Họ Đồng Hải Phòng kỷ niệm 75 năm ngày thương bình liệt sĩ 27.07.2022, dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ Hải Phòng, dâng hương các nhà thờ Họ Đồng Hải Phòng, phát quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại các nhà thờ Họ Đồng Hải Phòng, ông Đồng Xuân Cần chủ trì sự kiện và ông Đồng Văn Năng là MC, đây là một hình thức phát quà cần được nhân rộng, xin trân trọng cảm ơn.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022

ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CT HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG ĐỌC LỜI TRI ÂN TỚI CÁC GIA ĐÌNH CÓ CÔNG CM TẠI HĐ TIỂU TRÀ

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG PHÁT QUÀ 27.7.2022 TẠI NHÀ THỞ HỌ ĐỒNG TIỂU TRÀ DO ÔNG ĐỒNG XUÂN ĐỒNG LÀ CHỦ TRÌ

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ TIỂU TRÀ, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ.(DÂNG HƯƠNG)

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG PHÁT QUÀ 27.7.2022 TẠI NHÀ THỞ HỌ ĐỒNG TRẠI KÊNH DO ÔNG ĐỒNG XUÂN ĐỒNG LÀ CHỦ TRÌ

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ LÀNG TRẠI KÊNH, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ. (DÂNG HƯƠNG)

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG PHÁT QUÀ 27.7.2022 TẠI NHÀ THỞ HỌ ĐỒNG LÀNG BÍNH DO ÔNG ĐỒNG XUÂN ĐỒNG LÀ CHỦ TRÌ

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ LÀNG BÍNH, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ. (DÂNG HƯƠNG)

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ. (HÌNH ẢNH DÂNG HƯƠNG)

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TRAO QUÀ CHO CÁC GĐ CÓ CÔNG VỚI CM TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY, ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TRÌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?