100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG BÀ CON HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 12 VIDEOG VÀ 546 HÌNH ẢNH GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM (9.9.2020) TẠI THÁI BÌNH VÀ HÌNH ẢNH ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM HÀNH TRÌNH KẾT NỐI VỚI BÀ CON DÒNG TỘC HỌ ĐẶNG.

 

LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH 2020 TẬP 1

100HOVIETNAM.COM TRÂN TRỌNG KÍNH TẶNG TỚI BÀ CON HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, 17 VIDEO VÀ 536 HÌNH ẢNH GHI LẠI 4 NGÀY HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG ỦNG HỘ BÀ CON MIỀN TRUNG VÀ KẾT NỐI BÀ CON TẠI 17 NHÀ THỜ, DO ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ (CHỦ TỊCH HỌ ĐĂNG VIỆT NAM) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

LỄ TẾ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH TẬP 2

ÔNG ĐẶNG THẾ XỬ CT HỌ ĐẶNG THÁI BÌNH, ĐỌC KHAI MẠC LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH TẬP 3

ÔNG ĐẶNG HUẤN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU TẠI LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG TẠI THÁI BÌNH TẬP 4

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA NGÀY GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẬP 4

KẾT THÚC GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH TẬP 5

CHỦ TỊCH ĐẶNG VĂN THỬ CÙNG BÀ CON DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG DƯ HÀNG KÊNH TẬP 6

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI VÀ DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH TẬP 7

HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG TẠI THÁI BÌNH TẬP 8

KẾT THÚC GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH.

NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA NGÀY GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

ÔNG ĐẶNG THẾ XỬ CT HỌ ĐẶNG THÁI BÌNH, ĐỌC KHAI MẠC LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH

ÔNG ĐẶNG HUẤN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU TẠI LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐẶNG TẠI THÁI BÌNH

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA 4 NGÀY ỦNG HỘ MIỀN TRUNG LŨ LỤT CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 2020

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *