(10video) ghi lại hình ảnh Họ Đặng Vĩnh Niệm, Hải Phòng tri ân tổ tiên, dâng hương hướng về cội nguồn tại Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, ông Đặng Ánh trưởng tộc làm trưởng đoàn.

CÁC ĐIỂM DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG, TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 – DÂNG HƯƠNG PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG Ở LƯƠNG XÁ CHÚC
2 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ ĐẶNG THỊ XUÂN DUNG (CAO QUYỀN CÔNG CHÚA, TRINH UYỂN TÔN THẦN)
3 – DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG
4 – DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ CỤ ĐẶNG LÂM VÀ ĐÌNH LÀNG THỜ CỤ
5 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ CỤ ĐẶNG TIẾN VINH
6 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ HAI BỐ CON DOANH QUẬN CÔNG ĐẶNG THẾ TÀI VÀ YÊN QUẬN CÔNG ĐẶNG TIẾN THỰ,
7 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ ĐẠI ĐÔ ĐỐC, ĐÔNG LĨNH HẦU ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Ở CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI
https://youtu.be/xT2kq190rfA

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM DÂNG HƯƠNG PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG Ở LƯƠNG XÁ CHÚC SƠN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI (CẢ NƯỚC CÓ HAI PHỦ THỜ, PHỦ THỜ CHÚA TRỊNH VÀ PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG), ÔNG ĐẶNG ÁNH TRƯỞNG TỘC HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

KÍNH MỜI BÀ CON THAM KHẢO THÊM ĐỂ BIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN DÒNG TỘC.

Họ Đặng Vĩnh Niệm Hải Phòng dâng hương Chùa Trăm Gian nhân ngày giỗ tổ (Ngài Đặng Tiến Vinh “xây chùa” và Ngài Đặng Tiến Đông được ngự tại Chùa Trăm Gian, sau đó đoàn đi dâng hương Chùa Thày (Vua Lý Thần Tông ngự) và Chùa Tây Phương (được Vua Lý Thần Tông cải tạo xây dựng), tất cả các ngôi chùa này đều là chùa cổ đặc biệt.

8 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH GIA TỘC HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐÀN PHẢ ĐỘ GIA TIÊN (21.3.2022 ÂM LỊCH) , GIỖ TỔ, TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, TẠI TRỤ SỞ ĐẶNG TỘC VIỆT NAM, HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, SỐ 266 THIÊN LÔI.

Họ Đặng Vĩnh Niệm, Hải Phòng tri ân tổ tiên, dâng hương hướng về cội nguồn tại Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, ông Đặng Ánh trưởng tộc làm trưởng đoàn. CÁC ĐIỂM DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG, TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1 – DÂNG HƯƠNG PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG Ở LƯƠNG XÁ CHÚC 2 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ ĐẶNG THỊ XUÂN DUNG (CAO QUYỀN CÔNG CHÚA, TRINH UYỂN TÔN THẦN) 3 – DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG 4 – DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ CỤ ĐẶNG LÂM VÀ ĐÌNH LÀNG THỜ CỤ 5 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ CỤ ĐẶNG TIẾN VINH 6 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ HAI BỐ CON DOANH QUẬN CÔNG ĐẶNG THẾ TÀI VÀ YÊN QUẬN CÔNG ĐẶNG TIẾN THỰ, 7 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ ĐẠI ĐÔ ĐỐC, ĐÔNG LĨNH HẦU ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Ở CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI 8 – DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG NHÀ THỜ NGÀI ĐẶNG LA MA

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ ĐẶNG THỊ XUÂN DUNG (CAO QUYỀN CÔNG CHÚA, TRINH UYỂN TÔN THẦN), NHÂN NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM CỦA BÀ NGÀY 1.5, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG ÔNG ĐẶNG ÁNH TRƯỞNG TỘC HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG.

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG, CHÚC SƠN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI, ÔNG ĐẶNG ÁNH TRƯỞNG ĐOÀN NHÀ THỜ DANH NHÂN TƯỚNG SY, ĐẠI TỪ ĐỒ, QUỐC LÃO ỨNG QUẬN CÔNG ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG, ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XẾP DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ.

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ CỤ ĐẶNG LÂM, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI, ÔNG ĐẶNG ÁNH TRƯỞNG ĐOÀN

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ CỤ ĐẶNG TIẾN VINH Ở CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI. ÔNG ĐẶNG ÁNH TRƯỞNG ĐOÀN

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ HAI BỐ CON DOANH QUẬN CÔNG ĐẶNG THẾ TÀI VÀ YÊN QUẬN CÔNG ĐẶNG TIẾN THỰ, NGỰ TẠI UỶ BAN HUYỆN CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI, ÔNG ĐẶNG ÁNH LÀ TRƯỞNG ĐOÀN. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG. https://100hovietnam.com/ho-dang-vinh-niem-hai-phong-tri…/ https://100hovietnam.com/ho-dang-vinh-niem-hai-phong-to

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ ĐẠI ĐÔ ĐỐC, ĐÔNG LĨNH HẦU ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Ở CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI , ÔNG ĐẶNG ÁNH LÀ TRƯỞNG ĐOÀN.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ANH ĐẶNG ÁNH CỰU CHIẾN BINH CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN, TRƯỞNG TỘC HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG, ĐÃ TỔ CHỨC CHO BÀ CON HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG, TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, VỀ NƠI ĐẤT TỔ CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI, THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG NGÀI THÁM HOA ĐẶNG MA LA TẠI XÓM VÀ, XÃ TỐT ĐỘNG CHƯƠNG MỸ HN

Họ Đặng Vĩnh Niệm, Hải Phòng tri ân tổ tiên, dâng hương hướng về cội nguồn tại Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, ông Đặng Ánh trưởng tộc làm trưởng đoàn. CÁC ĐIỂM DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG, TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1 – DÂNG HƯƠNG PHỦ THỜ HỌ ĐẶNG Ở LƯƠNG XÁ CHÚC 2 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ ĐẶNG THỊ XUÂN DUNG (CAO QUYỀN CÔNG CHÚA, TRINH UYỂN TÔN THẦN) 3 – DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG 4 – DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ CỤ ĐẶNG LÂM VÀ ĐÌNH LÀNG THỜ CỤ 5 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ CỤ ĐẶNG TIẾN VINH 6 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ HAI BỐ CON DOANH QUẬN CÔNG ĐẶNG THẾ TÀI VÀ YÊN QUẬN CÔNG ĐẶNG TIẾN THỰ, 7 – DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ ĐẠI ĐÔ ĐỐC, ĐÔNG LĨNH HẦU ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Ở CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI 8 – DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG NHÀ THỜ NGÀI ĐẶNG LA MA KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẶNG VĨNH NIỆM HẢI PHÒNG. https://100hovietnam.com/ho-dang-vinh-niem-hai-phong-tri…/ https://100hovietnam.com/ho-dang-vinh-niem-hai-phong-to

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?