HẢI PHÒNG 100 HỌ – 12 VIDEO GHI LẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 692 NĂM NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG) NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

HƯỚNG TỚI NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, HỌ ĐỒNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG, CÙNG CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ DẤU ẤN ĐẦU TIÊN: 1 – ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG : LÀ NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI, VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM. 2 – ĐỀN THỜ DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ : LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC (PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, NGUYÊN PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT, PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỒNG VIỆT NAM). XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ CON ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN.

Những hình ảnh ấn tượng của Họ Đồng tại lễ tưởng niệm Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam Pháp Loa- Đồng Kiên Cương nhập niết bàn.

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM 692 NĂM NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG) NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM 692 NĂM NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG) NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

LỜI GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU TỚI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM 692 NĂM NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG) NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

BÀ ĐỒNG HOÀN (PHÓ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM) GIỚI THIỆU THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG), NHÂN NGÀY NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC (PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, NGUYÊN PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT, PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỒNG VIỆT NAM) GIỚI THIỆU THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG), NHÂN NGÀY NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ LỄ TƯỞNG NIỆM 692 NĂM NGÀY ĐỆ NHỊ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ PHÁP LOA (ĐỒNG KIÊN CƯƠNG) NHẬP NIẾT BÀN – CUNG NGHINH KIM TƯỢNG, CẦU NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG KHÁNH CHI ÂN TỔ TIÊN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DU LỊCH TRƯỜN SA QUA MÀN ẢNH NHỎ, QUYỂT TÂM BẢO VỆ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG.

Hình ảnh Trung Tướng Đồng Đại Lộc trưởng đoàn Họ Đồng VN bên lề Đại lễ an vị Kim tượng Tổ Pháp Loa.

Một số hình ảnh bên lề Đại lễ an vị Kim tượng Tổ Pháp Loa, lẽ cầu siêu, cầu an, gặp mặt họ Đồng Hp & phụ cận tại chùa Linh Xuân _ Hải Phòng.

Một số hình ảnh bên lề Đại lễ an vị Kim tượng Tổ Pháp Loa của Họ Đồng Hải Phòng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *