15 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HẢI PHÒNG 100 HỌ CÙNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM KHÁNH THÀNH MIẾU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG VÀ DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, DO ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

BÀ CON HẢI PHÒNG 100 HỌ CÙNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, CHIÊM BÁI 5 SẮC PHONG CỦA THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG THỜI VUA HÙNG THỨ 6, TẠI VĨNH BẢO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM CÙNG HỌ ĐẶNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG NHÂN DỊP ĐẦU THÁNG, HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ CHUNG CỦA HỌ ĐẶNG VÀ CẢNH BÀ CON CHIÊM NGƯỠNG 5 SẮC PHONG CỦ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG, THỜI KÝ HÙNG VƯƠNG THỨ 6. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui…/ https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-cung-ho-dang…/ https://100hovietnam.com/gio-to-ho-dang-viet-nam-tai…/ https://100hovietnam.com/ho-dang-vinh-niem-hai-phong-to…/

ÔNG ĐỖ ĐÌNH CHIẾN TUYÊN GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU TẠI BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH MIỀU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG TẠI VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

ÔNG ĐỖ VĂN HẢI TRƯỞNG LÀNG PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH MIỀU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG Ở VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ KIẾN AN PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH MIỀU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG Ở VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ÔNG ĐẶNG CÁT THƯỎNG GIÁO SƯ PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH MIỀU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG Ở VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NHẰM NGÀY RẰM THÁNG 3 NĂM 2022, HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH MIỂU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG (THỜI VUA HÙNG THỨ 6) TẠI VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ (CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM), DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO GHI LẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG (PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM) VÀ HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH MIẾU THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui…/ https://100hovietnam.com/gio-to-ho-dang-viet-nam-tai…/

ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, THÔNG BÁO TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG MIẾU.

LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH MIẾU THỜ THUỶ TỔ ĐẶNG HOÀNG TẠI VĨNH BẢO HẢI PHÒNG – HỌ ĐẶNG VIỆT NAM.

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ THỜ HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ (CHỦ TỊCH ) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN

VIDEO GHI LỜI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ (CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM) VÀ ÔNG ĐẶNG QUỐC HOÈ.

HỌ ĐẶNG AN DƯƠNG HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU NHÂN DỊP HỌ ĐẶNG VIỆT NAM VỀ NHÀ THỜ DÂNG HƯƠNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *