Dòng tộc họ Dương

Chúc mừng dòng tộc họ Dương xuất bản tác phẩm “Dòng tộc họ Dương trong tiến trình lịch sử Việt nam”.Đây là tác phẩm đầy tâm huyết của những người họ Dương chân chính yêu họ .Chúc mừng vườn hoa sử họ Dương có nhiều bông hoa đẹp.Cuốn “Lịch sử Họ Dương Việt nam” của tác giả Dương Anh Dũng là một bông hoa như thế. Đọc hai tác phẩm này gần như đã đủ hết lịch sử họ ta. Hi vọng còn các cuốn sử với các góc nhìn khác của người họ Dương sẽ ra đời.Người họ Dương chúng ta hân hoan đón nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?