(11 Video) ghi lại hình ảnh Họ Đồng Hải Phòng cùng hai vợ chồng nhạc sĩ Đồng Dương Chiều dâng hương và giao lưu kết nối các nhà thờ Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng, Đại tá Đồng Xuân Cần “Chủ tịch Họ Đồng Hải Phòng” là trưởng đoàn.

Hình ảnh một số nhà thờ Họ Đồng Hải Phòng

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ Ở ĐẠI HỢP, KIẾN THUỴ, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN CTHĐHP

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ GIA ĐÌNH ÔNG ĐỒNG VĂN CHUNG, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG XIN CẢM ƠN GIA ĐÌNH ÔNG ĐỒNG SON & ĐỒNG VY ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU HỌ ĐỒNG VUI VẺ

ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN (CTHĐHP) PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ GẶP MẶT GIAO LƯU VỚI HỌ ĐỒNG ĐẠI HỢP, KIẾN THUỴ.

ÔNG ĐỒNG ĐỨC LÂN GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU TỚI DỰ BUỔI LỄ GIAO LƯU TẠI HỌ ĐỒNG ĐẠI HỢP, KIẾN THUỴ HP

VỢ CHÒNG NHẠC SĨ ĐỒNG DƯƠNG CHIỀU GIAO LƯU CÙNG HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TẠI HỌ ĐỒNG ĐẠI HỢP KIẾN THUỴ HP.

PHÚT CHIA TAY HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VỚI HỌ ĐỒNG ĐẠI HỢP, KIẾN THUỴ BỊN RỊN SAU BUỔI GIAO LƯU GẶP GỠ.

CA KHÚC BÂNG KHUÂNG CHIỀU ĐÀ LẠT, TRÌNH BÀY TOÀN NGUYỄN, NHẠC, LỜI, HÌNH ẢNH ĐỒNG DƯƠNG CHIỀU.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIA ĐÌNH ÔNG ĐỒNG SON ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU, KẾT NỐI HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG Ý NGHĨA

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIA ĐÌNH ÔNG ĐỒNG VY ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU, KẾT NỐI HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG Ý NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *