#ĐỀNTHỜHAIBÀTRƯNG TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, DẪN ĐẦU ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM HAI BÀ PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ( BÀ TRẦN THỊ THU VÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM), HÌNH ẢNH MINH HOẠ : HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976, PHỤ NỮ HẢI PHÒNG, CỰU HỌC SINH THÁI PHIÊN. VIDEO GHI LẠI TOÀN BỘ HÌNH ẢNH ĐỀN VUA HAI BÀ TRƯNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *