6 Video ghi lại hình ảnh Đền Thượng Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng lễ hội truyền thống di tích lịch sử 1.4.2022 (âm lịch)

CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG ĐỀN THƯỢNG SƠN, THUỶ NGUYÊN HẢI PHÒNG, NHÂN DỊP LỄ HỘI. BÀ ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN THƯ KÝ HĐCDH HẢI PHÒNG LÀ TRƯỞNG ĐOÀN.

HÌNH ẢNH CĐCDH HẢI PHÒNG CÙNG CÁC ĐOÀN VỀ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THƯỢNG SƠN, THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG NHÂN DỊP LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN “THƯ KÝ CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG”,

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀN THƯỢNG SƠN,THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG TRONG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NGÀY 1.4.2022

LẾ TỂ ĐỀN THƯỢNG SƠN, THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG NHÂN DỊP LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG 1.4.2022

ÔNG NGÔ ĐĂNG LỢI, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC TP HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU VỀ ĐỀN THƯỢNG SƠN THUỶ NGUYÊN, DO BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN THƯ KÝ CỘNG ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ HẢI PHÒNG PHỎNG VẤN.

Cụ Nguyễn Đức Đôn, người có công trong việc giữ gìn và tìm hiểu sắc phong & lịch sử văn hoá của Thánh ngài ở Đền Thượng Sơn,  phát biểu tại lễ hội đền Thượng Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *