Hải Phòng 100 họ cùng 100hovietnam.com dâng hương nhà thờ Đình Nguyên Hoàng Giáp Phan Trứ, trưởng đoàn dâng hương bà Đồng Thị Hồng Hoàn “Phó chủ tịch 100hovietnam.com, phó chủ tịch Họ Đồng Việt Nam”

Hải Phòng 100 họ cùng 100hovietnam.com dâng hương nhà thờ Đình Nguyên Hoàng Giáp Phan Trứ “128 Phố Phan Trứ, Hải Phòng”, trưởng đoàn dâng hương bà Đồng Thị Hồng Hoàn “Phó chủ tịch 100hovietnam.com, phó chủ tịch Họ Đồng Việt Nam”

Đình Nguyên Hoàng Giáp Phan Trứ ngài đã để lại cho con cháu 18 sắc phong, được con cháu gìn giữ cẩn thận, đây là một tài sản phi vật thể vô giá, là niềm kiêu hãnh của gia tộc Họ Phan Hải Phòng, xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?