HOÁ. 5 – CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ VÀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *