30 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ (CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH) LÀM CHỦ TRÌ, VÀ HÌNH ẢNH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG, HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH CÙNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỒNG THỜI TỔ CHỨC KẾT NỐI GIAO LƯU VỚI BÀ CON HỌ ĐỒNG CỦA 5 TỈNH.

MỒNG MỘT ĐẦU THÁNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH DÂNG HƯƠNG ĐỀN QUANG TRUNG, BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN (ĐẠI DIỆN CHO 100HOVIETNAM.COM), BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN (ĐẠI DIỆN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM), ÔNG ĐỒNG XUÂN BÌNH (ĐẠI DIỆN HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH), XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG 10 CÔ GÁI ĐỒNG LỘC NHÂN DỊP 27.7 Ô.ĐỒNG XUÂN CẦN CTHĐHP LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH VÀ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ HỌ ĐỒNG ĐỨC THỌ HÀ TĨNH NHÂN NGÀY 27.7.2022

NHẰM NGÀY 27.7.2022, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH (ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH, LÀ TRƯỞNG ĐOÀN) VÀ HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG (ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG, LÀ TRƯỞNG ĐOÀN), ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM TẠI NHÀ THỜ HỌ ĐỒNG Ở NGHỆ TĨNH, TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, PHÁT QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, CÓ SỰ THAM GIA CỦA UBND VÀ CÔNG AN HUYỆN XÃ, ĐÂY LÀ MỘT HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH, HÌNH THỨC NÀY CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG ĐỂ LẤY NIỀM TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.
KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH VÀ HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐỒNG XUÂN ĐỨC CHÂU Ở ĐỨC THỌ HÀ TĨNH.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TS ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, PHÁT QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI ĐỨC THỌ HÀ TĨNH, ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ (PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH)

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TS ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, PHÁT QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH , ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ (PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH)

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH THĂM HỎI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ ANH ĐỒNG XUÂN BÌNH (PCTHĐ NGHỆ TĨNH), DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ LÀM TRƯỞNG ĐOÀN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ TỔ CHỮC LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

CA KHÚC “HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH BẢN HÙNG CA”, LỜI THƠ ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, CHUYỂN THỂ DÂN CA VÍ DẶM NGHỆ SĨ ƯU TÚ THÀNH VINH, TRÌNH BÀY NSUT THÀNH VINH VÀ VIỆT ANH. HÌNH ẢNH ĐƯỢC GHI LẠI TẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.07.2022 VÀ GIAO LƯU, KẾT NỐI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH KẾT THÚC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ NGHỆ TĨNH.

ĐẠI TÁ, GS,TS ĐỒNG XUÂN THỌ (PCT HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CT HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH) CHỦ TRÌ LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN (CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG) PHÁT BIỂU TẠI LỄ GIAO LƯU KẾT NỐI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

ÔNG ĐỒNG VĂN CHUNG PHÁT BIỂU VÀ TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG BÀI THƠ NHÂN DỊP LỄ KẾT NỐI -GIAO LƯU 5 TỈNH HĐ

ÔNG ĐỒNG XUÂN DŨNG PHÁT BIỂU NHÂN DỊP LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU 5 TỈNH HỌ ĐỒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN THỌ CT

CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG QUẢNG BÌNH & TT 100 HỌ VIỆT NAM PHÁT BIỂU TẠI LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU 5 TỈNH HỌ ĐỒNG

ĐẠI BIỂU ĐỒNG THANH TÙNG, HỌ ĐỒNG HẬU GIANG PHÁT BIỂU TẠI LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU 5 TỈNH HỌ ĐỒNG

ĐẠI BIỂU HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH PHÁT BIỂU TẠI LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU 5 TỈNH HỌ ĐỒNG

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐẠI TÁ, GS,TS ĐỒNG XUÂN THỌ (PCT HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CT HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH) VÀ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU KẾT NỐI VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG THÀNH CÔNG RỰC RỠ, ĐẶC BIỆT GIÁO SƯ ĐỒNG XUÂN THỌ ĐÃ RẤT CHU ĐÁO VỚI BÀ CON TRONG DÒNG TỘC.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ ĐÃ TỔ CHỨC CHO 5 TỈNH HỌ ĐỒNG GIAO LƯU THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG HÁT TẶNG BÀ CON DÒNG TỘC NHÂN DỊP BUỔI LỄ GIAO LƯU.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ KẾT NỐI VÀ GIAO LƯU 5 TỈNH THÀNH CÔNG.

CA KHÚC “MẮC NỢ HAI DÒNG SÔNG” LỜI THƠ CỦA ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, NGHỆ SĨ ƯU TÚ MINH THÀNH THỂ HIỆN, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐI TRÊN BỜ CỦA DÒNG SÔNG LAM, ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH, NHÂN DỊP NGÀY LỄ TỔ CHỨC TRI ÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

CA KHÚC “HƯƠNG XOAN QUÊ HƯƠNG” LỜI THƠ CỦA ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, NGHỆ SĨ ƯU TÚ MINH THÀNH VÀ VIỆT ANH THỂ HIỆN, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐI TRÊN BỜ CỦA DÒNG SÔNG LAM, ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH, NHÂN DỊP NGÀY LỄ TỔ CHỨC TRI ÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

CA KHÚC GỌI ĐÒ ƠI CỦA NGHỆ SĨ ĐỒNG XUÂN DŨNG (CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG NGHỆ AN)  THỂ HIỆN NHÂN DỊP GIAO LƯU HỌ ĐỒNG.

CA KHÚC TÌNH TA BIỂN BẠC RỪNG XANH – NSUT MINH THÀNH & NGUYỄN CHÂU THỂ HIỆN, TẠI LỄ GIAO LƯU HỌ ĐỒNG

CHỦ TỊCH XÃ TÙNG CHÂU TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG CA KHÚC ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM, NHÂN DỊP NGÀY 27.7.2022

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG NGHẸ TĨNH VÀ HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG ĐÃ TỔ CHỨC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 VÀ GIAO LƯU KẾT NÔI VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG. THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?