Hậu duệ họ Đặng

100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG BÀ CON HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 12 VIDEOG VÀ 546 HÌNH ẢNH GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM (9.9.2020) TẠI THÁI BÌNH VÀ HÌNH ẢNH ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM HÀNH TRÌNH KẾT NỐI VỚI BÀ CON DÒNG TỘC HỌ ĐẶNG.

  https://youtu.be/mjO5vQW-SxM LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH 2020 TẬP 1 https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui-toi-ba-con-ho-dang-viet-nam-14-video-ghi-lai-hinh-anh-4-ngay-hoi-dong-ho-dang-ung-ho-ba-con-mien-trung-do-ong-dang-van-thu-chu-tich-ho-dang-viet-nam-lam-truong-doan/ https://youtu.be/yhFm2r5fdkQ LỄ TẾ GIỖ...

Bạn có bỏ lỡ gì không?