DƯƠNG TỘC KỶ SỬ-Sưu tầm Dương Anh Dũng

 Đây là cuốn “Sử” mang hình thức gia phả của họ Dương. Viết từ 1058 theo các giai đoạn tiếp nối nhau tam sao…Có nhiều nội dung tốt song cũng có nhiều ngộ nhận vì quá yêu họ Dương. Xin mọi người họ Dương và mọi người đọc suy xét chiêm nghiệm để tìm ra những điểm  đúng và chưa đúng. Song điều đáng nói là HDVN hiện nay tuyệt đối tin ở tài liệu này (!).

Nguồn gốc dòng họ Dương chúng ta căn cứ tập sách Dương Tộc Kỷ Sử của cụ Tổ.

Dương Hữu Tự Do. Xưa cụ lục chép lại cụ nói rằng:

Tập sách Dương Tộc Kỷ Sử này do cụ Tổ thừa tướng quốc công Dương Đình Tiến quê ở Làng Long Vĩ, Xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn (Đình Bảng), tỉnh Bắc Ninh , biên tập năm Mậu Tuất 1058 đời nhà Lý , vua Lý Thánh Tông.

Chép tự cụ thượng thượng thượng tổ Thái Sư Quốc công Dương Minh Tiết  Sinh trú quán tại bộ Phong Châu huyện Bạch Học, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Nước Văn Lang họ Hồng Bàng xuống đến cụ Tổ Sùng hiền hầu Quận Công cụ Tổ Dương Công Khanh.

Liên tiếp thế kỷ 13, Cụ Tổ Dương Công Đức , con trai cụ Tổ Dương Phúc Khánh lại tái sao lục và chép tiếp năm Nhâm Tuất 1262.

Về sau trung gian cuối đời Trần, đầu nhà Lê cụ Tổ  Dương Hữu Tự Do lại tái sao lục chép tiếp năm Nhâm Thìn 1592.

Cách 359 năm đến năm 1951 thời kháng chiến chống Pháp Mỹ năm 1951 cụ tổ Dương Văn Hoè cụ sợ cháy cụ bỏ vào ống luồng đục tường đất ở nhà bếp để vào đắp đất vít đi mãi đến năm 1972 cụ mới mang ra, sách bị mục nát mối xông rụng rời từng mảnh.

Tôi cháu chính tông đời thứ 24, cố gắng lắp ghép từng mảnh tái sao lục ghép chuyển dịch thành cuốn sách Quốc Ngữ để lưu lại hậu thế để con cháu trong dòng họ Dương xem có biết rõ công lao của các cụ Tổ vị tiền bối anh Hùng dân tộc có công hộ quốc cứu dân giành độc lập dân tộc nước Việt Nam xuất hiện ra đời từ trước công nguyên cho đến ngày nay kháng chiến chống Pháp Mỹ và kiến thiết nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

 

Hoàn thành,  ngày 20 tháng 10 năm 1975

          Chính Tông

                                                   Lão Thành Cách Mạng

                                                   Dương Phạm Hồng Xá Yên Nhân

                                                   Dương Văn San

 

TRƯỚC CÔNG NGUYÊN

Tiểu Sử

 1. Cụ Thượng Thượng Tổ Dương Minh Tiết sinh trú quán tại: Phong Châu, Bạch Hạc, Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ.

Xuất hiện ra đời từ nước Nam giao họ Hồng Bàng dựng nước đời vua Hùng Vương thứ nhất Vua Hùng Lân cụ làm thái sư quốc công triều đình vua Hùng cụ rất thông minh trung thành với vua Hùng giáp Vua Hùng đảm nhiệm mọi công việc triều Đình.

Cụ cải nước Nam giao làm nước Văn Lang cụ lập hiến pháp nước Văn Lang chia nước Văn Lang làm 15 bộ đời hùng yên vui phong phú và sống lâu vô địch.

Vua Hùng dĩ canh nông vi đại bản vận động đưa nhân dân xuống vùng hạ du khai phá ruộng nước cấy lúa trồng mầu mở rộng lãnh thổ nước Văn Lang đặt ra ngày hội , ngày tết để liên hoan tỏng kết một năm lao động sản xuất  nhọc mệt và tổ chức các trò vui chơi làm cho phong phú nền văn minh xã hội vui tươi.

Sản xuất các loại kim khí đồ dùng của xã hội, còn tổ sâu, trống đồng, la bạt chiêng gươm giáo, nói chung các vật khác v.v….

15 Bộ :                                                            11 Hoài Hoan

 1. Phong Châu 6. Việt thường 12 Cửu Châu
 2. Giao chỉ 7. Ninh Hải 13. Tân Hưng
 3. Chu Diên 8. Dương Tuyền 14. Bình Văn
 4. Vũ Ninh 9. Lăng Hải            15. Cửu Đức
 5. Phú Lộc 10. Vũ Đinh

 

*

*     *

Đời Hùng Vương Thứ 6

Ở bộ Vũ Minh đã có giặc Ân lấn chiếm giữ một vùng đất đai.

 1. Cụ Thượng Thượng Tổ : Dương Minh Thắng

Con cháu dòng dõi lâu đời của cụ Tổ Dương Minh Tiết.

Sinh quán tại: Bộ Phong Châu, huyện Bạch Hạc, Phủ Vĩnh Tưởng, Tỉnh Phú Thọ đến đời Hùng thứ 6, cụ chuyển sang trú quán tại Bộ vũ Ninh thuộc đất Long Vĩ ( nay là Đình Bảng xã).

Cụ xuất hiện ra đời từ họ Hồng Bàng đời Hùng Vương thứ 6 Vua Hùng Văn Vương.

Xưa cụ làm quan lạc tướng Vua Hùng, Vua Hùng sai đem quân sang bộ Vũ Ninh dẹp giặc Ân, cụ dẹp giặc yên ổn, vua hùng truyền lệnh chiếu chỉ ở lại lập doanh trại đóng chốt ở bộ Vũ Ninh bảo vệ lãnh thổ tổ quốc lâu dài ( nay Kim Thành).

Cụ tổ Dương Minh Thắng định cư định canh lập Tân Ấp, xây dựng gia đình ở bộ Vũ Ninh tại Long Vĩ, này thuộc Đình Bảng, xã huyện Tiến Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Xưa là rừng núi hoang vu, ít người nghìn năm sau con cháu đông ra mỗi người đi khai thác một vùng làm ăn sinh sống lập cơ nghiệp thành một chi họ Dương nhược điểm văn hoá bằng chữ Hán ít được học hành hoặc có ghi chép lâu đời không sao lại để mất gốc.

Bây giờ chẳng ai biết ai ngày nay chúng ta phải hiểu rằng nếu đã là họ Dương bắt cứ ở đầu tỉnh, phủ, huyện, thị xã, thị trấn, thôn, xã nào đều là con cháu nòi giống cụ Thượng Tổ Dương Minh Thắng quê hương Long Vĩ , tỉnh Bắc Ninh ra đi ở khắp mọi nơi trên đất nước kể dân tộc ít người……

 

TIỂU SỬ

ĐẦU CÔNG NGUYÊN

Thế Kỷ Thứ Nhất

Năm Ất Dậu thứ 25

Đời nhà Đông hán vua Quang Vũ Sai Tô định. Sang làm thái thú quân giao chỉ  (nay Hà Nội, Nam Định, Sơn Tây, Hà Đông, Thái Bình, Hưng Yên).

Tên Tô Định tham tàn bạo ngược khốc liệt đàn áp bóc lột, đánh đập nhân dân tàn nhẫn.

Thậm chí hắn còn ra lệnh giết hết đàn ông quận giao chỉ hãm hiếp đàn bà lai tạo giống người Trung Quốc.

( giao chỉ 2 ngón chân cái giao nhau)

Năm Ất Dậu, thứ 25, cụ Tổ Dương Thị Sách, quê hương huyện Mê Linh, xã An Lãng, tỉnh Sơn Tây, Ba Vì.

Xuất hiện ra đời đầu tiên nước Việt Nam nói chung, nói riêng là dòng họ Dương ta.

Thời kỳ nô lệ nước Trung Quốc ( xưa gọi là nước Tầu)

Cụ làm quan Thứ Sử quân giao chỉ, cụ rất phẫn nộ căm thù tên Tô Định, không chiụ ngồi yên để cho dân chịu khổ cực, năm Mậu Tuất thứ 38 cụ đứng lên kêu gọi nhân dân vùng dậy kháng chiến giết chết tên chúa trùm ác ôn Tô Định giật lại chính quyền dành độc lập dân tộc giải phóng để cho nhân dân yên ổn làm ăn không làm nô lệ nhà Hán.

Cụ thành lập nghĩa quân taị Ba Vỉ, tỉnh Sơn Tây chiêu mộ binh sĩ lập thành đội ngũ.

Cụ Tổ Dương Thị Sách làm tướng chỉ huy đánh thẳng vào thành Tống Binh năm ấy nhân tu tinh thần bạc nhược chỉ có số ít tham gia.

Vả lại chưa có kinh nghiệm kháng chiến đánh rụt rè bọn Tô Định chủ động đánh mãnh liệt ồ ạt giết hại cụ tổ Dương Thị Sách tại trận địa thành Tống Binh ngày 16 tháng 03 năm 38 năm Mậu Tuất.

Cụ tổ Dương Thị Sách tuy chưa có kinh nghiệm nên bị thất bại nhưng cũng là tấm gương đệ nhất anh hùng dân tộc Việt Nam lần thứ nhất của dân tộc và là lịch sử xuất hiện đầu tiên của dòng họ Dương ta.

Vì vậy biên tập để làm tấm gương cho đời sau.

 

Tiểu Sử

Thế kỷ thứ nhất

 

Người con dâu họ Dương ta bà Trưng Trắc vị nữ tướng anh hùng dân tộc nói riêng họ Dương.

Bà con gái quan lạc tướng Đào Hoàng quê ở huyện Mê Linh, xã Chu Duyên, tỉnh Sơn Tây bà là Chinh Thê cụ Tổ Dương Thị Sách.

Thời kỳ nước ta phụ thuộc nhà Đông Hán vua Quang Vũ xâm chiếm, nhà Hán chia nước ta làm hơn sáu mươi quân lỵ thành trì nhà Hán cử nhân viên sang đóng giữ kiềm toả.

Tên Tô Định đóng giữ thành Tống Binh thuộc quân giao chỉ tên Tô Định rất tham tàn bạo ngược hà hiếp nhân dân hắn giết đàn ông hãm hiếp phụ nữ.

Cụ Tổ Dương Thị Sách làm thứ sử quận giao chỉ cụ căm thù tên Tô Định cụ không chịu khuất phục, ngồi yên để nhân dân chịu khổ, cụ khởi nghĩa mộ quân chiến đấu diệt Tô Định bị Tô Định giết chết tại trận địa thành Tống Binh năm Mậu Tuất thứ 38.

Bà Trưng Trắc vì nợ nước thù nhà căm thù Tô Định đầu năm Canh Tí thứ 40 cùng với em gái Trưng Nhị đứng lên khởi nghĩa mộ quân được các nhà hào trưởng và các tướng sĩ ở các nơi kéo đến tụ tập lập nghĩa quân hùng mạnh tổ chức đội ngũ chinh cổ kỳ tán , voi ngựa, vũ khí, lương thực, tháng 3 Canh Tý năm thứ 40 bà Trưng ra quân chia làm 4 mũi tiến quân.

Bà Trưng cưỡi voi chỉ huy 4 mũi tiến đánh xông thẳng vào thành Tống Binh tiêu diệt quân sĩ của chúng hết quá nửa tên Tô Định , không chống cự nổi , tên Tô Định vội vàng hắn cạo râu thay quần áo trá hình bỏ kinh thành trốn chạy thục mạng về nước

Bà Trưng chỉ huy quân truy kích đuổi đánh ra khỏi bờ cõi biên cương Tổ quốc.

Bà Trưng tiếp tục chỉ huy quân sĩ lần lượt đánh phá tan nát hơn sáu mươi quận huyện Thành Trì của bọn quan lại thống trị của nhà Hán giải phóng hoàn toàn đất nước giành độc lập dân tộc Việt Nam.

Thắng trận và Trưng kêu ngôi tự xưng vua Trưng nữ Vương đóng đô ở quận Mê Linh thuộc Phúc Yên, An Lãng, bà tại vị hơn 3 năm, bà còn đương củng cố triều đình và bổ sung thêm quân sĩ vũ khí chưa ổn định.

Nhà Hán hết sức tranh thủ thời cơ tháng 4 năm 42 nhà Hán cho 20 vạn hùng Binh, sai tướng Mã Viện đem quân tiến sang đàn áp cướp giật.

Lúc ấy bà Trưng quân đội mới có khoảng 3 đến 4 vạn binh sĩ vũ khí thiếu hụt bà không chống cự nổi tháng 5 năm 43 bà bỏ nửa nước đằng ngoài lui quân vào giữ nửa nước đằng trong thuộc quận Cửu Chân đến tháng 11 năm 43 Mã Viện đem quân đánh cướp cả, Bà Trưng thế cùng bà gieo đầu xuồng hồ Cẩm Khê tự tử không hàng giặc nay có đền thờ bà ở Cẩm Khê thuộc Nghệ An.

 

 

Thế Kỷ thứ 9

Lịch Sử

Cụ Tổ – Dương Thanh quê ở tỉnh Thanh Hoá

Đời nhà Đường vua Đường Mục Tông cụ làm Thứ Sử Châu Hoan cụ có tài thao lược sức khoẻ.

Năm Kỷ Hợi năm thứ 819 vua Đường cử Lý Tượng Cổ sang làm Thái Thú An Nam đóng ở thành Tống Bình cụ được Lý Tượng cổ tin cậy điều ra thành Tống Bình làm nha môn tướng. Cuối năm 819 ở vùng Hoàng Động dân tộc Tầy – vùng nổi dậy kháng chiến chống bọn phong kiến nhà Đường , Lý Tượng Cổ phát vũ khí và quân đội cho cụ Tổ Dương Kim Thanh cử cụ đem quân đi đánh Hoàng Động.  Cụ Tổ Dương Kim Thanh cùng với con trai là Dương Chí Liệt và người thân là Đỗ Sĩ Giao bàn mưu kế kêu gọi binh sĩ quay trở về bao vây thành Tống Bình tiêu diệt giết chết tên hung ác tham tàn bạo ngược Lý Tượng Cổ giành độc lập dân tộc và giết rất nhiều tên ác ôn bộ hạ của chúng.

Đến năm Canh Tý 820 nhà đường tiếp sai tên Quế Trọng Vũ đem 20 vạn quân nhanh chóng sang đàn áp kịp thời cụ Tổ Dương Thanh chưa kịp trở tay vả lại quân đội có ít lực lượng mỏng manh không chống cự nổi cụ phải rút lui quân về giữ Thạc Khẩu huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình đầu năm 821 quân giặc tấn công Thạc Khẩu cụ bị thua phải bỏ rút lui vào rừng Thanh Hoá nghĩa quân tan vỡ không củng cố được.

 

Thế Kỷ Thứ 10

Tiểu Sử

Cụ Tổ Dương Đình Nghệ

 

Xưa quê hương sinh quán tại làng Long Vĩ Cổ Pháp châu tỉnh Bắc Ninh năm Mậu Ngọ năm 898 đời nhà đường Vua Chiêu tuyên Đế cụ làm thứ sứ Cổ pháp châu Khúc Thừa Dụ quê ở Cúc Bồ Ninh Giang Hải Dương làm thứ sử Hồng Châu.

Hai cụ thường quan hệ với nhau, nhà đường cử tên Độc Cô Tồn Sang làm tiết độ Xứ An Nam đóng ở Thành Tống Binh Độc Cô Tồn là tên sói lang độc ác của Nhà Đường hắn đánh đập nhân dân vơ vét của cải của dân bắt nhân dân cống phẩm đủ thứ trên đời làm cho dân tuỵ lạc đói rét vô cùng khổ cực.

Năm Nhâm Tý 904 ông Chu Bá Ôn làm Nguyên Soái nhà Đường ông cử anh trai là Chu Toàn Dục sang làm tiết độ xứ An Nam phế bỏ Độc Cô Tổn.

Chu Toàn Dục điều động Cụ Tổ Dương Đình Nghệ vào làm thứ sử Ái Châu tách rời mối quan hệ của cụ Nghệ và cụ Dụ, Cụ Tổ Dương Đình Nghệ di chuyển toàn bộ gia đình cùng đi vào Châu Ái sau cụ định cư, định canh lập ra ấp ràng ở huyện Quy Hoá tỉnh Thanh Hoá, tên Chu Toàn Dục còn độc ác gấp nghìn lần Độc Cô Tổn.

Vì Tổ quốc vì nhân dân khổ cực căm thù bọn phong kiến nhà Đường.

Cụ Tổ Dương Đình Nghệ cùng với Khúc Thừa Dụ đứng lên khởi nghĩa mộ quân ở rừng núi Côn Sơn Hải Dương.

Kêu gọi nhân dân vùng dậy kháng chiến chống bọn tàn bạo đẫm máu nhà Đường.

Nhân dân ủng hộ và các nhà hào trưởng ở các nơi kéo đến hội nhập lập nghĩa quân hùng mạnh chuẩn bị vũ khí lương thực đầy đủ vũ trang cụ tổ Dương Đình Nghệ đứng lên làm nha môn tướng chỉ huy quân đội tiến quân vũ bão tập kích kịch liệt đánh xông thẳng vào thành Tống Binh giết chết tên ác ôn Chu Toàn Dục tiêu diệt toàn bộ bộ hạ của chúng.

Thắng trận Khúc Thừa Dụ lên ngôi tự xưng tiết độ Xứ An Nam dành độc lập dân tộc được 15 năm Thừa Dụ chết, Khúc Hạo lên thay 10 năm Khúc Hạo chết, Khúc Mỹ lên nối ngôi 14 năm , năm Canh Dần 930.

Nhà Nam Hán Sai Lý Khắc chính, Lý Thủ Dương , Lương Khắc Định đem 20 vạn quân sang đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ đem đi.

Cụ tổ Dương Đình Nghệ căm thù nhà Nam Hán Cụ giữ vững trí khí anh hùng dân tộc hộ quốc cứu dân giành độc lập dân tộc, cụ rút lui quân kéo về vùng núi Hồng Lam tỉnh Thanh Hoá hội quân củng cố và chiêu mô thêm binh sĩ tướng được nhân dân và các nhà anh hùng kéo đến hội nhập.

 1. Tướng Ngô Vương Quyền
 2. Tướng Đinh Công Trứ
 3. Tướng Kiều Công Tiễn
 4. Nữ tướng Dương Như Ngọc

và nhiều tướng sĩ khác v.v….

Chuẩn bị lực lượng hùng mạnh đầu năm 931 cụ mở cuộc tổng tấn công vũ bão quyết liệt ra Châu Giao tập kích đánh mãnh liệt vào thành Tống Binh , bọn Lý Khắc Chính không chống cự nổi bỏ kinh thành tháo chạy thoát thân về nước, quân sĩ của chúng bị giết tới 70 – 80%  còn sống không đáng kể, cuối năm 931 nhà Hán lại sai tướng Trần Bảo đem 30 vạn quân sang đàn áp lần thứ 2.

Cụ Tổ Dương Đình Nghệ bố trí trận địa tại Chi Lăng và tập kích giết chết tướng Trần Bảo và quân lính của chúng tại trận địa.

Thắng trận cụ Dương Đình Nghệ lên ngôi tự xưng Tiết Độ Xử không xưng Hoàng đế, nhưng vẫn là chính quyền tự chủ độc lập dân tộc Việt Nam cụ củng cố triều đình và phân công các tướng đi đóng chốt bảo vệ biên cương tổ quốc.

 1. Ngô Vương Quyền trấn thủ Châu Hoan
 2. Đinh Công Trứ trấn thủ châu ái
 3. Kiều Công Tiễn trấn thủ phía Bắc.

Cụ tại vị được 8 năm

Cuối năm 938 cụ mở tiệc khao quân xong cụ truyền lệnh các tướng đâu về đấy canh phòng cẩn mật bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hôm đó cụ dự tiệc quá chén say nằm ngủ ở cung điện không then cửa.

Riêng Kiều Công Tiễn lửng lơ không về, lúc đêm khuya thanh vắng Kiều Công Tiễn lẻn vào trong cung điện hãm hại cụ tổ Dương Đình Nghệ đêm ngày 25/11/938 cướp ngôi Tiết Độ Xứ, hắn tự xưng Tiết Độ Xứ thay Dương Đình Nghệ.

Dương Tam Kha còn ít tuổi cụ phải trốn đi không dám chống cự rồi cử người đi báo gấp cho Ngô Vương Quyền nhận được tin bà Dương Thị Như Ngọc sôi sục tim gan định kéo quân đi ngay nhưng phu quân can bà ở lại trông coi biên giới để ông đi thay.

Tướng Ngô Vương Quyền kéo quân ra bắc tiêu diệt tên phản bội Kiều Công Tiễn, Công Tiễn bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Nam hán xua nam hán cho 20 vạn quân cử thái tử Hoàng Thao đem quân theo đường sông Bạch Đằng tiến vào nước ta xâm lược.

Tướng Ngô Quyền đem quân mai phục đánh tan quân Nam Hán giết chết thái tử Hoàng Thao trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn tại trận.

Thắng trận ông Ngô Quyền lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Cổ Loa huyện Đông Anh bỏ rơi Dương Tam Kha.

 

 

Thế Kỷ Thứ 10

Tiểu Sử

Bà Dương Thị Như Ngọc người con gái họ Dương, con gái cả cụ Tổ Dương Đình Nghệ bà trí khí thông minh có sức khoẻ dũng cảm hơn người.

Thời gian cha bà kháng chiến chống nhà đường p-hù họ Khúc bà cũng tham gia chiến đấu mãnh liệt phù họ Khúc giành độc lập.

Họ Khúc thất thế cha bà lui quân về núi Hồng Lam tỉnh Thanh Hoá củng cố quân đội bà cũng đi theo vào Thanh Hoá bà tổ chức đội quân nữ giới riêng được hơn 3000 binh sĩ anh hùng và bà đào tạo được 2 nữ tướng, Trần Phúc và Quý Đễ luyện tập võ nghệ tinh nhuệ đầu năm 931 cùng với cha tiến quân ra Châu giao bà chỉ huy mãnh liệt đánh xông vào kinh thành Tống Binh tiêu diệt bọn chúng giành độc lập dân tộc.

Sau khi đánh thắng giặc Nam Hán ổn định tổ quốc bà kết duyên vàng với vị tướng Ngô Vương Quyền, cuối năm 931 nhà Nam Hán tướng Trần Bảo đem 20 vạn quân sang đàn áp bà giữ vững chí anh hùng bà đem quân kết hợp với cha đánh tan quân Nam Hán sau bà cùng đi với phu quân vào trấn thủ Châu Hoan.

Cuối năm 938 kẻ gian thần Kiều Công Tiễn hãm hại cha, bà nhận được tin báo bà sôi sục tim gan bà định kéo quân đi ngay nhưng phu quân can bà ở lại trông coi biên giới để ông đi thay song ông Ngô Quyền bàn giao cho bà, ông kéo quân ra bắc trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn. Công Tiễn bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Nam Hán, vua Nam Hán cho 20 vạn quân cử thái tử Hoàng Thao vượt biển vào cửa sông Bạch Đằng, ông Ngô Quyền bố trí mai phục đánh tan quân Nam Hán tại trận địa sông Bạch Đằng Xử tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

Thắng trận ông Ngô Quyền lên ngôi Hoàng Đế bỏ rơi Dương Tam Kha em trai bà nhưng bà e sợ bà không hé miệng nói năng.

Thế kỷ thứ 10

Tiểu Sử

Cụ tổ Dương Tam Kha

 

Con trai cụ tổ Dương Đình Nghệ năm 938 kẻ gian thần Kiều Công Tiễn nỡ đang tay hãm hại cha vì Kiêù Công Tiễn nhận làm con đỡ đầu cha mình.

Cụ Tổ Dương Tam Kha rất căm thù Kiều Công Tiễn. nhưng lúc này còn ít tuổi việc quân sự còn non trẻ chưa đủ lực lượng chống cự Công Tiễn, phải trốn tạm thời lánh đi, cụ cử người hoả tốc đi vào Châu Hoan báo gấp cho chị là bà Dương Thị Như Ngọc.

Sau anh rể là Ngô Vương Quyền kéo quân ra tiêu diệt tên phản bội Công Tiễn , Công Tiễn bỏ chạy sang cầu cứu nhà Nam Hán vua nam hán cử Thái tử hoàng Thao đem 20 vạn quân vượt biển kéo vào bạch đằng tướng Ngô Vương mai phục trận địa đánh tan quân Nam hán giết thái tử Hoàng Thao xử tội Kiều Công Tiễn.

Thắng trận ông Ngô Quyền lên ngôi Hoàng đế bỏ rơi cụ tổ Dương Tam Kha.

Cụ Dương Tam Kha sợ anh ông dám ý kiến đến năm 945 ông Ngô Quyền chết cụ tổ Dương Tam Kha tức vị tự xưng Bình Định Vương Hoàng Đế.

Đóng đô ở thành Tống Binh cháu Ngô Xương Khấp bỏ chặng ra Nam Sách Thái Bình tự lập chiến hào riêng giữ một vùng.

Cháu Ngô Xương Văn ở lại với cậu đến năm 950 vua Dương Tam Kha sai 2 tướng và cháu Ngô Xương Văn đem 3 vạn quân ra đánh Xương Khấp, Xương Văn đi đến nửa đường Xương Văn dụ dỗ 2 tướng quay về đánh cướp ngôi vua cụ Dương Tam Kha, lúc này cụ tổ Tam Kha quân đội có ít lực lượng mỏng manh không chống cự nổi cụ bỏ chạy về Bắc Ninh nơi gốc tổ xưa cụ tại vị 6 năm.

Sau Ngô Xương Văn nhớ công ơn cậu xưa bế bồng nuôi dưỡng Xương Văn Phong làm tướng, Chương Dương Công mời về ở tại Ấp Trà Nhang thuộc bến đò Chương Dương kiểm soát trật tự an ninh nay thuộc Kim Thành thuộc (thị xã Bắc Ninh).

 

 

Thế kỷ thứ 10

Tiểu Sử

Người con gái họ Dương

 

Bà thái hậu Dương Văn Nga

Cháu gái út cụ Tổ Dương Đình Nghệ hoàng hậu vua Đinh Tiên Hoàng.

Thời kỳ cha chống giặc nhà Nam Hán tướng Đinh Công Trứ hết lòng trung thành ủng hộ cha đánh thắng giặc xâm lược Nam Hán. Sau thời kỳ quá độ cha làm tiết độ xứ bà kết duyên vàng với Đinh Bộ Lĩnh con trai tướng Đinh Công Trứ.

Năm Đinh Mão 966 Đinh Bộ Lĩnh đến ở với xứ quân Trần – Lãm sau xứ quân Trần – Lãm chết ông thừa kế xứ quân Trần – Lãm cầm quân tiêu diệt dẹp 11 xứ quân khác ổn định, ông Đinh Bộ Lĩnh lui về đất Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tự xưng vua Đinh Tiên Hoàng lập kinh đô ở Hoa Lư Trường Yên vua kết duyên với Thái Hậu Dương Văn Nga sinh 3 hoàng tử:

 1. Đinh Liễn
 2. Hạng Lang
 3. Đinh Duệ

Đầu năm Mậu Dần 978 bị tên gian thần Đỗ Thích hãm hại vua Đinh và Đinh Liễn. Nguyễn Xí giết Đỗ Thích rồi tôn lập thái tử thiếu đế Đinh Duệ lên nối ngôi  gọi là thiếu đế vệ vương mới có 6 tuổi bà Thái Hậu Dương Văn Nga thay vua ngự vị đảm nhiệm mọi công việc triều đình và việc nước đến năm canh thìn 980 có giặc nhà Tống ngấp ngó sang xâm lược bà thúc đẩy chỉ đạo Lê Hoàn đem quân đánh thắng giặc Tống xong và đem áo cẩm bào khoác cho Lê Hoàn.

Sau Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế tự xưng Lê Đại Hành.

Bà vào hậu cung làm hoàng hậu tuy nhiên bà Thái Hậu Dương Vân Nga có sai sót nhưng bảo vệ an ninh được giang sơn Tổ quốc yên vui dân chúng yên ổn làm ăn không bị phong kiến nước ngoài dầy xéo áp bức nhân dân.

Bà Dương Vân Nga tuy có tí vết nhưng cũng là tấm gương người con gái họ Dương.

 

 

 

 

Thế kỷ thứ 11

Tiểu sử

Cụ tổ Dương Công Tiến

 

Con trai trưởng cụ tổ Dương Đình Tín sinh quán tại: Cổ Pháp Châu Long Vĩ Kinh Bắc xứ Đông Ngàn huyện tỉnh Bắc Ninh (nay Đình Bảng xã).

Xưa tổ làm quan thừa tướng vua Lý Thánh Tông.

Tổ có người con gái Dương Thị Phương Hoài mỹ nữ tuyệt đẹp gả cho Hoàng tử Càn Đức con trai của Lý Thánh Tông.

Thái tử Càn Đức lên ngôi là vua Lý Nhân Tông hoàng đế vua không có con trai để nối nghiệp, vua ngỏ ý với bà Thái Hậu Phương Hoài rằng ta muốn dùng con trai họ Dương nuôi làm con để sau kế tự nối nghiệp hoàng đế bà Thái hậu đắc ý sau bà bế đứa cháu trai Dương Hán vào cung làm con của mình.

 

Thế kỷ Thứ 11

Tiểu sử

Cụ tổ Dương Công Khanh

 

Con trai trưởng Tổ Dương Công Tiến

Sinh trú quán tại: Long Vĩ, Cổ Pháp, Kinh Bắc, xứ Đông Ngàn, huyện tỉnh Bắc Ninh (nay là Đình Bảng xã).

Xưa tổ là sùng hiền hầu quận công vua Lý Nhân Tông.

Tổ là em bà thái hậu Phương Hoài, xưa vua Lý Nhân Tông vua không có con trai vua thân hành đến nhà ông, vua nói rằng:

Tôi không có con trai để nối nghiệp, tôi muốn nuôi đứa cháu trai con của ông làm hoàng tử để sau thừa kế nối nghiệp hoàng đế, lúc đó bà phu nhân vợ cụ tổ Dương Công Khanh còn đang có thai nghén.

Nghe tin, sư cụ Từ Đạo Hạnh quê ở núi Sài Sơn tu ở chùa Thích – Sơn thân hành đến tại nhà cụ Sùng hiền hậu quận công Dương Công Khanh báo tin nói rằng : Khi nào bà phu nhân dở dạ kíp báo ngay cho tôi biết.

Sau khi bà phu nhân dở dạ cụ Tổ Dương Công Khanh cử người đến báo cho sư cụ Từ Đạo Hạnh, sư cụ nhận được tin báo, sư cụ vào trong hang đá núi Sài Sơn hoá thân (chết) thần hồn vào đầu thai làm con nhà Sùng Hiền Hầu quận công cụ Tổ Dương Công Khanh, bà phu nhân sinh con trai diện mạo phương phi

Cùng lúc bà Thái hậu sinh con gái bà đem tráo đổi bế đứa cháu trai huý Dương Hoán con của em trai mình là cụ Tổ Dương Công Khanh đem vào cung nuôi làm con của mình, vua Nhân Tông mừng rỡ vua yêu quý vua nhận làm con thái tử đỡ đần họ Lý.

Vì vậy họ ta mang tên họ Lý từ đây Ngày 19/2 năm Đinh Mùi vua Nhân Tông mất vua di chiếu lập Dương Hoán vi tự thừa kế nghiệp.

Vua truyền ngôi cho Hoàng tử Dương Hoán nối ngôi Hoàng đế Vua mất được 3 ngày cụ Tổ Dương Hoán lên ngôi hoàng đế tự xưng vua Lý Thần Tông niên hiệu Thiên Thuận.

 

Thế kỷ thứ 12

Tiểu sử

Cụ tổ Dương Hoán

Vua Lý Thần Tông hoàng đế ngọc bệ hạ vua là con trai trưởng cụ tổ Dương Công Khanh, vua vào Triều làm con đỡ đầu Vua Lý Nhân Tông.

Vua Lý Nhân Tông rất yêu quý, sau vua mất vua di chiếu lập hoàng tử Dương Hoán vi thừa kế tự Hoàng Đế.

Vua mất được 3 ngày cụ tổ Dương Hoán tức vị lên nối ngôi hoàng đế.

Vua lên ngôi Hoàng Đế năm Canh Tuất 1130. Nước chiêm thành đem 2 vạn quân sang xâm lược chiếm 3 châu Ma – Lịch , Địa  – Hạt , Bố – Chính nay là tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Lần thứ I, vua cử tướng Lý Công Bình đem 5 vạn quân đánh bại nước Chiêm Thành, bắt nước Chiêm Thành đầu hàng nước Đại Việt.

Đến tháng 8 cùng năm, nước Chiêm Thành lại đem 5 vạn quân sang xâm lược lần 2.

Vua cử tướng Nguyễn Hà Viêm và tướng Dương Tam Đảo đem 10 vạn quân tiến vào tập kích kịch liệt bắt được tướng nước Chiêm Thành trị tội tại chỗ giết rất nhiều tướng khác ,và quân sĩ của chúng lại chết quá nửa, những tên sống sót bỏ chạy tháo thân về nước.

Từ đó nước ta được yên ổn, Vua tại vị 11 năm vua truyền ngôi cho Thái tử Lý Thiên Tộ vua đi tu ở chùa Pháp vân vua mất năm mậu ngọ thọ 23 tuổi.

 

Thế kỷ thứ 12

Tiểu sử

Cụ Tổ Lý Thiên Tộ

 

Vua Lý Anh Tông Hoàng đế ngọc bệ hạ con trai vua Lý Thần Tông ( Dương Hoán) vua lên ngôi hoàng đế được 21 năm đến năm Kỷ Mùi 1139 tên Thân Văn Lợi quê ở tỉnh Hải Dương tự xưng là con trai vua Lý Nhân Tông tác loạn vua cử tướng Lưu Vũ Xứng đem quân đàn áp , tướng Lưu Vũ Xứng bị tử trận.

Vua cử tướng Đỗ Anh Vũ và tướng Tô Hiến Thành đem quân tập kích tiêu diệt tên Thân Văn Lợi , bị thua bỏ chốn chạy lên Thái Nguyên.

Năm sau tên Đầm Hữu Kình người thổ nước Nam Hán đem 15 vạn quân sang tiến đánh kinh thành xâm lược lần I.

Vua cử tướng Dương Tự Minh đem quân tổng công kích kịch liệt tên Đầm Hữu Kình bị thất bại bỏ chạy tháo thân về nước Hán quân sĩ cuả chúng bị tiêu diệt tới 80%. Tổ quốc hoà bình yên vui, phong thịnh, vua xây dựng bến cảng Vân Đồn ở Quảng Ninh để ngoại giao buôn bán với các nước thế giới.

Vua sinh 2 thái tử

 1. Lý Long Xưởng
 2. Lý Long Hãn

Vua tại vị được có 37 năm.

Vua mất ngày 18 tháng 3 Ất Mùi

Năm 1175 vua di cho ông Tô Hiến Thành bảo vệ Ấu Chúa

Sau ông Tô Hiến Thành tôn lập thái tử Long Hãn lên nối ngôi hoàng đế mới lên 3 tuổi, bà Lê Thái Hậu kiến nghị lập Long Xưởng con trưởng lên nối ngôi nhưng ông Tô Hiến Thành không tuân, bà Thái Hậu đem vàng bạc đút lót ông Tô Hiến Thành không nhận bà Thái Hậu phải chịu thôi.

 

 

*

*    *

 

Cụ Tổ Lý Long Xưởng                                                                                                                                                                                                                                               

Cụ không được nối ngôi hoàng đế, cụ bỏ lui về quê hương Long Vĩ ( nay Đình Bảng xã) yên phận làm ăn sinh nghiệp.

Sinh hạ được 7 con trai.

 1. Lý Long Cao
 2. Lý Quốc Chính
 3. Lý Long Tích
 4. Lý Long Tính
 5. Lý Long Tình
 6. Lý Long Tường
 7. Lý Long Tự

Trong 7 người con trai cụ tổ Lý Long Xưởng người nào cũng thông minh học thức văn võ kiêm toàn, thi đỗ Trạng Nguyên , Thừa tướng, Quận công như cụ Quốc chính thượng thượng tướng công v.v….

Nhưng vẫn trung thành không hề động chạm đến triều đình Vua Lý Cao (Anh ?)Tông, và cũng không nghĩ gì đến việc đấu tranh quyền lợi với vua Cao Tông là thúc phụ giữ vững hai chữ trung chính của nguồn gốc tổ tiên dòng họ Dương và cũng không động chạm đến họ Trần tuy họ Trần cướp ngôi vua Lý Chiêu Hoàng bà cổ họ nhưng vẫn bình tĩnh không cần tranh quyền cố vị.

Ông Thủ Đô thử mưu chu di tam tộc cả họ chúng ta bị mắc oan vô cùng đau thương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế kỷ thứ 13

Tiểu sử

Cụ Tổ Lý Long Hãn

 

Vua Lý Cao Tông hoàng đế ngọc bệ hạ con trai vua Lý Anh Tông.

Vua lên ngôi mới 3 tuổi vua tại được 34 năm yên vui đến năm thứ 35 năm Kỷ Tị 1209 tự nhiên trời kéo cơn mưa mù mịt , mưa to gió lớn vũ bão sét đánh tan vỡ cung điện tài sản bay cây cối đổ gẫy quân lính chết, tướng Phạm Bỉnh Phấn chết, tên Quách Bốc nổi loạn tàn sát cung phi Hoàng hậu chiếm giữ kinh thành.

Vua Lý Cao Tông dẫn thái tử Long Dục chốn chạy xuôi về miền Hải Ấp đến thôn Lưu Gia, trời tối hai cha con vào ngủ trọ nhà ông Trần Lý.

Ông Trần Lý  đương được ngôi mả tổ ở Bảo Lộc kết phát đế vương ảnh hưởng đến triều đình, vua Lý Cao Tông sinh tai quái. Nhà ông Trần Lý có người con gái mỹ nữ Trần Minh Tự tuyệt đẹp Thái tử Long Dục say mê quan hệ thân mật.

Vua Lý Cao Tông ngỏ ý, hỏi xin cho Hoàng tử Long Dục ông Trần Lý đồng ý. Ông Trần Thủ Độ đứng lên làm lễ kết duyên ông Tô Trung Từ cậu Minh Tự làm tướng mộ quân dẹp giặc Quách Bốc yên rước hai cháu hồi cung tôn lên ngôi Hoàng đế. Ông Trần Thủ Độ cũng theo hai cháu vào làm chỉ huy sứ triều đình .

Chú dẫn

Thôn Lưu Gia hiện nay là cố trạch thuộc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

 

Thế kỷ thứ 13

Tiểu sử

Cụ Tằng Tổ Lý Long Dục

 

Vua Lý Huệ Tông hoàng đế bệ hạ con trai vua Lý Cao Tông .

Năm Kỷ Tị bị thiên tai hoả hoạn thất nghiệp vua cùng với Vương Phụ bỏ kinh thành trốn chạy xuôi về miền Hải Ấp thôn Lưu Gia, trời tối vào ngủ trọ nhà ông Trần Lý huyện Mỹ Lộc Nam Định vua kết duyên với Trần Minh Tự con gái ông Trần Lý.

Vua sinh được 1 con gái là công chúa Phật Kim.

Không may vua bị mắc bệnh phong tê liệt không làm được việc, vua uỷ quyền cho ông Trần Thủ Độ quyền hành triều đình.

Ông Trần Thủ Độ cưỡng ép vua tự tử , sau vua chết vua di chiếu truyền ngôi hoàng đế cho con gái lên nối ngôi mới có 8 tuổi.

 

Thế kỷ thứ 13

Tiểu sử

Công chúa Phật Kim

 

Vua Lý Chiêu Hoàng , hoàng đế bệ hạ con gái vua Lý Huệ Tông.

Vua lên ngôi hoàng đế có lên 8 tuổi ông Trần Thủ Độ âm mưu đưa cháu trai là Trần Cảnh vào triều hàng ngày ông chắc đến cung điện chơi với chúa.

Vua Lý Chiêu Hoàng sáng dậy rửa mặt té nước vào Trần Cảnh , Trần Cảnh về khóc với chú, ông Thủ Độ dạy sáng mai cháu đến chúa còn té nước cháu ngửa vạt áo hứng rồi nói dạ chúa cho nước xin vâng từ đó ông Thủ Độ dụ dỗ vua Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh , vua Lý Chiêu Hoàng không thuận.

Ông Thủ Độ ép phải lấy, sau vua Lý Chiêu Hoàng thụ lý ông Thủ Độ làm lễ khánh hạ kết duyên vua Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh. Xong ông Thủ Độ dụ dỗ vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, đến ngày mồng 10 tháng 1 năm 1224 vua Lý Chiêu Hoàng tuyên bố xin nhường ngôi cho Trần Cảnh.

Lập ra triều nhà Trần chi cụ Lý Long Hãn hết đời, ông Trần Thủ củng cố xong triều vua Trần, ông nhìn trở lại họ Lý về chi cụ Lý Long Xưởng cha bác gia đình hào phú, xưa không được nối ngôi vua, bây giờ sinh 7 người con trai, người nào cũng thông minh, văn võ kiêm toàn, ông Trần Thủ Độ e sợ 7 người con của cụ Lý Long Xưởng trước sau cũng đứng lên đấu tranh rối loạn triều đình, ông âm mưu bí mật xây cái hầm nhốt người ở mé sông Hồng thuộc huyện Hoa Lâm, Hà Nội.

Xong ông xây tiếp một căn nhà Thái đường ở gần đó, xong ông Thủ Độ giả chước khánh thành nhà thái đường gửi thiệp mời nhân dân về dự lễ khánh thành nhà thái đường lần đầu nhân dân đi ít , ông kê khai danh sách phát tem vào dự tiệc xong khi về ông Thủ Độ đưa cho mỗi người mấy chỉ vàng, đồ quý vật về, đến ngày 10 tháng 3 năm 1234 ông tổ chức lễ khánh thành lần thứ 2 này, nhân dân nô nức đi đông đến nơi ông kê khai danh sách phát tem vào dự tiệc xong ông cho lính bao vây hỏi giấy dự tiệc bao nhiêu người họ Dương, họ Lý giữ lại ông Tống vào trong hầm đóng cửa lại có một số thanh niên tráng kiện họ Dương và 7 con trai cụ Lý Long Xưởng không chịu đánh nhau với lính, kịch liệt rồi ù chạy ông Thủ Độ cho lính đuổi về làng tàn sát chém giết họ hàng trẻ con, người lớn đốt nhà cửa phá cung điện đốt sổ sách tộc phả khai quật mồ mả tổ tiên, họ hàng bỏ chạy lung tung khắp bốn phương thay tên đổi họ, cụ thượng thượng tướng công Lý Quốc Chính bị ông Thủ Độ chém chết ở Hoa Lâm, con cháu bỏ trốn chạy lên huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang nay là xóm Thân xã Nội Hoàng, Yên Dũng Bắc Giang, con cháu còn ở tại đó, cụ trạng nguyên Lý Long Tích còn sống sót bỏ trốn chạy lên huyện yên dũng Bắc Giang cải tên là Đào Sư Tích, ông Thủ Độ chết hồi cải về là Dương Sư Tích bây giờ thành 3 chi, một chi còn ở yên dũng, Bắc Giang, một chi ở Cô Lễ huyện Trực Ninh, Nam Định, một chi đương ở làng Vịa tỉnh Ninh Bình.

Còn ông Lý Long Tính và Lý Long Tình bị ông Thủ Độ chém chết bây giờ không rõ con cháu họ hàng ở đâu.

Cụ Lý Long Tường và Lý Long Tự khiếp sợ quá bỏ trốn chạy sau sang Trung Quốc, không về.

Cụ thừa tướng Lý Long Cao bị ông Thủ Độ bắt cả 2 ông bà bỏ vào hầm và bà Lý Long Khánh còn 4 bố con cụ Lý Long Khanh chạy đâu mất 2 người còn, 2 bố con chạy trốn sang xã Tịnh Xá, Nguyễn Xá khu cải tên là Nguyễn Phúc Khánh . sau ông Thủ Độ chết mới hồi cải về là Dương Phúc Khánh, nay cải là thôn Tịnh Nguyễn, xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn,Bắc Ninh nay vẫn còn một chi ở đó trưởng tộc Dương Văn Thuỵ.

Thời gian nhà Trần chi họ chúng tôi phải im hơi lặng tiếng còn tướng Dương Tự Minh bỏ trốn chạy sang huyện Đô Lương, tỉnh Thái Nguyên ( nay cải là huyện Phú Lương, xã Phú Ninh, tỉnh Thái Nguyên) hiện giờ con cháu vẫn còn ở đó ông trưởng tộc Dương Văn Quảng.

Giỗ cụ ngày 19 tháng giêng ,cụ tướng Dương Tam Đảo không rõ con cháu bỏ trốn chạy đi đâu, hiện giờ ở đâu?

Chi họ chúng tôi mãi cuối nhà Trần mới lại có cụ Tổ Dương Công Đĩnh xuất hiện ra mắt….

Thế kỷ thứ 14

Tiểu sử                                                                                            

Cụ Tổ Dương Nhật Lễ

Thời kỳ trung gian nửa đời nhà Trần, vua Trần Dụ Tông, vua không có con trai để kế tự vua gửi thông điệp kén chọn ra ngoài dân, tìm người có đạo đức nuôi làm con để sau kế tự nối ngôi Hoàng đế.

Cụ Tổ Dương Nguyên Dục không rõ ở làng nào chỉ biết ở tỉnh Bắc Ninh cụ có bà vợ phu nhân là Thị Phương, mỹ nữ tuyệt đẹp trẻ tuổi đang có thai nghén cụ đem cống hiến nạp cho vua Dụ Tông.

Vua Trần Dụ Tông nhận làm cung phi, sau bà sinh con trai đặt tên Dương Nhật Lễ.

Vua Trần Dụ Tông mừng rỡ nhận làm con, thái tử để sau thừa kế tự nối nghiệp.

Ít lâu cụ Dương Nguyên Dục bị chết , mãi về sau năm Mậu Thân 1368 vua Trần Dụ Tông mất vua di chiếu lập hoàng tử Dương Nhật Lễ lên nối ngôi hoàng đế.

Bà Thái Hậu tuân theo di chúc vua bà tôn lập thái tử Dương Nhật Lễ lên nối ngôi hoàng đế.

Cụ Dương Nhật Lễ kết duyên con gái Trần Nguyên Húc lập vi hoàng hậu của vua Cung Hoàng Vương.

Ông Nguyễn Tạc anh em với Trần Nguyên Húc âm mưu giết vua Cung Hoàng Vương để cướp ngôi vua Cung Hoàng không chết, vua bỏ di chuyển ra ở Đà Giang Thái Bình, các quan triều đình cùng đi theo vua, sau các quan nghị định hoàng đế hãy trở về kinh đô để thanh trị nạn kẻ phản bội.

Vua Cung Hoàng ra về đến phủ Kiến Xương Đông Bộ Đầu Hoàng đế tạm nghỉ. Trần Ngô Lang con trai Trần Nguyên Húc lúc đêm khuya, Ngô Lang giết vua Dương Nhật Lễ cha con kéo về nhập thành tự xưng vua Trần Nghệ Tông hoàng đế huý Húc

Đó là em vợ giết anh rể, bố vợ lên nối ngôi than ôi!!

Cụ Tổ Dương Nhật Lễ tại vị được có 4 năm bị tai nạn họ Trần.

Thế kỷ thứ 12

Tiểu sử

Cụ Tổ tướng Dương Công Đảo

Con trai thứ 2 cụ Tổ Dương Công Tiến, cháu cụ Tổ Dương Đình Tín

Quê hương ở Long Vĩ , Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh  (nay Đình Bảng) xưa Tổ làm tướng bảo vệ Triều Đình vua Lý Thần Tông tức là chú bảo vệ cháu con ông anh.

Tháng 8 năm Canh Tuất 1130 nước chiêm thành chân lạp đem 5 vạn quân tiến sang xâm lược lần thứ 2 lấn chiếm 3 Châu Ma –  Lịch Địa – Hạt và Bố Chính ( nay là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị).

Vua Lý Thần Tông cử tướng Nguyễn Hà Viêm và tướng Dương Công Đảo đem 10 vạn quân tiến vào Ma Lịch, Địa – Hạt, Bố Chính tập kích kịch liệt bắt được tướng nước Chiêm Thành trị tội tại chỗ, giết chết rất nhiều binh lính của nước Chiêm Thành còn lại số rất ít sống sót trốn chạy về nước.

Từ đó về sau nước ta yên ổn làm ăn an cư lạc nghiệp.

Cuối năm 1130 Vua Lý Thần Tông cấp chiếu chỉ cho cụ Tổ Dương Công Đảo vào trấn thủ tại 3 Châu, trông coi bảo về biên giới phía nam Tổ Quốc.

Vâng lệnh nhà vua lĩnh tiền quân cụ Dương Công Đảo chuyển toàn bộ gia đình di vào cư trú tại tỉnh Nghệ An thuộc 3 châu nay cải là Nghệ Tĩnh thành phố Vinh.

Hiện nay con cháu dòng họ vẫn còn cư trú ở tại Nghệ An ( nay là Nghệ Tĩnh).

 

Thế kỷ thứ 12

Tiểu sử

Cụ Tổ tướng Dương Tự Minh

 

Con trai thứ 2 cụ Tổ Dương Công Khanh, cháu 3 đời cụ Tổ Dương Công Tiến quê hương xưa ở làng Long Vĩ, xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, Sứ Thiên Đức tỉnh Bắc Ninh (nay Đình Bảng).

Xưa tổ làm tướng bảo hộ triều đình vua Lý Anh Tông cũng là chủ phù cháu con trai của anh.

Năm Canh Thân 1140 tên Đầm Hữu Kình người Thổ Mán ở nước Tống (Trung Quốc) đem 10 vạn quân tiến sang xâm lược nước ta.

Vua Lý Anh Tông cử tướng Dương Tự Minh đem quân ra sung kích kịch liệt tên Đầm Hữu Kình bị thua bỏ chạy về nước tống quân lính của chúng bị bỏ mạng tại nước ta từ đó nước ta được hoà bình yên vui vô sự.

Đến năm Giáp Ngọ 1234 cụ bị già yếư lại bị tị nạn nhà Trần chu di tam tộc, cụ bỏ trốn chạy sang huyện Đô Lương, tỉnh Thái Nguyên nhập vào với dân tộc nay hoán cải là huyện Phú Lương, xã Phú Minh cụ trưởng Tộc là Dương Văn Quảng giỗ cụ.

Ngày 19 tháng giêng có đình thờ ở tại đó hiện nay con cháu một chi còn ở tại đấy.

 

Thế Kỷ thứ 14

Tiểu sử

Cụ Cao cao Thủy Tổ Dương Công Đình

 

Con trai trưởng cụ Tổ Dương Công Dám

Quê hương ở Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, xã Trịnh Xá, Nguyễn Xá Khu.

Tổ chí khi thông minh văn võ kiêm toàn có sức khoẻ dũng cảm hơn người năm 20 tuổi 1394 tổ vào Triều làm quan nội giám bảo vệ hoàng cung vua Trần Thuận Tông sau vua Thuận Tông mất thái tử Trần An lên nối ngôi hoàng đế,tự xưng vua Trần Thiếu đế lên 3 tuổi .Hồ Quý Ly đoạt ngôi vua thiếu đế lập ra Triều Nhà Hồ tướng Dương Công Đình và các quan đấu tranh đòi Hồ Quý Ly trả lại quyền thống trị cho nhà Trần, Hồ Quý Ly âm mưu rời kinh đô về đất An Tôn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đem cả vua Trần Thiếu đế đi cùng trong lúc đang đấu tranh căng thẳng Nguyễn Thừa bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu Minh vua minh giả chước phù Trần cho hơn 5000 binh sĩ cử tướng Hàn quan hộ tống Trần Thiên Bình về nước, tướng Dương Công Đình đem quân ra biên thuỳ phối hợp với nhà Hồ đánh tan tan quân hộ tống giết chết Trần Thiên Bình năm 1414 vua Minh lại cử 30 vạn hùng binh sai tướng, Trương – Phụ , Lý – Xâm , Mộc – Thạnh chia quân 2 đường, Bằng Tướng và Vân Nam tiến sang xâm lược lần thứ 2.

Tướng Dương Công Đình và nhà Hồ đem quân ra biên thuỳ chống giặc, lần này giặc Minh nhiều quân hùng cường đánh mãnh liệt ồ ạt không chống cự nổi.

Nhà Hồ bỏ chạy, tướng Dương Công Đình rút lui quân đem cả gia đình chạy xuôi về miền Nam Hải cửa biển Đại Ác Nha Hải  khẩu luồn vào trong bãi biển rừng sậy trú quân ẩn giặc, gia đình và quân lính tự sản xuất lấy lương thực nuôi nhau, giặc Minh đánh đốc vào kinh đô Nhà Hồ tiêu diệt nhà Hồ bắt ông Nguyễn Phi Khanh đem về Trung Quốc 18 năm  dưới ách nô lệ nhà Minh dân ta vô cùng cực khổ mãi đến năm 1418 ông Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn tướng Dương Công Đình có số quân ẩn giặc ở bãi biển, đem vào hội nhập với nghĩa quân Lam Sơn suốt 10 năm chống giặc Minh có rất nhiều lần bị giặc bao vây quân sĩ phải chạy tản mạn mỗi người mỗi nơi sau rồi lại triệu hồi tụ tập mãi đếm năm 1426 ông Lê Lợi được cái kiếm thần có chữ Thuận Thiên ở nhà ông Lê Thận từ đó mới đánh thắng quét sạch bè lũ đô hộ nhà Minh giải phóng hoàn toàn đất nước đầu năm 1428 vua Minh lại sai tên tướng Liễu Thăng đem 30 vạn hùng binh tiến sang xâm lược lần thứ 3.

Chúa Công Lê Lợi và Đại tướng Trần Ngọc Lưu , tướng Dương Công Đình nhiều tướng khác đem quân mai phục từ sông cầu Bắc Ninh – Bắc Giang đến cửa ải mặt quỉ Chi Lăng, Lạng Sơn kéo dài 3 tỉnh sau khi quân Liễu Thăng lọt vào trận địa ở phía Nam đại tướng Trần Ngọc Lưu phát hoả đánh thật mãnh liệt rồi giả chước thua kéo quân chạy về phía đông nam Chi Lăng quân Liễu Thăng tức hơi đuối đánh lùa tới dọc bờ cánh đồng thung lũng lầy thụt chúa công Lê Lợi phát hoả thét đánh bất ngờ tướng Trần Ngọc Lưu quay lại đánh quân ở sườn núi Chi Lăng truy kích đuổi đánh buộc quân Liễu Thăng phải chạy tạt xuống cánh đồng thung lũng lầy thụt ngựa của Liễu Thăng bị thụt lút vó, quân lính đổ dồn đống lại, Liễu Thăng lúng túng đại tướng chúa công Lê Lợi cùng với tướng Trần Ngọc Lưu chém đầu Liễu Thăng ngày mồng 3 tháng 1 năm 1428 tại Chi Lăng quân lính của chúng bị quân ta tiêu diệt toàn bộ, thắng trận rồi ông Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế đặt là vua Lê Thái Tổ Thuận Thiên, ba nắm ổn định triều đình vua sức cho dân đâu đấy trở về nguyên quán làm ăn, ban ra chính sách miễn thuế 3 năm cho dân khai khẩn điền, xong vua Lê cấp sắc, cấp chiếu chỉ cấp ruộng đất đền công cho các tướng sĩ có công với nước cụ Tổ Dương Công Đình cũng được vua Lê cấp sắc, cấp chiếu chỉ cấp ruộng đất đền công  hàng nghìn mẫu. Cụ trở về nhận liền khu đất bãi biển rừng sậy nơi trú quân ẩn giặc ngày trước thuộc cửa biển Đại Ác Nha Hải Khẩu không về quê cũ, năm sau cụ Phạm Đạo Soạn về nhận phía đông cụ Nguyễn Phúc Khang về nhận phía Tây, dần dà các họ về đông, các cụ họp bàn lấy họ Dương, họ Phạm làm gốc đặt tên là xã Dương Phạm chia làm 3 thôn.

 1. Dương Phạm xã trung thôn
 2. Dương Phạm xã đông thôn
 3. Dương Phạm xã đoài thôn

Cụ Tổ Dương Công Đình định cư, định canh, lập tân ấp tại khu trung tâm đại lý quán nước và đình thờ bà lão bán hàng nước là Thần Long Tảo hiện lên bán hàng đón tiếp Vua Triệu Việt Vương hoàng đế từ thế kỷ thứ 6.

Đình bằng bệ đá long kiệu lô lương đá bia lịch sử đá đứng trần trời bên cạnh có giếng nước thanh thuỷ (gọi là Đình Trần), cụ Tổ Dương Công Đình nhận thờ cúng làm đình riêng của gia đình con cháu đông lên mới gọi là giáp tây đến đời vua Lê Thần Tông được phong sắc làm lên hai toà trong cung thờ Thánh, toà ngoài thờ Tổ, về sau cụ Tổ Dương Công Đình làm ngôi nhà thờ 3 toà thờ Tổ, mấy chục năm sau các cụ 3 thôn làm ngôi Đình giữa xã gọi là Đình Cả ( giờ là Đình Voi).

Cụ Thuỷ Tổ Dương Công Đình vận chuyển 2 cánh cửa chạm rồng ở cung điện quan thừa tướng Dương Công Tiến ở làng Long Vĩ  xưa nhà Trần phá huỷ còn sót lại , cụ đem về làm 2 cánh cửa cung cấm đình cả và số vật liệu khác, nay những di tích vật liệu đó vẫn còn nguyên vẹn.

Tổ làm quan tại triều mãi đến đời Vua Lê Nhân Tông Tổ quá già yếu xin nghỉ việc về nhà Tổ mất ngày 16 tháng giêng Bính Dần giờ dần hưởng thọ 71 tuổi

 

Thế Kỷ thứ 14

Tiểu Sử

Cụ Cao Cao Thuỷ Tổ Dương Công Tảo

 

Con trai thứ 3 cụ Tổ Dương Công Dám, sinh quán tại Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, xã Trịnh Xá, tỉnh Bắc Ninh.

Chí khí thông minh có sức khoẻ dũng cảm hơn người.

Năm 1400 có giặc Minh kéo sang xâm lược lần thứ nhất.

Tổ xuất thân ra chống giặc hộ quốc cứu dân đánh thắng giặc nhà Minh , đến năm 1414 vua minh, lại cử 30 vạn hùng binh sai tướng Trương Phụ Lý Xâm, Mộc Thạnh tiến sang xâm lược lần thứ 2.

Cụ Tổ Dương Công Tảo tham gia chỉ huy chiến đấu trận này giặc Minh nhiều quân hùng cường đánh ác liệt không chống cự nổi phải rút lui bỏ chạy và đem cả gia đình chạy xuôi về miền Nam Hải thuộc cửa biển Đại Ác Nha Hải  Khẩu ẩn trong bãi biển rừng sậy cây sú, cây vẹt um tùm, gia đình tự sản xuất lương thực sinh hoạt hàng ngày, mãi đến năm 1418 ông Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn cụ lại xuất thân đi theo ông Lê Lợi 10 năm mới đánh thắng được giặc minh giải phóng hoàn toàn đất nước giành độc lập dân tộc.

Ông Lê Lợi lên ngôi hoàng đế , vua cấp sắc, cấp ruộng đất, đền công cho tướng sĩ có công với nước.

Cụ Tổ Dương Công Tảo được vua Lê cấp sắc, cấp ruộng đất đền công 500 mẫu, cụ về nhận liền nơi bãi biển rừng sậy nơi ẩn giặc không về Bắc Ninh, ổn định cụ lập làng cụ  đặt là làng Thụ Chiền . Nay di tích còn lại là cánh đồng chiền ở cửa làng.

 

 

Thế Kỷ thứ 16

Tiểu Sử

Cụ Tổ tướng Dương Văn Chấp

 

Quê hương ở Ái Châu, tỉnh Thanh Hoá, xưa là vị tướng giỏi của họ Mạc.

Thời kỳ vua Lê Chiêu Tông Mạc Đăng Dung làm nguyên soái Vua Lê năm Đinh Hợi 1524 Mạc cướp ngôi vua Lê  Cung Hoàng.

Đến năm ất tỵ Trịnh Kiểm vào làm nguyên soái vua Lê Trang Tông, Kiểm phế bỏ Mạc Đăng Dung từ đó họ Mạc, họ Trịnh, Tranh gìành đánh nhau rối loạn ,triều đình, xưa gọi là loạn tam phủ

Cụ Tổ Dương Chấp người có trí thông minh văn võ toàn tài cụ làm tướng phù họ Mạc chống lại họ Trịnh .Đến năm Canh Thân 1560, họ Mạc thế yếu bị thua họ Trịnh Mạc Phúc Nguyên bỏ chạy lên Kim Thành, Mạc Phúc Điển ở lại chống họ Trịnh. Sau bị thua bỏ chạy rồi sau họ mạc di chuyển triều đình lên tỉnh Cao Bằng xây dựng kinh thành , ở cao bằng thống trị một vùng đất cao bằng.

Cụ Tổ tướng Dương Văn Chấp cũng cùng đi, cụ di chuyển toàn bộ gia đình con cháu lên ở tại tỉnh Cao Bằng từ năm 1592 đến nay. Năm 1975 tổng là 383 năm trời, hiện nay ở tỉnh Cao Bằng vẫn có một chi dòng họ Dương con cháu cụ Tổ Dương Văn Chấp ở miền hạ du chuyển lên xây dựng gia đình ở Tỉnh Cao Bằng.

Xưa nhà Mạc có xây dựng một kinh đô ở tại Cao Bằng.

 

 

 

 

Thế kỷ thứ 18

Tiểu sử

Cụ Tổ Dương Trọng Tế

 

Quê hương ở xứ Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh xưa thi đỗ tiến sĩ quận công đời Lê thời vua Lê Chiêu Thống năm Đinh Mùi 1787 Trịnh Bồng cướp ngôi vua.

Vua Lê xuất thành ra ngoài đi lang thang chúa Trịnh nhập thành.

Cụ Tổ Dương Trọng Tế đem quân đến vây thành phù vua chống chúa Trịnh nhưng vì họ Trịnh hùng cường không chống cự nổi cụ phải chịu rút lui quân và hộ tống mẫu hậu vua Lê chạy về Bắc Ninh.

Sau vua Lê sang cầu cứu nhà Thanh vua Càn Long cho 20 vạn quân cử tướng Tôn Sĩ Nghị đem quân sang tiêu diệt chúa Trịnh, chiếm giữ kinh thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế kỷ thứ 18

Tiểu sử

Cụ Tổ Dương Đình Tuấn

Quê hương ở huyện Chi Lăng, tỉnh Hải Dương chiêu mộ binh sĩ giúp vua Lê nhưng vì quân dân quá hỗn độn giặc trong, giặc ngoài không dẹp được sau cụ cùng với cụ Dương Trọng Tế hộ tống mẫu hậu và Vua Lê chạy về Bắc Ninh.

*

*    *

 

Cụ Tổ Dương Trần Án

Cũng mộ quân kéo đến giúp vua Lê vây kinh thành kháng chiến chống họ Trịnh nhưng lực lượng mỏng manh vũ khí thô sơ không chống nổi chúa Trịnh cụ phải rút lui ra về hộ tống mẫu hậu và vua Lê chạy về Bắc Ninh.

Thế Kỷ thứ 18

Tiểu sử

Cụ Tổ Dương Hữu Vịnh

Quê hương ở Làng Dương Phạm tổng Thanh Khê, huyện Đại An Phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.

Cụ chí khí thông minh, có sức khoẻ, văn võ kiêm toàn.

Năm Đinh Mùi 1787 cụ xuất thân đi theo ông Nguyễn Hụê, cụ được ông Nguyễn Huệ phong làm chánh lĩnh binh chỉ huy một binh đoàn bộ binh cùng với chúa công và các tướng khác chiến đấu đánh phá đồn Ngọc Hồi Hà Nội.

Từ 30 tết Bính Ngọ đến mồng 5 tháng giêng Đinh Mùi mới phá tan được đồn Ngọc Hồi giết chết rất nhiều tướng sĩ của giặc Thanh và hàng mấy trăm con ngựa của chúng, đại tướng Tôn Sĩ Nghị không chống cự nổi hắn bỏ chạy thục mạng tháo thân về nước.

Thắng trận ông Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế đặt là Vua Quang Trung niên hiệu Kiến Trung vua tại vị 6 năm bị bệnh chết truyền ngôi cho con trai Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi Hoàng đế đặt là Vua Quang Toản niên, hiệu Cảnh thịnh.

Tại vị 10 năm đến năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh đem quân đội nước đại Pháp kéo vào Sài Gòn tiến ra Long Biên đánh cướp ngôi vua Quang Toản triều đình không chống cự được bỏ chạy về Sơn Tây.

Cụ Tổ Dương Hữu Vịnh cùng chaỵ về tỉnh Sơn Tây, sau cụ lui về quê hương yên phận làm ăn.

Hồng Xá, ngày 20 – 10 – 1975

                    Tái Sao lục

                                                                        Thích Tông

                                                                        Dương Văn San

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế Kỷ 6

Tái Sao Lục thêm

Đời nhà Lương Khắc Tinh

Cụ Dương Bái Thiều ( Dương Tinh Thiều )

Quê hương ở Ba Vì, tỉnh Sơn Tây.

Xưa cụ là nhà nho văn học nổi tiếng Châu Giao Việt Nam.

Đầu năm Nhâm Tuất 542 cụ xuất thân ra đi theo ông Lý Bí làm viên tướng văn quan Phù ông Lý Bí chống giặc nhà Lương

Cụ làm viên tướng văn quan, lãnh đạo chính trị cùng với các chư tướng: Phạm  Tu , Triệu   Túc, Triệu Quang Phục, Lý Phúc Nam , kháng chiến từ tháng 4 năm 542 đến tháng 7 năm 542 tổng quét sạch bè lũ đô hộ nhà Lương.

Còn tên đầu sỏ Triệu  Tư Từ   khiếp sợ cuốn gói bỏ kinh thành trốn chạy về nước.

Quân ta chiếm giữ Long Biên giành độc lập dân tộc.

Thắng trận ông Lí Bí lên ngôi hoàng đế đặt vua Lý Nam Đế. Đầu năm Giáp Tí , Lý Nam Đế tổ chức lập Kỳ Đài làm lễ dựng nước đặt quốc hiệu: Vạn – Xuân tổ chức cho cụ Dương Bái Thiều làm ban văn, cụ Dương Bái Thiều lập ra hiến pháp nước Vạn Xuân.

Sau cụ tuân theo mệnh vua Lý Nam Đế cụ cùng với tướng Phạm Tu  xây dựng đài Vạn Xuân và Chùa Một Cột ở Long Biên Hà Nội để làm kỷ niệm ngày quốc dựng nước Vạn Xuân.

Hồng Xá, ngày 10 .2.1976

                                                                        Sao Lục Thêm

                                                                        Lão Thành

                                        Dương Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?